Badania i analizy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Badania i analizy

Audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych, pomiary ruchu, pomiary prędkości czy też coroczny raport o stanie bezpieczeństwa na stołecznych drogach – zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami prowadzonych przez nas badań i analiz.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych

  Audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych

  W latach 2016-2020 przeprowadziliśmy kompleksowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Audytorzy badali bezpieczeństwo przejść pod kątem ok. 30 kryteriów. Na podstawie wyników audytu podejmowane są decyzje dotyczące zmian w infrastrukturze wpływających na poprawę bezpieczeństwa. W sumie audyt objął wszystkie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej w gestii ZDM – łącznie 4093 zebry,

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Analiza ruchu na drogach

  Analiza ruchu na drogach

  Natężenie ruchu jest na bieżąco mierzone za pomocą systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu, złożonego z ponad 100 punktów. To zarówno trasy wylotowe, jak i ulice w centrum miasta. Badamy też ruch na mostach. Efektem tych prac są okresowe raporty i bazy danych. Wszystkie informacje są udostępniane na naszej stronie internetowej i wykorzystywane przy planowaniu rozwoju dróg.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Badanie prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową

  Badanie prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową

  Pomiary prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz z określeniem struktury rodzajowej. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią element analiz oraz podstawę do bieżącego zarządzania ruchem i infrastrukturą miasta.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Raport o stanie bezpieczeństwa na drogach

  Raport o stanie bezpieczeństwa na drogach

  Każdego roku realizowanych jest szereg inwestycji i działań w tym zakresie – szczególnie na rzecz poprawy sytuacji niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. Raport prezentuje dane dotyczące zdarzeń drogowych na terenie Warszawy. Poniżej publikujemy też szczegółowe mapy wypadków i kolizji.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  ANALIZA PRZESTRZENNA I EKONOMICZNA ROZWIĄZAŃ GEOMETRYCZNYCH WYBRANYCH ULIC – ŚWIĘTOKRZYSKA I AL. JEROZOLIMSKIE

  ANALIZA PRZESTRZENNA I EKONOMICZNA ROZWIĄZAŃ GEOMETRYCZNYCH WYBRANYCH ULIC – ŚWIĘTOKRZYSKA I AL. JEROZOLIMSKIE

  Jak obie ulice ocenili mieszkańcy, przedsiębiorcy i użytkownicy? Co warto poprawić, aby przestrzeń miejska była lepiej wykorzystywana i bardziej służyła wszystkim użytkownikom? Oto krótkie podsumowanie.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz na bezpieczeństwo sieci drogowej dla sieciTEN-T w Warszawie w latach 2016 – 2018 

  Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz na bezpieczeństwo sieci drogowej

  Celem opracowania jest wykonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej TEN-T w Warszawie w latach 2016 – 2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  AKTUALIZACJA METODY OCENY RYZYKA DLA PODSTAWOWEJ SIECI ULIC W WARSZAWIE

  AKTUALIZACJA METODY OCENY RYZYKA DLA PODSTAWOWEJ SIECI ULIC W WARSZAWIE

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Pomiary ruchu na drogach

  Pomiary ruchu na drogach

  Wykonane pomiary uwzględniają natężenie ruchu kołowego ze strukturą rodzajową i kierunkową, natężeń ruchu pieszego na przejściach dla pieszych w poziomie jezdni oraz w wyjątkowych przypadkach natężeń ruchu pieszego na kładkach nad jezdnią lub w przejściach podziemnych, natężeń ruchu rowerowego i urządzeń transportu osobistego (UTO) na przejazdach rowerowych oraz obserwacje zasięgu kolejek pojazdów na wlotach analizowanych skrzyżowań.

Powered by Projectic.pl