Przebieg i zasady rekrutacji - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Przebieg i zasady rekrutacji

Jak przebiega proces rekrutacji?

Rekrutacja otwarta. Aktualne oferty pracy publikowane są na stronie internetowej ZDM. Każda oferta pracy zawiera opis stanowiska pracy oraz zakres obowiązków, wymagania niezbędne oraz termin. Aplikacje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Jeśli Twoja oferta zostanie złożona prawidłowo Komisja ds. Rekrutacji zweryfikuje ją pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu.

Ze wszystkimi kandydatami którzy złożyli prawidłowe oferty skontaktujemy się i zaprosimy do kolejnego etapu. Będzie nim rozmowa kwalifikacyjna, poprzedzona ewentualnie testem wiedzy. Test przeprowadzany jest jeśli wpłynie więcej niż 10 poprawnie złożonych aplikacji w procesie rekrutacji. Test wiedzy dotyczy zagadnień merytorycznych i prawnych związanych ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Odbywa się w jednym terminie dla wszystkich. Składa się z pytań zamkniętych i otwartych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja. Celem rozmowy jest osobiste poznanie kandydata, sprawdzenie informacji zawartych w złożonej przez niego ofercie oraz sprawdzenie wiedzy specjalistycznej i umiejętności wymaganych w ogłoszeniu.

Informacja o wynikach postępowania – wyborze najlepszego kandydata lub braku rozstrzygnięcia postępowania – publikowana jest na stronie internetowej ZDM i na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120.

Etapy rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZDM. Infografika z sześcioma punktami. 

Etap 1. Analiza i weryfikacja formalna aplikacji
Etap 2. Test wiedzy (opcjonalnie)
Etap 3. Rozmowy kwalifikacyjne
Etap 4. Wybór Kandydata i złożenie oferty
Etap 5. Informacja zwrotna dla Kandydata
Etap 6. Zatrudnienie.

Jak przygotować się do rozmowy?

Jeśli chcesz się lepiej przygotować do rozmowy, zapoznaj się dokładnie z ogłoszeniem o pracę. Przeczytaj uważnie opis stanowiska. Przeczytaj informacje o ZDM – czym się zajmuje. Przemyśl kryteria przyjęcia i poszukaj w swojej karierze zawodowej jak najwięcej argumentów za swoją kandydaturą. Przygotuj się na pytania o najmocniejsze strony, główne cechy charakteru, największe sukcesy i wnioski wyciągnięte z porażek, dlaczego aplikujesz na stanowisko.

Bądź sobą, nie udawaj. Nie bój się zadawać pytań.

Podczas rozmowy zapytamy o Twoje oczekiwania finansowe.

Czy wiesz, że…

Przygotowaliśmy dla Was specjalną sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu rekrutacji.

Kliknij, aby ją otworzyć.

Powered by Projectic.pl