Wstępne konsultacje rynkowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Wstępne konsultacje rynkowe

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza wstępne konsultacje rynkowe wybranych zagadnień, poprzedzający ogłoszenie zamówienia publicznego. Pozwala on ustalić wszelkie istotne kwestie, które powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Konsultacje te umożliwiają też skonfrontowanie potrzeb urzędu z możliwościami ich realizacji na rynku.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Trwające

Zakończone

Powered by Projectic.pl