Wstępne konsultacje rynkowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Wstępne konsultacje rynkowe

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza wstępne konsultacje rynkowe wybranych zagadnień, poprzedzający ogłoszenie zamówienia publicznego. Pozwala on ustalić wszelkie istotne kwestie, które powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Konsultacje te umożliwiają też skonfrontowanie potrzeb urzędu z możliwościami ich realizacji na rynku.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Trwające

Zakończone

Powered by Projectic.pl