Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

DPZ/92/PN/86/18

Data ogłoszenia:  14 sierpnia 2018

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2019 roku w modelu giełdowym.

DPZ/91/PN/85/18

Data ogłoszenia:  10 sierpnia 2018

Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego

DPZ/88/PN/84/18

Data ogłoszenia:  9 sierpnia 2018

Dostawa dwóch sztuk samochodów elektrycznych, dwóch Systemów mobilnej kontroli pojazdów wraz ze szkoleniem operatorów systemu oraz usługą utrzymaniową  Systemu e-kontroli przez okres 36 miesięcy.

DPZ/87/PN/83/18

Data ogłoszenia:  3 sierpnia 2018

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Krasińskiego w Warszawie na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Podczaszyńskiego w Warszawie.

DPZ/84/PN/80/18

Data ogłoszenia:  2 sierpnia 2018

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej od skrzyżowania z ul. Bystrą w Warszawie do istniejącej drogi dla rowerów w Markach (węzeł Marki w ciągu drogi S8) oraz istniejącej drogi serwisowej posiadającej powiązanie z drogą istniejącego węzła Marki w ciągu drogi S8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

DPZ/86/PN/82/18

Data ogłoszenia:  2 sierpnia 2018

Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych

DPZ/85/PN/81/18

Data ogłoszenia:  26 lipca 2018

Roboty związane z budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej – ul. Raszyńskiej.

DPZ/82/PN/79/18

Data ogłoszenia:  24 lipca 2018

Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie.

DPZ/83/KU/1/18

Data ogłoszenia:  20 lipca 2018

Świadczenie usług zorganizowanego, współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych „carsharing” na terenie m.st. Warszawy

DPZ/81/PN/78/18

Data ogłoszenia:  13 lipca 2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dostosowania węzła przesiadkowego Przyczółek Grochowski do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i poprawy warunków ruchu pieszego oraz rowerowego

Wyniki 1 do 10 z 966
Powered by Projectic.pl