Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

ZDM/UM/DZP/74/PN/63/19

Data ogłoszenia:  13 sierpnia 2019

Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności – ul. Szwedzka.

ZDM/UM/DZP/73/PN/62/19

Data ogłoszenia:  6 sierpnia 2019

Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer  

ZDM/UM/DZP/72/PN/61/19

Data ogłoszenia:  2 sierpnia 2019

Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej – szerszy chodnik”.

ZDM/UM/DZP/70/PN/60/19

Data ogłoszenia:  26 lipca 2019

Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy oraz 115 sztyc oznakowania pionowego.

ZDM/UM/DZP/63/PN/55/19

Data ogłoszenia:  24 lipca 2019

Roboty budowlane w zakresie odwodnienia dróg na terenie m.st. Warszawy z podziałem na trzy części

ZDM/UM/DZP/56/PN/50/18

Data ogłoszenia:  17 lipca 2019

Najem urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi do tych urządzeń oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjno-naprawczego dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń, wraz z systemem wspomagającym zarządzanie  

ZDM/UM/DZP/58/PN/52/19

Data ogłoszenia:  16 lipca 2019

Bieżące utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb użytkowników urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie m.st. Warszawa w czterech niezależnych obszarach

ZDM/UM/DZP/66/PN/58/19

Data ogłoszenia:  10 lipca 2019

„Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia przejść dla pieszych”

ZDM/UM/DZP/65/PN/57/19

Data ogłoszenia:  10 lipca 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa punktów dystrybucyjnych OS do pasa drogowego.

ZDM/UM/DZP/64/PN/56/19

Data ogłoszenia:  8 lipca 2019

Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz

Wyniki 1 do 10 z 1066
Powered by Projectic.pl