Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

ZDM/UM/DZP/57/PN/51/19

Data ogłoszenia:  18 czerwca 2019

„Wykonanie opracowania pt. „Studium Koncepcyjne Funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego”

ZDM/UM/DZP/54/PN/48/19

Data ogłoszenia:  17 czerwca 2019

Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer

ZDM/UM/DZP/51/PN/45/19

Data ogłoszenia:  14 czerwca 2019

„Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy oraz 115 sztyc oznakowania pionowego..”

ZDM/UM/DZP/55/PN/49/19

Data ogłoszenia:  13 czerwca 2019

„Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ulicy Modlińskiej w Warszawie, od Kanału Żerańskiego do Mostu Marii Skłodowskiej – Curie „

ZDM/UM/DZP/53/PN/47/19

Data ogłoszenia:  7 czerwca 2019

Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego.  

ZDM/UM/DZP/52/PN/46/19

Data ogłoszenia:  3 czerwca 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ostrobramskiej nad Aleją Stanów Zjednoczonych w Warszawie

ZDM/UM/DZP/46/PN/40/19

Data ogłoszenia:  28 maja 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

ZDM/UM/DZP/49/PN/43/19

Data ogłoszenia:  27 maja 2019

„1. Dostawa i montaż (wymiana) oświetlenia przejść dla pieszych – część 1. 2. Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ul. Modlińska w Warszawie, odcinek od mostu Marii Skłodowskiej Curie (latarnia 55907) do granic m.st Warszawy (latarnia 56011) – część 2. 3.

ZDM/UM/DZP/41/PN/35/19

Data ogłoszenia:  24 maja 2019

Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy z odtworzeniem nawierzchni metodą „ slurry seal”

ZDM/UM/DZP/47/PN/41/19

Data ogłoszenia:  22 maja 2019

Remont części  ekranów przeciwhałasowych zlokalizowanych w ciągu ul. Poleczki w Warszawie

Wyniki 1 do 10 z 1054
Powered by Projectic.pl