Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

ZDM/UM/DZP/56/PN/50/18

Data ogłoszenia:  17 lipca 2019

Najem urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi do tych urządzeń oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjno-naprawczego dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń, wraz z systemem wspomagającym zarządzanie  

ZDM/UM/DZP/58/PN/52/19

Data ogłoszenia:  16 lipca 2019

Bieżące utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb użytkowników urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie m.st. Warszawa w czterech niezależnych obszarach

ZDM/UM/DZP/66/PN/58/19

Data ogłoszenia:  10 lipca 2019

„Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia przejść dla pieszych”

ZDM/UM/DZP/65/PN/57/19

Data ogłoszenia:  10 lipca 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa punktów dystrybucyjnych OS do pasa drogowego.

ZDM/UM/DZP/64/PN/56/19

Data ogłoszenia:  8 lipca 2019

Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz

ZDM/UM/DZP/60/PN/53/19

Data ogłoszenia:  4 lipca 2019

Dostawa  energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2020 roku w modelu giełdowym.

ZDM/UM/DZP/61/PN/54/19

Data ogłoszenia:  1 lipca 2019

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewny na odcinku od ulicy Przyczółkowej do granic miasta.

ZDM/UM/DZP/57/PN/51/19

Data ogłoszenia:  18 czerwca 2019

„Wykonanie opracowania pt. „Studium Koncepcyjne Funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego”

ZDM/UM/DZP/54/PN/48/19

Data ogłoszenia:  17 czerwca 2019

Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer

ZDM/UM/DZP/51/PN/45/19

Data ogłoszenia:  14 czerwca 2019

„Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy oraz 115 sztyc oznakowania pionowego..”

Wyniki 11 do 20 z 1071
Powered by Projectic.pl