Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

DPZ/5/PN/5/19

Data ogłoszenia:  19 lutego 2019

Dostawy w 2019 roku odzieży roboczej i ochronnej

DPZ/4/PN/4/19

Data ogłoszenia:  12 lutego 2019

Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy.

DPZ/3/PN/3/19

Data ogłoszenia:  1 lutego 2019

Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji w zakresie budowy drogi dla rowerów przy ul. Starzyńskiego na odc. od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba.

DPZ/1/PN/1/19

Data ogłoszenia:  28 stycznia 2019

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego”.

DPZ/137/PN/122/18

Data ogłoszenia:  22 stycznia 2019

Usługi konserwacji, roboty remontowe w obiektach ZDM

DPZ/135/PN/121/18

Data ogłoszenia:  21 stycznia 2019

Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2019.

DPZ/134/PN/120/18

Data ogłoszenia:  10 stycznia 2019

Roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej – ul. Raszyńskiej

DPZ/136/US/7/18

Data ogłoszenia:  7 stycznia 2019

Świadczenie usług prawniczych w 2019 roku.

DPZ/133/PN/119/18

Data ogłoszenia:  27 grudnia 2018

Naprawy, przeglądy i remonty pojazdów służbowych ZDM w 2019 r.

DPZ/132/PN/118/18

Data ogłoszenia:  13 grudnia 2018

Dostawy w 2019 roku artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych

Wyniki 11 do 20 z 1019
Powered by Projectic.pl