Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

ZDM/UM/DZP/55/PN/49/19

Data ogłoszenia:  13 czerwca 2019

„Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ulicy Modlińskiej w Warszawie, od Kanału Żerańskiego do Mostu Marii Skłodowskiej – Curie „

ZDM/UM/DZP/53/PN/47/19

Data ogłoszenia:  7 czerwca 2019

Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego.  

ZDM/UM/DZP/52/PN/46/19

Data ogłoszenia:  3 czerwca 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ostrobramskiej nad Aleją Stanów Zjednoczonych w Warszawie

ZDM/UM/DZP/46/PN/40/19

Data ogłoszenia:  28 maja 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

ZDM/UM/DZP/49/PN/43/19

Data ogłoszenia:  27 maja 2019

„1. Dostawa i montaż (wymiana) oświetlenia przejść dla pieszych – część 1. 2. Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ul. Modlińska w Warszawie, odcinek od mostu Marii Skłodowskiej Curie (latarnia 55907) do granic m.st Warszawy (latarnia 56011) – część 2. 3.

ZDM/UM/DZP/41/PN/35/19

Data ogłoszenia:  24 maja 2019

Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy z odtworzeniem nawierzchni metodą „ slurry seal”

ZDM/UM/DZP/47/PN/41/19

Data ogłoszenia:  22 maja 2019

Remont części  ekranów przeciwhałasowych zlokalizowanych w ciągu ul. Poleczki w Warszawie

ZDM/UM/DZP/44/PN/38/19

Data ogłoszenia:  21 maja 2019

Uruchomienie systemu monitoringu oraz utrzymanie systemu monitoringu wraz z przesyłem danych z poszczególnych urządzeń sterowania ruchem drogowym na 242 skrzyżowaniach m.st. Warszawy. m.st. Warszawy zgodnie z OPZ.

ZDM/UM/DZP/43/PN/37/19

Data ogłoszenia:  17 maja 2019

Remont i naprawa wyeksploatowanych dwóch urządzeń dźwigowych (platform) dla osób niepełnosprawnych przy kładce dla pieszych  nad ul. Ostrobramską przy ul. Motorowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZDM/UM/DZP/45/PN/39/19

Data ogłoszenia:  17 maja 2019

Remont i naprawa wyeksploatowanych dwóch urządzeń dźwigowych (platform) dla osób niepełnosprawnych przy kładce nad ul. Ostrobramską przy C.H. Promenada w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wyniki 21 do 30 z 1071
Powered by Projectic.pl