Remonty i inwestycje

Remonty i inwestycje

Podstawowym zadaniem Zarządu Dróg Miejskich jest dbałość o wysoki standard infrastruktury drogowej. Co roku remontujemy nawierzchnię kilkudziesięciu kilometrów ulic. Część ulic przechodzi szybkie weekendowe remonty, inne czekają większe przebudowy. Remontujemy też chodniki i budujemy drogi dla rowerów. Stawiamy nowe sygnalizacje świetlne na niebezpiecznych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, wymieniamy też oświetlenie ulic i doświetlamy przejścia dla pieszych.

Szybkie, weekendowe remonty nawierzchni jezdni stały się naszą wizytówką. W 2019 roku nie zwalniamy tempa prac. W naszych planach jest kolejne kilkadziesiąt ulic, które wymagają remontu. Wśród nich znajdują się m.in. takie ulice jak Szymanowskiego, Czerniakowska, Dywizjonu 303, Rudnickiego, Meissnera, Jagiellońska czy Raszyńska. Lista ulic nie jest jeszcze zamknięta i może ulec zmianom w zależności od kosztów a także oceny stanu technicznego.

Stoją przed nami również trzy duże zadania, które będą polegały na kompleksowej przebudowie infrastruktury. Pierwszym z nich jest trwająca już modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego czyli ulic Handlowej, Ossowskiego, Myszkowskiej, Gorzykowskiej i Kołowej. Remont w tym ważnym dla mieszkańców Targówka przeprowadzamy kompleksowo. Powstają nowe chodniki i drogi dla rowerów. Wyznaczyliśmy ścieżkę dla biegaczy i miejsca parkingowe, ustawiamy ławki oraz posadzimy zieleń. Powstaje również nowe oświetlenie. Prace na tzw. „obwodnicy” Targówka zakończą się w czerwcu tego roku.

Drugim wymagającym projektem jest zmiana oblicza placu Pięciu Rogów u zbiegu ulic Kruczej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda. Podstawowym założeniem jest uporządkowanie przestrzeni i utworzenie prawdziwego placu, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd przez plac zostanie zachowany dla autobusów i rowerów w ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej, a nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy. Na placu pojawią się również drzewa i spójna mała architektura, w tym kilkadziesiąt siedzisk.

Duże zmiany przejdzie również plac na Rozdrożu. Przebudowa placu ma obejmować budowę wind na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej oraz przebudowę schodów i samych przystanków. Perony zostaną poszerzone, wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Wyznaczymy brakujące przejście dla pieszych po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich, przez wlot ul. Koszykowej. Planujemy również powiększyć przestrzeń dla pieszych, likwidując powierzchnie wyłączone z ruchu i uporządkować ruch rowerowy na placu.

Chodniki i drogi dla rowerów

Wygoda i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów jest jednym z naszych priorytetów. Od kilku lat intensywnie modernizujemy chodniki i drogi dla rowerów. Wiele z nich powstaje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W 2019 roku zakończymy prace m.in. na ul. Puławskiej oraz Połczyńskiej, gdzie piesi i rowerzyści zyskają wiele kilometrów nowych chodników i ścieżek.

W tym roku Warszawa zyska kolejne kilometry nowych chodników i dróg dla rowerów. Równe, bezpieczne i wygodne trotuary pojawiły się już m.in. w al. Lotników i na ul. Zawodzie. Intensywne prace trwają w al. Wojska Polskiego, al. Solidarności czy na ulicach Czecha i Sejmikowej.

Nowe ścieżki planujemy zaś na ulicach Starzyńskiego, Niemcewicza czy Rudnickiego. Lista planowanych remontów jest bardzo długa, jednak wiele zależy od środków, które uda nam się uzyskać na ich realizację.

Nie zapominamy też o nowych sygnalizacjach świetlnych i remoncie oświetlenia ulic, w tym doświetleniach przejść dla pieszych.

Poniżej lista realizowanych oraz przygotowywanych inwestycji i remontów. O terminach ich realizacji informujemy na bieżąco w zakładce „aktualności”.

Przebudowy ulic

Miejsce Informacje
Plac Pięciu Rogów
U zbiegu ulic Kruczej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda.
więcej
Podstawowym założeniem jest uporządkowanie przestrzeni i utworzenie prawdziwego placu, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd przez plac zostanie zachowany dla autobusów i rowerów w ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej, a nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy. Na placu pojawią się również drzewa i spójna mała architektura, w tym kilkadziesiąt siedzisk.
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego
Ciąg ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej, ul. Gorzykowskiej i Kołowej.
więcej
Prace trwają. Remont jest kompleksowy. Powstaną nowe chodniki i drogi dla rowerów. Wyznaczymy miejsca parkingowe, ustawimy ławki oraz posadzimy zieleń. Nowe będzie również oświetlenie.
Plac na Rozdrożu
Trasa Łazienkowska.
więcej
Planowana przebudowa placu ma obejmować budowę wind na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej oraz przebudowę schodów i samych przystanków. Perony zostaną poszerzone, wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Wyznaczymy brakujące przejście dla pieszych po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich, przez wlot ul. Koszykowej. Planujemy również powiększyć przestrzeń dla pieszych, likwidując powierzchnie wyłączone z ruchu i uporządkować ruch rowerowy na placu.
ul. Jana Kazimierza
Na całej długości.
więcej
Ponieważ przebudowa ul. Jana Kazimierza to duża inwestycja, wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia konsultacji. W ogólnych ramach dla projektu określiliśmy, że ulica pozostanie drogą jednojezdniową, dwupasmową. Otrzyma nową nawierzchnię jezdni, która zostanie wzmocniona (podniesienie niwelety). Po obu stronach powstanie nowych chodnik, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w azyle lub wyniesione. Wzdłuż ulicy pojawi się droga dla rowerów i stojaki rowerowe (nowa infrastruktura rowerowa będzie połączona z istniejącą wzdłuż ul. Hubalczyków i Ordona). Wyremontowane zostaną wjazdy do posesji, powstaną miejsca postojowe z dopuszczeniem postoju samochodów do 2,5 tony.
Ronda zamiast skrzyżowań na ul. Kadetów
skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. Łasaka.
więcej
Rozwiązania, które wprowadzimy, poprawią bezpieczeństwo przejazdu, uspokoją ruchu i zwiększą czytelność układu skrzyżowania. Poprawią też przepustowość i płynność ruchu. Rozbudowa skrzyżowań ma ograniczyć liczbę wypadków, przede wszystkim z udziałem pieszych. Rondo – na obu skrzyżowaniach – będzie miało 22 metry średnicy. Na wszystkich wlotach pojawią się wydłużone wyspy trójkątne z azylami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów. Ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał po wydzielonej drodze rowerowej i chodniku. Przy okazji prac wybudujemy brakujące chodniki.
ulice 1 Praskiego Pułku - Jana Pawła II
na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec.
Al. Zjednoczenia
na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej.
więcej
Przetarg rozstrzygnięty. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 8 miesięcy na zrealizowanie prac.
ul. Słowackiego
Na całej długości
więcej
Prace rozpoczęły się. W najbliższych miesiącach na tej głównej ulicy Żoliborza pojawi się nowe przejście dla pieszych, droga dla rowerów i miejsca postojowe.

Remonty nawierzchni jezdni

Miejsce Informacje
ciąg ulic Leszno - Górczewska
na odcinku od ul. Okopowej do ul. Tyszkiewicza.
Rondo de Gaulle'a
ul. Sawinkowa
na odcinku od ul. Inżynierskiej do ul. Szanajcy.
ul. Szymanowskiego
na odcinku od ul. Dąbrowszczaków do ul. Namysłowskiej.
ul. Bliska
na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Żupniczej.
ul. Bohaterów
na odcinku od ul. Wałuszewskiej do wiaduktu PKP.
ul. Czerniakowska
na odcinku od ul. Idzikowskiego do ul. Witosa.
ul. Dywizjonu 303
na odcinku od ul. Ks. Janusza do ul. Radiowej.
ul. Rudnickiego
na odcinku od ul. Maczka do ul. Kochanowskiego.
ul. Grochowska
na odcinku od ul. Garwolińskiej do ul. Koprzywińskiej, jezdnia serwisowa.
ul. Ordona
na odcinku od ul. Ordona 10 do ul. Armatniej.
ul. Meissnera
na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Bora-Komorowskiego.
ul. Jagiellońska
na odcinku od ul. Starzyńskiego do al. Solidarności.
ul. Jana Pawła II
na odcinku od ul. Gościniec do ul. Granicznej.
ul. Krakowskie Przedmieście
na odcicnku od ul. Nowy Świat do ul. Królewskiej.
więcej
Prace trwaj.
ul. Ks. Ziemowita
na odcinku od ul. Naczelnikowska do ul. Bukowieckiej.
ul. Krzywickiego
na odcinku od ul. Nowowiejska do ul. Koszykowej.
ul. Nowolipie - Smoczna
na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Nowolipki.
ul. Połczyńska
na odcinku od ul. 4 czerwca 1989 r. do ul. Powstańców Śląskich.
ul. Potocka
na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gwiaździstej.
ul. Raszyńska
na odcinku od pl. Zawiszy do ul. Wawelskiej.
ul. Rozłucka
na odcinku od ul. Kinowej do ul. Turbinowej.
ul. Rudzka
na odcinku od ul. Klaudyny do ul. Lektykarskiej.
ul. Saska
na odcinku od al. Stanów Zjednoczonych do ul. Ateńskiej.
ul. Spalinowa
na odcinku od ul. Turbinowej do ul. Grenadierów.
ul. Sławka
na odcinku od ul. Dzieci Warszawy do ul. Pużaka.
ul. Trakt Brzeski - Czecha
na odcinku od ul. 1 praskiego pułku do ul. Kajki, jezdnia północna.

Remonty chodników

Miejsce Informacje
al. Lotników
na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. Puławskiej
więcej
Prace zostały zakończone.
al. Solidarności
na odcinku od ul. Nowy Przejazd do ul. Bielańskiej,
więcej
Prace zostały zakończone.
al. Jerozolimskie
na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Żelaznej.
więcej
Strona południowa.
al. Reymonta
na odcinku od ul. Conrada do ul. Maczka.
al. Wojska Polskiego
Na całym odcinku.
więcej
Prace trwają. Wyremontowane zostaną obie strony oraz aleja spacerowa.
ul. Czecha
na odcinku od ul. Wydawniczej do ul. Kajki.
więcej
Prace trwają. Wyremontowana zostanie strona południowa.
ul. Bliska
na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Żupniczej.
ul. Dzika
na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Okopowej.
więcej
Strona północna.
ul. Grójecka
na odcinku od torów PKP do ul. Korotyńskiego.
więcej
Strona wschodnia.
ul. Gwiaździsta
na odcinku od ronda Turowicza do ul. Krasińskiego.
więcej
Strona wschodnia.
ul. Królewska
na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Burschego.
więcej
Strona południowa.
ul. Idzikowskiego
na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Sobieskiego.
więcej
Obie strony.
ul. Krzywickiego
na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Koszykowej.
więcej
Strona wschodnia.
ul. Łojewska
na odcinku od ul. Łabiszyńskiej do ul. Chodeckiej.
więcej
Strona wschodnia.
ul. Mazowiecka
na odcinku od ul. Traugutta do ul. Świętokrzyskiej.
więcej
Strona wschodnia.
ul. Ostrobramska
na odcinku od ul. Grenadierów do al. Stanów Zjednoczonych.
więcej
Strona północna.
ul. Polnych Kwiatów
na odcinku od ul. Parowozowej do ul. Brzozowy Zagajnik.
ul. Racławicka
na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Mołdawskiej.
więcej
Obie strony.
ul. Radiowa
na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Wrocławskiej.
więcej
Strona północna.
ul. Raszyńska
na odcinku od al. Jerozolimskich do ul. Wawelskiej.
więcej
Obie strony.
ul. Rozłucka
na odcinku od ul. Kinowej do ul. Turbinowej.
ul. Rudzka
na odcinku od ul. Klaudyny do ul. Lektykarskiej.
ul. Saska
na odcinku od al. Stanów Zjednoczonych do ul. Ateńskiej.
więcej
Strona wschodnia.
ul. Smocza
na odcinku od ul. Stawki do ul. Niskiej.
więcej
Obie strony.
ul. Smocza
na odcinku od ul. Nowolipki do ul. Nowolipie.
ul. Stawki
na odcinku od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II.
więcej
Obie strony.
ul. Św. Bonifacego
na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Konstancińskiej.
więcej
Strona północna.
ul. Świerszcza
na odcniku od ul. Traktorzystów do ul. Potrzebnej.
więcej
Strona północna.
ul. Wał Miedzeszyński
na odcinku Trasa Łazienkowska do ul. Wersalskiej.
więcej
Prace zostały zakończone.
ul. Wąwozowa
na odcinku od al. KEN do ul. Zaruby.
więcej
Obie strony.
ul. Wrocławska
na odcinku od ul. Lencewicza do ul. Blatona.
ul. Zawodzie
na odcinku od ul. Augustówka do ul. Kobylańskiej.
więcej
Prace zostały zakończone.

Drogi dla rowerów

Miejsce Informacje
ul. Połczyńska
na odcinku od al. 4 czerwca 1989 r. do ul. Dźwigowej.
więcej
W budowie
ul. Ossowskiego
na odcinku od ul. Handlowej do ul. Kołowej.
więcej
W budowie
ul. Puławska
na odcinku Domaniewska, Dolinka Służewiecka i Gawota do granicy miasta.
więcej
W budowie.
ul. Radzymińska
na odcinku od ul. Bystrej do granicy miasta.
ul. Starzyńskiego
na odcinku od ul. Namysłowskiej do ronda Żaba.
więcej
Przetarg rozstrzygnięty. Trwają prace projektowe.
ul. Niemcewicza - Wspólna
na odcinku od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Brata Alberta.
ul. Rudnickiego - Perzyńskiego - Podczaszyńskiego
ul. Drewny
na odcinku od ul. Przekornej do ul. Waflowej.
ul. Pułkowa
na odcinku od ul. Wóycickiego do granicy miasta.
ul. Kaliskiego
na odcinku od ronda Adamieckiego do ul. Archimedesa.
ulice Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego
na odcinku od ul. Lizbońskiej do ul. Fieldorfa.
ulice Meissnera, Abrahama Umińskiego.
al. Jana Pawła II
na odcinku al. Solidarności do ronda ONZ.
al. Jana Pawła II - Chałubińskiego
na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej.
ul. Senatorska
na odcinku pl. Bankowy do ul. Moliera.
ul. Rudzka
na odcinku od ul. Klaudyny - trasa S8 i ul. Hłaski do ul. Łomiańskiej.
więcej
W budowie.
al. Lotników
na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Modzelewskiego.
pl. na Rozdrożu
ul. Czerniakowska
na odcinku od ul. Łazienkowskiej do al. Witosa.

Bezpieczeństwo ruchu

Miejsce Informacje
Doświetlenia przejść dla pieszych - 400 lokalizacji.
Podpisaliśmy umowę na wykonanie prac (ok. 200 przejść)

Oświetlenie

Miejsce Informacje
ul. Kruczkowskiego
na odcinku od ul. Ludnej do ul. Tamka.
więcej
Przetarg rozstrzygnięty. Trwa kompletowanie dokumentów.
ul. Filtrowa
na odcinku od pl. Narutowicza do ul. Raszyńskiej.
ul. Ratuszowa
na odcinku od ul. Wybrzeże Helskie do ul. 11 listopada.
ul. Przyczółkowa
na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Vogla.
al. Wilanowska
na odcinku od ul. Wołoskiej do Dolinki Służewieckiej.
ul. Stawki
na odcninku od al. Jana Pawła II do ul. Konwiktorskiej.
więcej
Przetarg rozstrzygnięty. Trwa kompletowanie dokumentów.
ul. Podczaszyńskiego
na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej.
więcej
Przetarg rozstrzygnięty. Trwa kompletowanie dokumentów.
ul. Potrzebna
na całej długości.
ul. Modlińska
na całej długości .
więcej
Wymiana opraw oświetleniowych.
al. Waszyngtona
na całej długośći.
więcej
Wymiana opraw oświetleniowych.
ul. Szaserow
Prace zostały zakończone.

Sygnalizacje świetlne

Miejsce Informacje
skrzyżowanie al. Solidarności z ul. Szwedzką
Ogłosiliśmy przetarg.
skrzyżowanie ulic Grójeckiej, Wawelskiej i Kopińskiej
Modernizacja.
skrzyżowanie ulic Grójeckiej i Częstochowskiej
Modernizacja
skrzyżowanie al. Witosa z ul. Idzikowskiego
Modernizacja.
skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Czarnomorskiej
Modernizacja.
skrzyżowanie al. Jerozolimskich z ul. Ryżową
Modernizacja
skrzyżowanie ulic Krolewskiej i Marszałkowskiej
Modernizacja.
skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Batorego
Prace rozpoczęły się.
skrzyżowanie ulic Słomińskiego i Miedzyparkowej
Modernizacja.
skrzyżowanie ulic Stryjeńskich i Przy Bażantarni
Inwestycja zakończona.
skrzyżowanie ulic Koszykowej i Raszyńskiej
W budowie.
skrzyżowanie ulic Kajki i Alpejskiej
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ulic Kajki i Odrodzenia
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ulic Leszno i Karolkowej
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ulic Lazurowej i Dywizjonu 303
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ulic Pułkowej i Dziwożony
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ulic Drewny i Przyczółkowej
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ulic Kondratowicza i Blokowej
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie al. Krakowskiej z ul. Lipowczaną
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie al. KEN, ul. Bartockiej i Jastrzębowskiego
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie al. KEN (6 przejść dla pieszych)
Budowa sygnalizacji świetlnej.
ul. Kijowska (3 przejścia dla pieszych w rejonie Dwroca Wschodniego)
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Cieplarnianej
Budowa sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ulic 17 stycznia i Zarankiewicza.
Budowa sygnalizacji świetlnej.

Parkingi

Miejsce Informacje
ul. Pawińskiego
Prace zostały zakończone.
al. Jerozolimskie
Postępowanie zostało unieważnione.
ul. Andresa
Powered by Projectic.pl