Remonty i inwestycje - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Remonty i inwestycje

Powiększ obraz: Robotnicy podczas prac wylewania asfaltu

Rok 2020 obfitował w działania Zarządu Dróg Miejskich związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej. Część ulic przeszła szybkie weekendowe remonty, z innymi wiązały się większe przebudowy. Remontowaliśmy też chodniki, wyznaczaliśmy nowe drogi dla rowerów i modernizowaliśmy oświetlenie. Nie zabrakło również ustawiania nowych sygnalizacji świetlnych na niebezpiecznych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Szybkie, weekendowe remonty nawierzchni jezdni stanowią naszą wizytówkę. W 2020 r. wzorem lat ubiegłych w ten sposób naprawialiśmy kolejne ulice. Były to m.in. rondo Szczepańskiego „Ziutka”, ulice Rodziewiczówny, Wybrzeże Gdyńskie, Połczyńska, Trocka, Wałbrzyska czy wiadukty na Modlińskiej nad skrzyżowaniem z Płochocińską. Koleiny i ubytki zlikwidowaliśmy też na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej, Branickiego i Vogla.

 

Skrzyżowania i przejścia dla pieszych

Liczba ulic, na których pracowaliśmy, jest zdecydowanie większa. Kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej przeprowadziliśmy m.in. al. Zjednoczeniaul. Górczewskiej czy ul. Potockiej.

W grudniu zakończyła się przebudowa al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego na odcinku Rondo ONZ – Nowogrodzka. Była to jedna z najważniejszych i największych pod względem zakresu robót inwestycji drogowych w 2020 roku. Prace wiązały się m.in. z wyznaczeniem nowych naziemnych przejść przy rondzie Czterdziestolatka, remontem chodników, wyznaczeniem dróg rowerowych oraz posadzeniem szpalerów drzew.

Przebudowywana jest ul. Saska na odcinku od al. Waszyngtona do ul. Zwycięzców. Nowe oblicze zyska ciąg ulic Meissnera – Abrahama – Umińskiego, gdzie planujemy kompleksowo poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wyznaczyć pasy rowerowe i miejsca postojowe – prace w listopadzie ruszyły na ul. Meissnera, a miesiąc później na ul. Umińskiego. Zmiany zajdą także na ul. Sokratesa, która ulegnie generalnej przebudowie. Pozostawimy po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, ale poszerzymy azyle na przejściach i przeniesiemy ścieżkę rowerową ze strony północnej na południową. Już zmodernizowaliśmy tam oświetlenie – dzięki ledowym oprawom po zmroku na ulicy jest jaśniej.

Wśród zaplanowanych przez nas zadań znalazły się budowy rond. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym powstało u zbiegu ulic Spisaka, Sosnkowskiego i Regulskiej, a także tam, gdzie przecinają się ulice Karmelicka i Anielewicza. Nowe ronda, które poprawią bezpieczeństwo przejazdu, uspokoją ruch i zwiększą czytelność układu skrzyżowania, powstaną także u zbiegu ul. Kadetów z ulicami Poprawną i Łasaka.

Przebudowie ulegnie też Plac Pięciu Rogów u zbiegu ulic Kruczej, Chmielnej, Szpitalnej, Brackiej i Zgoda. Wprowadziliśmy tę inwestycję w decydującą fazę – podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który niebawem powinien rozpocząć roboty.

Wzorem lat ubiegłych konsekwentnie realizowaliśmy program poprawy bezpieczeństwa na drogach. Najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych wyposażyliśmy w sygnalizację świetlną (ulice Kijowska i Kajki czy al. Krakowska na skrzyżowaniu z Lipowczana) lub elementy uspokojenia ruchu. Progi zwalniające w obrębie „zebr” w 2020 roku zamontowaliśmy m.in. na ulicach Dorodnej i Roentgena, a na ul. Radiowej oprócz spowalniaczy poszerzyliśmy azyle. Na skrzyżowaniu MyśliwieckiejHoene-Wrońskiego wybudowaliśmy azyl na przejściu dla pieszych przez tę pierwszą ulicę, a przez tę drugą wytyczyliśmy nowe przejście. Azyle utworzyliśmy także na ul. Obozowej.

Do tego doszło też usprawnienie przejazdów przez osygnalizowane skrzyżowania. Przykładem jest ul. Modlińska, na której sygnalizacje świetlne w trzech miejscach (skrzyżowania z ulicami Elektronową, Ekspresową i Kowalczyka) włączyliśmy do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

 

Chodniki i drogi dla rowerów

Wygoda oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów są dla nas bardzo ważne. W 2020 r. wybudowaliśmy kolejne kilometry nowych chodników i dróg dla rowerów. Równe, bezpieczne i wygodne trotuary pojawiły się m.in. na ulicach Mazowieckiej, Ludnej, Madalińskiego czy Skierniewickiej. Pod koniec grudnia nowy chodnik wybudowany został na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie między ulicami Tamka a Jaracza.

Nie zapomnieliśmy także o ścieżkach rowerowych. W 2020 roku wybudowane zostały m.in. na al. Zjednoczenia i al. Jana Pawła II oraz ulicach Kaliskiego, Górczewskiej, Domaniewskiej i Warszawskiej. Na ul. Bora-Komorowskiego budowa drogi dla rowerów niedawno się rozpoczęła, niebawem to samo stanie się na ul. Wrocławskiej.

Bardzo ważną kwestią jest remont oświetlenia ulic, w tym doświetlanie przejść dla pieszych. W grudniu zakończyliśmy realizację programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” – nowe, ledowe oprawy oraz słupy oświetleniowe zamontowaliśmy na ulicach Stryjeńskich, Szczęśliwickiej, Sosnkowskiego, Jarzębskiego, Lektykarskiej, Sokratesa, Przy Agorze, Płowieckiej, KruczejJagiellońskiej Trockiej wraz z Borzymowską oraz na węzłach drogowych Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim. Do tego doszło wiele innych ulic (m.in. Płochocińska czy Lucerny), na których ledowe oprawy zawisły w ramach wymiany oświetlenia w mieście – do końca 2022 r. zamontujemy LED-y na wszystkich podległych nam drogach.

Modernizację przeszły także obiekty mostowe. Wymieniliśmy urządzenia dylatacyjne na estakadach w ciągu Trasy Siekierkowskiej, Doliny Służewieckiej i Wybrzeża Gdyńskiego, prace z tym związane niedawno zakończyły się na ul. Kasprzaka. Kompleksowo zmodernizowaliśmy wiadukt na Przyczółku Grochowskim, który na początku grudnia został otwarty dla kierowców. Rozpoczęliśmy budowę – razem z  deweloperem i urzędem dzielnicy Wilanów – przepustu przez Potok Służewiecki, aby połączyć ul. Sarmacką ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy.

2020 r. stał również pod znakiem zmian w parkowaniu. Wiązały się one nie tylko z przenoszeniem parkowania z chodnika na jezdnię, jak to miało miejsce na ulicach Odyńca, Pięknej czy Ludnej, ale dotyczyły też Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Od 7 września SPPN została rozszerzona o obszar bliskiej Woli i Pragi-Północ.

Poniżej lista realizowanych oraz przygotowywanych inwestycji i remontów. O terminach ich realizacji informujemy na bieżąco w zakładce „aktualności”.

Szczegóły remontów i inwestycji

  • Przebudowy ulic

  • Remonty nawierzchni jezdni

  • Remonty chodników

  • Infrastruktura rowerowa

  • Oświetlenie

  • Oświetlenie

  • Sygnalizacje świetlne

  • Obiekty mostowe

Powered by Projectic.pl