Remonty i inwestycje - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Remonty i inwestycje

Powiększ obraz: Robotnicy podczas prac wylewania asfaltu

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej to priorytety Zarządu Dróg Miejskich w 2020 r. Część ulic przechodzi szybkie weekendowe remonty, z innymi wiążą się większe przebudowy. Remontujemy też chodniki, wyznaczamy nowe drogi dla rowerów i modernizujemy oświetlenie. Nasze działania obejmują również ustawianie nowych sygnalizacji świetlnych na niebezpiecznych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Szybkie, weekendowe remonty nawierzchni jezdni to nasza wizytówka. W 2020 r. wzorem lat ubiegłych w ten sposób naprawiamy kolejne ulice. Są to m.in. rondo Szczepańskiego „Ziutka”, ulice Rodziewiczówny, Wybrzeże Gdyńskie, Połczyńska czy wiadukty na Modlińskiej nad skrzyżowaniem z Płochocińską. W planach jest m.in. skrzyżowanie Marszałkowskiej z Królewską. Lista nie jest zamknięta, a zmiany zależą od środków, jakimi dysponujemy na naprawy nawierzchni jezdni.

 

SKRZYŻOWANIA i PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Naszych zadań jest oczywiście więcej, a część polega na kompleksowej przebudowie infrastruktury drogowej. To modernizacje m.in. al. Zjednoczenia czy ul. Górczewskiej.

Trwa przebudowa al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego na odcinku Rondo ONZ – Nowogrodzka. To jedna z najważniejszych i największych pod względem zakresu robót inwestycji drogowych w tym roku. Prace zakładają m.in. wyznaczenie nowych naziemnych przejść przy rondzie Czterdziestolatka, remont chodników, wyznaczenie dróg rowerowych oraz posadzenie szpalerów drzew.

Przebudowywana jest ul. Saska na odcinku od al. Waszyngtona do ul. Zwycięzców. Nowe oblicze ma zyskać ciąg ulic Meissnera – Abrahama – Umińskiego, gdzie planujemy kompleksowo poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wyznaczyć pasy rowerowe i miejsca postojowe. Zmiany zajdą także na ul. Sokratesa, która ulegnie generalnej przebudowie. Pozostawimy po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, ale poszerzymy azyle na przejściach i przeniesiemy ścieżkę rowerową ze strony północnej na południową.

Wśród zaplanowanych przez nas zadań jest budowa rond u zbiegu ul. Kadetów z ulicami Poprawną i Łasaka. Nowe ronda powstaną także u zbiegu ulic Spisaka, Sosnkowskiego i Regulskiej oraz Karmelickiej i Anielewicza. Nowe ronda poprawią bezpieczeństwo przejazdu, uspokoją ruch i zwiększą czytelność układu skrzyżowania.

Przebudujemy także plac Pięciu Rogów u zbiegu ulic Kruczej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda. To jedna z najważniejszych naszych inwestycji, zakładająca utworzenie nowej przestrzeni publicznej w centrum Warszawy.

Konsekwentnie realizujemy program poprawy bezpieczeństwa na drogach. Najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych wyposażamy w sygnalizację świetlną (ulice Kijowska i Kajki czy al. Krakowska na skrzyżowaniu z Lipowczana) lub elementy uspokojenia ruchu. Progi zwalniające w obrębie „zebr” w tym roku zamontowaliśmy już m.in. na ul. Dorodnej, a na ulicy Radiowej oprócz spowalniaczy poszerzyliśmy azyle. Na skrzyżowaniu Myśliwieckiej i Hoene-Wrońskiego wybudowaliśmy azyl na przejściu dla pieszych przez tę pierwszą ulicę, a przez tę drugą wytyczyliśmy nowe przejście. Na naszej liście są również ul. Roentgena czy ul. Obozowa.

Usprawniamy też przejazdy przez osygnalizowane skrzyżowania. Przykładem jest ul. Modlińska, na której sygnalizacje świetlne w trzech miejscach (skrzyżowania z ulicami Elektronową, Ekspresową i Kowalczyka) włączyliśmy do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

 

CHODNIKI I DROGI DLA ROWERÓW

Wygoda oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów są dla nas bardzo ważne. W 2020 r. budujemy kolejne kilometry nowych chodników i dróg dla rowerów. Równe, bezpieczne i wygodne trotuary pojawiły się m.in. na Mazowieckiej i Ludnej. W tym roku remontujemy także chodniki m.in. na Madalińskiego, Wybrzeżu Kościuszkowskim i Skierniewickiej.

Zaplanowaliśmy także nowe ścieżki rowerowe, m.in. na al. Jana Pawła II, ul. Bora-Komorowskiego, Wrocławskiej. W tym roku już wybudowane zostały m.in. na al. Zjednoczenia, ul. Kaliskiego, Górczewskiej, Domaniewskiej i Warszawskiej.

Nie zapominamy też o remoncie oświetlenia ulic, w tym doświetleniach przejść dla pieszych. Realizujemy program „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, który oznacza montaż nowych, ledowych opraw oraz słupów oświetleniowych m.in. na ulicach Stryjeńskich, Szczęśliwickiej, Sosnkowskiego, Jarzębskiego i Lektykarskiej. Listę wszystkich ulic, na których wymienimy oświetlenie w ramach programu „SOWA”, a także szczegóły projektu znajdziecie tutaj. Planujemy również wymianę wszystkich opraw oświetleniowych na naszych drogach na ledowe.

Modernizacje przechodzą także obiekty mostowe. Wymieniliśmy urządzenia dylatacyjne na estakadach w ciągu Trasy Siekierkowskiej, Doliny Służewieckiej i Wybrzeża Gdyńskiego, prace z tym związane zmierzają do końca na ul. Kasprzaka. Kompleksowo modernizujemy wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Zbudujemy – razem z  deweloperem i urzędem dzielnicy Wilanów – przepust przez Potok Służewiecki, aby połączyć ul. Sarmacką ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy.

Przeprowadzamy również zmiany w parkowaniu. Wiążą się nie tylko z przenoszeniem parkowania z chodnika na jezdnię, jak to ma miejsce na ul. Odyńca, ul. Pięknej czy ul. Ludnej. Dotyczą też Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Od 7 września SPPN została rozszerzona o obszar bliskiej Woli i Pragi-Północ.

Poniżej lista realizowanych oraz przygotowywanych inwestycji i remontów. O terminach ich realizacji informujemy na bieżąco w zakładce „aktualności”.

Szczegóły remontów i inwestycji

  • Przebudowy ulic

  • Remonty nawierzchni jezdni

  • Remonty chodników

  • Infrastruktura rowerowa

  • Oświetlenie

  • Oświetlenie

  • Sygnalizacje świetlne

  • Obiekty mostowe

Powered by Projectic.pl