Opłata za postój - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Opłata za postój

Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8:00-20:00. Opłatę za postój pojazdu należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Obowiązują następujące stawki za postój:

 • pierwsza godzina – 4,50 zł,
 • druga godzina – 5,40 zł,
 • trzecia godzina – 6,40 zł,
 • czwarta i kolejne godziny – po 4,50 zł.

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju wynosi 16,30 zł (tzn. 4,50 zł za pierwszą godzinę + 5,40 zł za drugą godzinę + 6,40 zł za trzecią godzinę postoju).

Możliwe jest wnoszenie opłat za odcinki czasu krótsze niż godzina, z zachowaniem warunku opłaty minimalnej (0,50 zł).

Opłaty za postój można wnosić:

 • za pomocą systemu płatności mobilnych
 • w parkomacie

Płatności mobilne – aplikacje mobiParking, MoBilet i Flowbird

Kierowcy mogą korzystać z usług trzech operatorów:

W celu wnoszenia opłat za postój za pomocą systemu płatności mobilnych, należy najpierw założyć konto w MobiParking, moBILET lub Flowbird oraz „podpiąć” kartę płatniczą lub zasilić je środkami. Rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za pomocą jednego ze sposobów:

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu komend głosowych IVR oraz SMS dostępna jest w osobnym artykule.

dla klientów biznesowych udostępniona jest usługa mobiParking Flota Warszawa: portalwarszawa.skycash.com.  Rejestracja konta flotowego przez powyższy link jest bezpłatna. Konto flotowe umożliwia zarządzanie flotą samochodów oraz samodzielne generowanie noty księgowej.

 

Szczegółowe informacje na temat konta flotowego dostępne są poprzez:

Parkomaty

Mapa parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie

Mapa parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie

Kliknij, aby przejść do interaktywnej mapy.

Formy wnoszenia opłat w parkomacie:

 • kartą płatniczą – parkomat nie żąda kodu PIN, niezależnie od wysokości kwoty.
 • bilonem (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł) – parkomat nie wydaje reszty.

Winieta parkomatu w SPPN na terenie Warszawy.

 

Instrukcja wnoszenia w parkomacie opłaty za postój pojazdu, zamieszczona jest na urządzeniu.

 • Najpierw należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, a dopiero potem wrzucić monety lub dokonać płatności kartą.
 • Przy płatności kartą przed zatwierdzeniem transakcji należy sprawdzić kwotę opłaty. 
 • Bilet jest drukowany natychmiast po dokonaniu zapłaty, do odbioru z kieszeni wydawczej z zieloną osłoną. Nie ma już obowiązku wykładania biletu parkingowego za szybą samochodu. Kontrola poboru opłat odbywa się zdalnie za pomocą systemu e-kontroli.

Parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia, przez 24 godziny na dobę. Opłaty wniesione w dniu i godzinach wolnych od opłat za postój, przenoszone są na najbliższy płatny dzień funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Przykładowo: kierowca przyjeżdżający w nocy z niedzieli na poniedziałek może od razu wnieść opłatę w parkomacie – bez konieczności przychodzenia do parkomatu w poniedziałek około godziny 8.00. Opłata za parkowanie automatycznie zostanie naliczona począwszy od godziny 8.00 w poniedziałek.

Jednorazowo w parkomacie można wnieść opłatę o maksymalnej wysokości 189,50 zł.

W parkomacie nie ma możliwości przedłużenia czasu obowiązywania konkretnego wcześniej wykupionego biletu. Za godzinę rozpoczęcia parkowania przyjmuje się godzinę wykupienia biletu (w przypadku wykupowania biletu w godzinach funkcjonowania Strefy, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8.00-20.00) lub godzinę 8.00 w najbliższym płatnym dniu funkcjonowania Strefy (w przypadku wykupowania biletu poza godzinami funkcjonowania Strefy).

Infolinia serwisu technicznego parkomatów działa w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8.00-20.00. W pozostałych godzinach istnieje możliwość pozostawienia zgłoszenia za pomocą automatycznej sekretarki (pod tym samym numerem).

Numery infolinii:

Noty księgowe i faktury

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie wystawia not księgowych oraz faktur z tytułu parkowania na terenie SPPN.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Opłata za postój wynika wprost z przepisów prawa (art. 13 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470), a zarząd drogi jest tylko wyznaczony do jej pobierania (ust. 13b ust. 7 ww. ustawy).

ZDM, pobierając opłatę za postój w strefie płatnego parkowania, nie występuje dla tej czynności jako podatnik, nie dokonuje sprzedaży ani też nie świadczy usługi.

Informujemy, że przepisy art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) i art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.), dopuszczają księgowanie biletów parkingowych w ewidencji księgowej, bez konieczności uzyskania noty księgowej/faktury z ZDM.

Powered by Projectic.pl