Opłata za postój

Opłata za postój

Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8:00-18:00. Opłatę za postój pojazdu należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Obowiązują następujące stawki za postój:

  • pierwsza godzina – 3,00 zł,
  • druga godzina – 3,60 zł,
  • trzecia godzina – 4,20 zł,
  • czwarta i kolejne godziny – po 3,00 zł.

 

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju wynosi 10,80 zł (tzn. 3,00 zł za pierwszą godzinę + 3,60 zł za drugą godzinę + 4,20 zł za trzecią godzinę postoju).

Możliwe jest wnoszenie opłat za odcinki czasu krótsze niż godzina, z zachowaniem warunku opłaty minimalnej (0,50 zł).

 

Mapa parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie:

Formy wnoszenia opłat

1) płatność w parkomacie:

• kartą płatniczą (stykowo lub bezstykowo),

Uwaga! Parkomat nie żąda kodu PIN, niezależnie od wysokości kwoty.

• bilonem (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł).

Uwaga! Parkomat nie wydaje reszty.

 

Instrukcja wnoszenia w parkomacie opłaty za postój pojazdu, zamieszczona jest na urządzeniu:

Uwaga! Najpierw należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, a dopiero potem wrzucić monety lub dokonać płatności kartą. Bilet jest drukowany natychmiast po dokonaniu zapłaty, do odbioru z kieszeni wydawczej osłoniętej zieloną osłoną.

Bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz.

Parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia, przez 24 godziny na dobę. Opłaty wniesione w dniu i godzinach wolnych od opłat za postój, przenoszone są na najbliższy płatny dzień funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Przykładowo: kierowca przyjeżdżający w nocy z niedzieli na poniedziałek może od razu wnieść opłatę w parkomacie – bez konieczności przychodzenia do parkomatu w poniedziałek około godziny 8.00. Opłata za parkowanie automatycznie zostanie naliczona począwszy od godziny 8.00 w poniedziałek.

Jednorazowo w parkomacie można wnieść opłatę o maksymalnej wysokości 100,80 zł – za nieco ponad 3 dni postoju.

W parkomacie nie ma możliwości przedłużenia czasu obowiązywania konkretnego wcześniej wykupionego biletu. Za godzinę rozpoczęcia parkowania przyjmuje się godzinę wykupienia biletu (w przypadku wykupowania biletu w godzinach funkcjonowania Strefy, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8.00-18.00) lub godzinę 8.00 w najbliższym płatnym dniu funkcjonowania Strefy (w przypadku wykupowania biletu poza godzinami funkcjonowania Strefy).

 

Lista lokalizacji parkomatów w SPPN (stan na dzień 02.10.2019 r.)

 

2) płatność przez system płatności mobilnych (mobiParking)

 

W celu wnoszenia opłat za postój za pomocą systemu płatności mobilnych, należy najpierw założyć konto w mobiParking oraz zasilić je środkami. Rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za pomocą jednego ze sposobów:

Przed skorzystaniem z usługi mobiParking, należy czytelnie oznaczyć pojazd:

Naklejkę lub ww. kartkę należy umieścić w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu tak, aby była dobrze widoczna.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie operatora usługi: https://www.skycash.com/mobiparking-skycash/

Dla klientów biznesowych udostępniona jest usługa mobiParking Flota Warszawa: https://portalwarszawa.skycash.com/

Rejestracja konta flotowego przez powyższy link jest bezpłatna. Konto flotowe umożliwia zarządzanie flotą samochodów oraz samodzielne generowanie noty księgowej.

Infolinia operatora usługi mobiParking: (22) 403 80 20, (22) 403 80 40.

 

Parkomaty

Mapa parkomatów: http://zdmwarszawamapa.systemeg.eu/

Wykaz parkomatów: link

Infolinia serwisu technicznego parkomatów działa w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 08.00 – 18.00. W pozostałych godzinach istnieje możliwość pozostawienia zgłoszenia za pomocą automatycznej sekretarki (pod tym samym numerem).

Numery infolinii:

  • dla parkomatów oznaczonych literami A-F: 800 800 057, 800 800 061, 800 800 062,
    800 800 065;
  • dla parkomatów oznaczonych literą G: 800 889 935.

 

Noty księgowe i faktury

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie wystawia not księgowych oraz faktur z tytułu parkowania na terenie SPPN.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Opłata za postój wynika wprost z przepisów prawa (art. 13 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) a zarząd drogi jest tylko wyznaczony do jej pobierania (ust. 13b ust. 7 ww. ustawy).

ZDM pobierając opłatę za za postój w strefie płatnego parkowania nie występuje dla tej czynności jako podatnik, nie dokonuje sprzedaży ani też nie świadczy usługi.

Informujemy, że przepisy art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) i art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.), dopuszczają księgowanie biletów parkingowych w ewidencji księgowej, bez konieczności uzyskania noty księgowej/faktury z ZDM.

Powered by Projectic.pl