Plan Równości Płci - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Plan Równości Płci

Plan Równości Płci Zarządu Dróg Miejskich został wprowadzony 12 maja 2023 r. Zarządzeniem nr 1472 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Celem Planu Równości Płci jest usystematyzowanie działań zmierzających do zapewnienia w Zarządzie Dróg Miejskich bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich Pracowników, opartego na zasadach poszanowania równości, różnorodności, tolerancji oraz wolności od wszelkiej dyskryminacji. Plan Równości Płci ma promować, wdrażać i monitorować działania mające na celu zapewnienie równości płci i różnorodności oraz przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji w miejscu pracy.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl