Projekt RESOLVE - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Projekt RESOLVE

Jakie rozwiązania transportowe są potrzebne ulicom handlowym? Jak zorganizować dostawy towarów? Jak sprawić, by samochód nie był jedyną opcją dla mieszkańców chcących zrobić zakupy? Na te pytania próbował odpowiedzieć projekt RESOLVE, w którym uczestniczył ZDM.

Zarząd Dróg Miejskich przy współpracy Zarządu Transportu Miejskiego realizował projekt RESOLVE w ramach programu Interreg Europe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w latach 2016-2021. Jego głównymi celami były działania w zakresie zrównoważonej mobilności związanej z handlem detalicznym.

Co robiliśmy?

W projekcie łączyliśmy badania przestrzeni miejskiej i wiedzę ekspercką z doświadczeniami różnych grup – mieszkańców, przedsiębiorców i dostawców. W ramach projektu uzyskaliśmy wsparcie zewnętrznych ekspertów i mieliśmy okazję poznać rozwiązania i dobre praktyki innych partnerów projektu. Udało nam się zrealizować projekt pilotażowy, który stał się podstawą do dalszych działań.


Badania przestrzeni miejskiej

Badania przestrzeni miejskiej dotykają dwóch aspektów poruszanych w projekcie: zachowań klientów i dostaw towarów. Pierwszy dotyczy tego, jak użytkownicy ulicy, w szczególności klienci sklepów, odbierają przestrzeń, w której przebywają i co jest dla nich istotne. Do tej pory tego typu badanie przeprowadziliśmy na ul. Senatorskiej oraz na ul. Francuskiej. Wyniki badań zostały skonfrontowane z wynikami bliźniaczych badań przeprowadzonych przez pozostałych partnerów projektu.

Dostawy towarów to drugi temat naszych analiz. Szczegółowo przebadaliśmy w tym zakresie ul. Francuską. Skala problemu jest bardzo duża: na 700-metrowym odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców codziennie odbywa się około 150 dostaw. Oprócz kilku wyjątków, wszystkie realizowane są niezgodnie z przepisami, a prawie połowa zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Wsparcie ekspertów

W kwietniu 2017 roku mieliśmy możliwość zaproszenia zewnętrznych ekspertów, którzy przez dwa dni pracowali nad rekomendacjami dla Warszawy. Rozmowy obejmowały takie zagadnienia jak polityka parkingowa, możliwości zaangażowania interesariuszy oraz logistykę miejską (dostawy towarów). Spotkanie dotyczyło obszaru pomiędzy Traktem Królewskim, ul. Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi oraz ul. Królewską, ale wnioski świetnie obrazują skalę problemów w Warszawie.

We wrześniu 2020 przeprowadziliśmy 2 dniowe warsztaty z ekspertami związanymi z logistyką miejską z 5 miast europejskich. Głównym celem było przygotowanie pod powstanie dokumentu strategicznego który zdefiniuje cele Warszawy z zakresu logistyki miejskiej. Pod szczególną uwagę wzięto dostawy materiałów budowalnych na place budów w centrum miasta.

Spotkania z interesariuszami

Ważnym aspektem projektu jest włączanie wszystkich zainteresowanych grup w rozmowy i działania. O zagadnieniach związanych z projektem rozmawiamy regularnie z innymi jednostkami miejskimi oraz przedsiębiorcami i mieszkańcami. Na kanwie współpracy z Samorządem Mieszkańców Saskiej Kępy wdrożyliśmy w 2017 roku projekt pilotażowy, który w tym roku został rozciągnięty na inne podobne obszary miasta.

Przeprowadziliśmy serię spotkań z przedsiębiorcami z ul. Francuskiej dotyczących uproszczenia procedury otrzymania zgodny na zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne.

Wyjazdy studyjne

W projekcie istotne jest zbieranie doświadczeń i poznawanie dobrych praktyk z innych miast europejskich. Dzięki projektowi pracownicy Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Biura Polityki Mobilności i Transportu mieli możliwość uczestniczyć w wyjazdach do Manchesteru, Almady, Rotterdamu i Amsterdamu oraz do Padwy i Bolonii. Urzędnicy wymieniali się doświadczeniami we wdrażaniu projektów z zakresu zrównoważonej mobilności.

Dlaczego to ważne?

Ruch drogowy związany z handlem detalicznym stanowi sporą uciążliwość dla mieszkańców: przyczynia się nie tylko do problemów z parkowaniem i hałasem, ale też zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem węgla. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla realizacji jednego z kluczowych celów Unii Europejskiej, tj. przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Według przeprowadzonych przez nas badań na ul. Francuskiej, praktycznie wszystkie dostawy odbywały się niezgodnie z przepisami, a prawie połowa zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednocześnie statystyki policyjne pokazują, że w przeciągu dwóch lat w 37 wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych i pieszych zginęło 9 osób. Te statystyki nie obejmują małych samochodów dostawczych, które w statystykach klasyfikowane są jako samochody osobowe.

Szacuje się, że w miastach europejskich 64 % podróży związanych z zakupami odbywa się samochodem, a prawie 100 % towarów jest przewożonych samochodami dostawczymi i ciężarowymi. Warszawa, podobnie jak inne miasta i regiony europejskie, staje przed trudnym wyborem pomiędzy koniecznością zmniejszania emisji zanieczyszczeń i hałasu a potrzebą ożywienia sektora handlowego. Według Warszawskiego Badania Ruchu ruch pojazdów dostawczych stanowi ok. 11-12 % ogólnego ruchu pojazdów (ten udział zależny jest od miejsca wykonania pomiarów).


Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: interregeurope.eu   
 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

  Współpraca

 • Logistyka w miastach — podsumowujemy warsztaty

  Logistyka w miastach — podsumowujemy warsztaty

  Warsztaty eksperckie zostały zorganizowane przez ZDM wspólnie z Biurem Polityki Mobilności i Transportu oraz z udziałem mieszkańców. W dobie pandemii nie rezygnujemy z aktywności na forum międzynarodowym oraz działania wspólnie z warszawiankami, oraz warszawiakami. Wydarzenie przenieśliśmy jednak do internetu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konferencja Logistyka Miejska – podsumowanie

  Konferencja Logistyka Miejska – podsumowanie

  Zakończyła się dwudniowa konferencja pt. Logistyka Miejska, którą zorganizowaliśmy w ramach projektu RESOLVE. Na spotkaniach poruszane były tematy związane ze zrównoważoną mobilnością w handlu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WARSZAWA OKIEM EKSPERTÓW. SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU RESOLVE

  WARSZAWA OKIEM EKSPERTÓW. SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU RESOLVE

  Co zrobić, aby przestrzeń miejska była jak najbardziej przyjazna? Jak poprawić jej jakość, szczególnie w centrum miasta? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi wraz z ekspertami, których gościliśmy w Warszawie w ramach projektu RESOLVE.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZDM Z WIZYTĄ W MANCHESTERZE. W RAMACH PROJEKTU RESOLVE

  ZDM Z WIZYTĄ W MANCHESTERZE. W RAMACH PROJEKTU RESOLVE

  RESOLVE to pierwszy tego typu projekt z udziałem ZDM, polegający na wymianie doświadczeń pomiędzy miastami i regionami Europy. W kwietniu przedstawiciele samorządów uczestniczących w projekcie spotkają się w Warszawie.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Organizacja dostaw materiałów budowlanych w projekcie Resolve

  Organizacja dostaw materiałów budowlanych w projekcie Resolve

  Jak organizować dostawy materiałów budowlanych na place budowy w silnie zurbanizowanych obszarach Warszawy? W ramach projektu Resolve możliwych rozwiązań do zastosowania w Warszawie szukali urzędnicy (w tym z ZDM), przedsiębiorcy i dostawcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ul. Francuska

 • Francuska po „liftingu”. Dzięki zieleni została ożywiona

  Francuska po „liftingu”. Dzięki zieleni została ożywiona

  Ulica Francuska zyskała na estetyce. W całości została obsadzona roślinami tam, gdzie był nadmiar betonu i asfaltu. Dodatkowo utworzyliśmy trzy ogrody deszczowe. Wyznaczyliśmy też 4 „koperty” dla pojazdów dostawczych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Łatwiej dla przedsiębiorców na Francuskiej

  Łatwiej dla przedsiębiorców na Francuskiej

  Porządkujemy ogródki gastronomiczne na Saskiej Kępie. Przygotowaliśmy spójny projekt rozmieszczenia ogródków na ul. Francuskiej, aby zapewnić pieszym wygodne i szerokie chodniki. Dzięki temu restauratorzy mogą łatwiej uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Porządkujemy ogródki gastronomiczne na Francuskiej

  Porządkujemy ogródki gastronomiczne na Francuskiej

  Po sukcesie ubiegłorocznych działań poprawiających przestrzeń miejską na ul. Francuskiej, czas na kolejne kroki. Oznaczenia wskazujące dopuszczalny zasięg ogródków gastronomicznych pojawią się w tym roku nie tylko na Saskiej Kępie.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • PRZESTRZEŃ MIEJSKA DLA WSZYSTKICH. KAMPANIA EDUKACYJNA NA FRANCUSKIEJ

  PRZESTRZEŃ MIEJSKA DLA WSZYSTKICH. KAMPANIA EDUKACYJNA NA FRANCUSKIEJ

  Ruch pieszy, handel, ruch rowerowy, miejsce spotkań towarzyskich – przestrzeń miejska musi pogodzić różne, niekiedy sprzeczne ze sobą interesy. W tym duchu wspólnie z mieszkańcami planujemy działania na ul. Francuskiej. Zarząd Dróg Miejskich uczestniczy w europejskim …

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogródki na Francuskiej uporządkowane

  Ogródki na Francuskiej uporządkowane

  W związku ze startem sezonu ogródkowego odmalowaliśmy oznaczenia wskazujące dopuszczalny zasięg ogródków gastronomicznych na ul. Francuskiej. Piktogramy w ramach projektu RESOLVE pojawiły się w tym miejscu już trzeci raz.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak uporządkować dostawy towarów na ul. Francuskiej

  Jak uporządkować dostawy towarów na ul. Francuskiej

  Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, mieszkańcami i urzędnikami z Biura Polityki Mobilności i Transportu, by w ramach warsztatów unijnego projektu Resolve, przeanalizować problem dostaw towarów do przedsiębiorców. Codziennie na 800 metrowym odcinku ulicy Francuskiej odbywa się ich ponad 200, większość niezgodnie z przepisami.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ul. Nowy Świat

 • Porządkujemy ogródki na Nowym Świecie

  Porządkujemy ogródki na Nowym Świecie

  Ogródki restauracyjne są ważnym elementem przestrzeni miasta – nie mogą jednak utrudniać poruszania się po chodniku. Na Nowym Świecie pojawiły się właśnie symboliczne oznaczenia, oddzielające strefę pieszą od stolików restauracji.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Powered by Projectic.pl