PRZESTRZEŃ MIEJSKA DLA WSZYSTKICH. KAMPANIA EDUKACYJNA NA FRANCUSKIEJ - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

PRZESTRZEŃ MIEJSKA DLA WSZYSTKICH. KAMPANIA EDUKACYJNA NA FRANCUSKIEJ

Ruch pieszy, handel, ruch rowerowy, miejsce spotkań towarzyskich – przestrzeń miejska musi pogodzić różne, niekiedy sprzeczne ze sobą interesy. W tym duchu wspólnie z mieszkańcami planujemy działania na ul. Francuskiej.

Zarząd Dróg Miejskich uczestniczy w europejskim projekcie RESOLVE, mającym na celu wypracowanie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania handlu i usług w kontekście transportu i mobilności. W projekcie ważny jest udział mieszkańców i przedsiębiorców. Dobrym przykładem są działania, jakie właśnie rozpoczęliśmy na ul. Francuskiej wspólnie z Samorządem Mieszkańców Saskiej Kępy. Ulica została przebudowana kilka lat temu: ograniczono ruch przelotowy, poprawiła się jakość infrastruktury pieszej. Francuska stała się bardzo popularnym miejscem, w którym powstało wiele restauracji i kawiarni.

Wraz ze wzrostem atrakcyjności ulicy, mieszkańcy zidentyfikowali kilka kwestii, które należy poprawić. To m.in. duży ruch pojazdów, większy hałas związany z funkcjonowaniem lokali gastronomicznych czy konieczność pogodzenia ruchu pieszego i rowerowego z działającymi wzdłuż ulicy ogródkami gastronomicznymi.

Nasze działania, prowadzone wspólnie z mieszkańcami, wychodzą naprzeciw tym problemom. Przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna, które jest kontynuacją i rozwinięciem akcji „Dobre Maniery”, promującej życzliwe zachowania wszystkich użytkowników przestrzeni. ZDM przygotował ogólnodostępny poradnik, skierowany przede wszystkim do osób korzystających z roweru. Powstały też ulotki na kierownicę rowerów, które informują, w jaki sposób korzystać z ulicy bez infrastruktury rowerowej i w jakich sytuacjach można poruszać się rowerem po chodniku. Będą one rozdawane w sobotę podczas Święta Saskiej Kępy przez członków Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy. Dodatkowo w części restauracji pojawią się broszury „Dobre Maniery”. Zarówno broszury jak i ulotki mają uczulić rowerzystów, by uszanowali przestrzeń dla pieszych i nie poruszali się po chodniku.

Chcemy też położyć nacisk na prawidłowy podział przestrzeni pomiędzy pieszych i ogródki restauracyjne. Za naszą zgodą na ul. Francuskiej funkcjonuje 20 ogródków, jednak ważne jest, by nie utrudniały one ruchu pieszych. Dlatego wyznaczyliśmy symboliczną granicę pomiędzy strefą pieszą a ogródkami restauracji – malując ją zmywalną farbą na chodniku. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę restauratorów, klientów i przechodniów na przebieg ciągu pieszego i konieczność zachowania przestrzeni dla swobodnego ruchu pieszych (zgodnie z zezwoleniami wydanymi restauracjom) i pokazać, że – przy odrobinie dobrej woli – pogodzenie interesów różnych stron nie jest trudne.

Symboliczne granice pozostaną (pilotażowo) w wyznaczonym miejscu kilkanaście tygodni, a abyśmy mogli sprawdzić ich efekty w przestrzeni ulicy. Po zamknięciu ogródków linie zostaną usunięte.

Powered by Projectic.pl