Projekty międzynarodowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Projekty międzynarodowe

Zarząd Dróg Miejskich bierze aktywny udział w naborach oraz projektach międzynarodowych.

Dzięki współpracy międzynarodowej oraz międzyregionalnej mamy możliwość kontaktu z bardziej „rozwiniętymi” i doświadczonymi regionami, poznajemy dobre praktyki, otwieramy się na ponadregionalną perspektywę.

Udział w międzynarodowych inicjatywach to również budowanie pozycji regionu, współpraca ze zróżnicowanym gronem interesariuszy jak również budowanie sieci współpracy między projektami, instytucjami i ludźmi.

Aktualne

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  REALLOCATE

  REALLOCATE

  Zrównoważona mobilność miejska, rozwiązania neutralne dla klimatu, optymalne zarządzanie przestrzenią publiczną czy innowacyjne projektowanie urbanistyczne, które zaspokaja potrzeby różnych grup i społeczności – to zagadnienia będące kluczowymi obszarami zainteresowań międzynarodowego projektu REALLOCATE, w którym uczestniczy …

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  GREENSCAPE CE

  GREENSCAPE CE

  Jak przystosowywać miejski krajobraz do zmian klimatycznych? W jaki sposób efektywnie zwiększać tereny przyrodnicze? Jak radzą sobie inne miasta europejskie i jakie stosują rozwiązania w zakresie zielonej infrastruktury? Odpowiedzi na te pytania poznamy dzięki projektowi GreenScape, w którym uczestniczy Zarząd Dróg Miejskich.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  SMART EPC

  SMART EPC

  Warszawa sukcesywnie modernizuje infrastrukturę oświetleniową, wymianie podlegają oprawy oświetleniowe w technologii LED na latarniach przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Stare słupy oświetleniowe zastępowane są nowymi. Modernizowane jest oświetlenie w parkach i na terenach zabytkowych. Projekt Smart EPC jest szansą na opracowanie inteligentnych rozwiązań w zakresie modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznych, implementację nowatorskich rozwiązań oraz nawiązanie partnerstwa z sektorem prywatnym.

Zakończone

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Projekt RESOLVE

  RESOLVE

  Jakie rozwiązania transportowe są potrzebne ulicom handlowym? Jak zorganizować dostawy towarów? Jak sprawić, by samochód nie był jedyną opcją dla mieszkańców chcących zrobić zakupy? Na te pytania próbował odpowiedzieć projekt RESOLVE, w którym uczestniczył Zarząd Dróg Miejskich.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – etap II

  ZIT WOF 2017-2023

  Miasto Stołeczne Warszawa i Zarząd Dróg Miejskich pozyskały niemal 25 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

  ZIT WOF 2016-2019

  Miasto Stołeczne Warszawa i Zarząd Dróg Miejskich pozyskały 71,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). Pieniądze zostały przeznaczone na budowę 20 nowych tras rowerowych. Ich łączna długość to ponad 70 km. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 grudnia 2016 roku.

Powered by Projectic.pl