Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Miasto Stołeczne Warszawa i Zarząd Dróg Miejskich pozyskały 71,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze zostały przeznaczone na budowę 20 nowych tras rowerowych. Ich łączna długość to ponad 70 km. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 grudnia 2016 roku.

W ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I zostało zgłoszonych 20 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 185 452 233,04 zł, z czego 71 592 114,14 zł dofinansowała Unia Europejska.

Zgłoszone zadania tworzą trasy łączące miejscowości metropolii warszawskiej z Warszawą, a także dzielnice Warszawy między sobą. Dzięki projektowi powstały trasy m.in. wzdłuż ul. Puławskiej, Radzymińskiej, ciągu ulic Słomińskiego-Okopowa-Towarowa, Kasprzaka-Wolska-Połczyńska czy Marsa-Ostrobramska-Stanów Zjednoczonych zakończona kładkami pod mostem Łazienkowskim.

Projekt stworzył spójne połączenia międzygminne oraz wpisuje się w istniejącą już sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej. Powstały korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Jest to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem.

Głównym celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Powered by Projectic.pl