Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Powsińskiej i Wiertniczej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Powsińskiej i Wiertniczej

Zadanie nr 18 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej i Przyczółkowej (odcinek al. Witosa – ul. Europejska). W ramach obydwu etapów powstał spójny ciąg rowerowy o łącznej długości ponad 4 km.

ulica Powsińska

Zmiany objęły 2,5-kilometrowy odcinek ul. Czerniakowskiej i ul. Powsińskiej od Trasy Siekierkowskiej (al. Witosa) do ul. Nałęczowskiej. Istniejący fragment drogi dla rowerów został wyremontowany, a na dalszym odcinku wybudowana została zupełnie nowa infrastruktura dla rowerzystów.

Po zachodniej stronie jezdni powstał spójny korytarz rowerowy na całej długości, a pomiędzy Trasą Siekierkowską i ul. Gołkowską droga dla rowerów znajduje się też po stronie wschodniej. Na wybranych odcinkach ruch rowerowy został skierowany na jezdnie serwisowe ulicy Powsińskiej. Ich nawierzchnia została wyremontowana, ruch uspokojony progami zwalniającymi, a parkowanie zostało uporządkowane poprzez przeniesienie do zatok postojowych.

Duże zmiany na skrzyżowaniach

Przebudowaliśmy cztery sygnalizacje świetlne (przy Idzikowskiego, św. Bonifacego, Morszyńskiej oraz Nałęczowskiej) oraz zbudowaliśmy jedną nową (na skrzyżowaniu z ul. Okrężną). Dzięki temu powstały przejazdy rowerowe przez skrzyżowania oraz łączniki dla rowerzystów ułatwiające włączenie się do ruchu na ulicach poprzecznych. W ramach prac zyskali piesi – wyznaczyliśmy łącznie 3 nowe przejścia (na skrzyżowaniach z ul. św Bonifacego i z ul. Okrężną). Dzięki przebudowie geometrii skrzyżowania z ul. św. Bonifacego, stało się ono bezpieczniejsze: łuki skrętów wymuszają wolniejszą, ostrożniejszą jazdę. Programy sygnalizacji świetlnych są ze sobą zsynchronizowane w celu uzyskania efektu “zielonej fali” dla kierowców.

Wygodniej dla wszystkich

W ramach przebudowy Powsińskiej pojawiło się też wiele pomniejszych usprawnień, które wpłyną pozytywnie na komfort korzystania z infrastruktury drogowej. Wzdłuż ulicy wyremontowane zostały przystanki autobusowe, a z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących na chodniku pojawiły się specjalne pasy prowadzące. Z kolei dla rowerzystów zamontowaliśmy kilkadziesiąt nowych stojaków oraz specjalne podpórki ułatwiające oczekiwanie na zielone światło. Wzdłuż ulicy posadziliśmy też blisko 70 drzew i ponad 1000 krzewów. Projekt inwestycji był konsultowany z mieszkańcami. Uwagi zgłoszone w konsultacjach pozwoliły dopracować rozwiązania szczegółowe.

ulica Wiertnicza

Nowa trasa powstała wzdłuż ulic Wiertniczej i Przyczółkowej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do al. Wilanowskiej. Dodatkowo na odcinku od ul. Obornickiej powstała również droga rowerowa po wschodniej stronie, którą można dojechać do Pałacu w Wilanowie. Dzięki budowie nowych lub modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych powstały również liczne przejazdy rowerowe w poprzek ulic ułatwiające rowerzystom dojazd do nowej infrastruktury.

Zmiany w ciągu Wiertniczej i Przyczółkowej to blisko 2 km nowych chodników wraz z drogami dla rowerów i ciągami pieszo-rowerowymi. Ułatwiło to poruszanie się zarówno rowerzystom, jak i pieszym. Zmiany objęły skrzyżowania z ul. Łowczą (powstał przejazd rowerowy i przejście dla pieszych), ul. Lentza (powstało drugie przejście dla pieszych przez ul. Wiertniczą, a także przejazdy rowerowe), Kosiarzy (przejazd rowerowy i przejście dla pieszych). Na wszystkich skrzyżowaniach pojawiły się również sygnalizacje świetlne. Przy ul. Obornickiej w miejscu dotychczasowego przejścia dla pieszych pojawiła się sygnalizacja wraz z przejazdem rowerowym. Oprócz tego na skrzyżowaniach pojawiły się specjalne podpórki, dzięki którym oczekiwanie na zielone światło jest wygodniejsze.

Dzięki dobrej koordynacji robót korzystanie z nowych przejazdów rowerowych powinno być bardzo komfortowe. W ramach osobnego zadania przeprowadziliśmy frezowanie, czyli szybką wymianę nawierzchni na zachodniej jezdni ul. Wiertniczej. Nowa nawierzchnia została ułożona także tam gdzie planowane było późniejsze wyznaczenie przejazdów.

24 kilometry z północy na południe

Budowa tej trasy wpisuje się w szerszy trend myślenia o układzie dróg rowerowych w Warszawie jako o spójnej sieci. Rowerzyści mają teraz do swojej dyspozycji prowadzący niemal przez całe miasto korytarz rowerowy w relacji północ-południe. Cała trasa ma ponad 24 kilometry, począwszy od mostu M. Skłodowskiej-Curie przez Nadwiślański Szlak Rowerowy aż po ulicę Drewny, gdzie w kolejnych latach powstanie łącznik do Konstancina-Jeziorny. Aby jeszcze lepiej zintegrować nową trasy z siecią, w ramach osobnego zadania powstał łącznik rowerowego do istniejącej drogi dla rowerów po północnej stronie al. Wilanowskiej.

Już teraz widać, że trasa cieszy się popularnością. Elementem projektu był bowiem również montaż automatycznych urządzeń pomiarowych służących do zliczania rowerzystów. Dwa takie urządzenia zamontowane zostały na ul. Czerniakowskiej, jedno na ul. Wiertniczej oraz jedno na skrzyżowaniu ul. Przyczółkowej i al. Wilanowskiej. Ze zbieranych przez liczniki danych wynika, że codziennie trasę pokonują tysiące rowerzystów.


 

Powered by Projectic.pl