Inwestycje niedrogowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Inwestycje niedrogowe

Budując nowe osiedla, biurowce czy sklepy, deweloperzy mają obowiązek zainwestować w przebudowę układu drogowego wokół swojej inwestycji.

Oznacza to konieczność współpracy z zarządcą drogi. Aby ją usprawnić i zagwarantować wkład inwestorów w rozwój sieci drogowej, decyzją prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego  wprowadzona została nowa, jednolita i uproszczona procedura w tym zakresie.

Mogą z niej skorzystać inwestorzy obiektów handlowych powyżej 1 tys. metrów kwadratowych lub innej zabudowy o powierzchni powyżej 5 tys. metrów kwadratowych.

Inwestorzy inwestycji niedrogowych, którzy nie chcą procedować wniosków w trybie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1715/2021 z dnia 19 października 2021 roku w przypadku gdy dana inwestycja nie spełnia parametrów wskazanych w procedurze, mogą również korzystać ze standardowej ścieżki procedowania umów w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.) poprzez złożenie w siedzibie zarządu drogi lub w innej przewidzianej przepisami prawa formie, odpowiedniego wniosku.

W przypadku konieczności zapewnienia obsługi komunikacyjnej bądź ppoż. danej nieruchomości przez inwestorów inwestycji niedrogowej lub inny podmiot, wnioskodawca zobligowany jest uzyskać decyzję lokalizacyjną na podstawie której może wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczenia urządzenia obcego (drogi pożarowej).

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego pod terenu budowy, zaplecze budowy, obsługę komunikacyjną zaplecza budowy bądź składowanie materiałów decyzja lokalizacyjna nie jest wymagana, jednakże konieczne jest uzyskanie w tym zakresie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Powered by Projectic.pl