Umowy poza procedurą Zespołu oraz lokalizacja zjazdów i dróg pożarowych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Umowy poza procedurą Zespołu oraz lokalizacja zjazdów i dróg pożarowych

Umowy poza procedurą Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego

Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg określane są w umowie pomiędzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

W przypadku, gdy inwestor inwestycji niedrogowej nie decyduje się na procedowanie wymaganej obsługi komunikacyjnej w ramach Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego powołanego Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1715/2021 z dnia 19 października 2021 r., istnieje możliwość zawarcia umowy z właściwym zarządcą drogi po zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu w Biurze Zarzadzania Ruchem Drogowym. Wniosek o zawarcie takiej umowy wraz z listą wymaganych do procedowania sprawy załączników znajduje się do pobrania na dole strony.

Lokalizacja zjazdów i dróg pożarowych

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Art. 39 ust. 3 wskazuje, że lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję zezwalającą na lokalizację lub przebudowę zjazdu, a także decyzję zezwalającą na lokalizację urządzenia obcego – drogi pożarowej można uzyskać po zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu oraz wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację drogi pożarowej wraz z listą wymaganych do procedowania sprawy załączników również znajduje się do pobrania na dole strony.

Kontakt

  •  Mokotów, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła
  • Białołęka, Bielany, Praga Północ, Targówek, Żoliborz
  • Bemowo, Ochota, Śródmieście, Wola
  • Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy

Powered by Projectic.pl