Rachunki bankowe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Rachunki bankowe

Opłaty dodatkowe SPPN

Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) należy wpłacić na indywidualne konto dla danej opłaty, wskazane nad kodem kreskowym na Dokumencie Opłaty Dodatkowej (DOD). Dwanaście ostatnich cyfr w numerze tego konta pokrywa się z numerem DOD. W tytule przelewu wystarczy adnotacja „Opłata dodatkowa”.

W przypadku otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej (jednej lub kilku) zarejestrowanej przez system e-kontroli SPPN, zgubienia, bądź zniszczenia DOD, albo w przypadku regulowania więcej niż jednej opłaty dodatkowej, należności te należy wpłacać na rachunek:

17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

W tytule przelewu należy wpisać: numer rejestracyjny pojazdu, numer opłaty dodatkowej lub wskazać sygnaturę sprawy uwidocznioną w nagłówku otrzymanego wezwania.

Usuwanie pojazdów

Opłaty za pojazdy usunięte na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym:

34 1030 1508 0000 0005 5005 9006

 

Opłaty za koszty powstałe w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdów, od których usunięcia odstąpiono w trybie art. 130a ust. 2a Prawa o ruchu drogowym:

70 1030 1508 0000 0005 5005 9037

 

Opłaty za pojazdy usunięte na podstawie art. 50a  Prawa o ruchu drogowym (wraki):

92 1030 1508 0000 0005 5005 9126

Ważna informacja

Na poleceniu przelewu/wpłaty dotyczącej usunięcia pojazdu prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Opłaty

Skarbowa:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Za zajęcie pasa drogowego:

45 1030 1508 0000 0005 5005 9002

 

Za drugą ratę abonamentu mieszkańca (abonament obszarowy):

45 1030 1508 0000 0005 5005 9002

 

Zabezpieczenia do umów, kaucje, wadia:

51 1030 1508 0000 0005 5005 9088

 

 

Dane do płatności dokonywanych z zagranicy:

SWIFT Code: CITIPLPX

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Adres: Senatorska 16, 00-923 Warszawa

IBAN i konto: PL 17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

Powered by Projectic.pl