Praca

Praca - Grafika

Aktualne oferty pracy

Numer Stanowisko Wydział Termin składania dokumentów Pliki
56/2018 podinspektor, stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie administrowania drogami Wydział Pasa Drogowego 22.10.2018 r. Ogłoszenie
55/2018 podinspektor-stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Zrównoważonej Mobilności 12.10.2018 r. Ogłoszenie
54/2018 inspektor nadzoru inwestorskiego, stanowisko ds. utrzymania obiektów inżynierskich Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska 10.10.2018 r. Ogłoszenie
53/2018 podinspektor, stanowisko ds. utrzymania obiektów inżynierskich Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska 10.10.2018 r. Ogłoszenie

Zakończone postępowania rekrutacyjne

Numer Stanowisko Wydział Termin składania dokumentów Plik
52/2018 Podinspektor-stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Zrównoważonej Mobilności 26.09.2018 r. Ogłoszenie Wynik
51/2018 podinspektor ds. windykacji należności Rozliczeń i Windykacji 17.09.2018 r. Ogłoszenie Wynik
50/2018 inspektor - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Kontroli Pasa Drogowego 18.09.2018 r. Ogłoszenie Wynik
49/2018 inspektor nadzoru inwestorskiego ds. utrzymania obiektów inzynierskich Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska 17.09.2018 r. Ogłoszenie Wynik
48/2018 podinspektor ds. utrzymania obiektów inżynierskich Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska 17.09.2018 r. Ogłoszenie Wynik
47/2018 podinspektor - stanowisko ds. komunikacji społecznej Wydział Komunikacji Społecznej 10.09.2018 r. Ogłoszenie Wynik
46/2018 referent, stanowisko ds. parkowania Wydział Parkowania 17.08.2018 r. Ogłoszenie Wynik
45/2018 Podinspektor-stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Zrównoważonej Mobilności 14.08.2018 r. Ogłoszenie Wynik
44/2018 Inspektor - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Utrzymania i Remontów Dróg 08.08.2018 r. Ogłoszenie Wynik
43/2018 Podinspektor - stanowisko ds. komunikacji społecznej Wydział Komunikacji Społecznej 26.07.2018 r. Ogłoszenie Wynik
42/2018 Podinspektor - stanowisko ds. zamówień publicznych Wydział Prawny i Zamówień Publicznych 14.08.2018 r. Ogłoszenie Wynik
39/2018/UPD Podinspektor - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Pogotowia Drogowego 13.07.2018 r. Ogłoszenie Wynik
41/2018/KRW Podinspektor - stanowisko ds. windykacji należności Wydział Rozliczeń i Windykacji 13.07.2018 r. Ogłoszenie Wynik
40/2018/TZM Referent - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Zrównoważonej Mobilności 28.06.2018 r. Ogłoszenie Wynik
38.2018 Podinspektor Wydział Organizacji Ruchu 26.06.2018 r. Ogłoszenie Wynik
4/K/2018 Zastępca naczelnika Wydział Pogotowia Drogowego 25.06.2018 r. Ogłoszenie Wynik
3/K/2018 Zastępca naczelnika - ds. parkingów podziemnych Wydział Parkowania 02.07.2018 r. Ogłoszenie Wynik
2/K/2018 Zastępca naczelnika Wydział Organizacji Ruchu 13.06.2018 r. Ogłoszenie Wynik
37/2018 Specjalista - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Organizacji Ruchu 11.06.2018 r. Ogłoszenie Wynik
1/K/2018 Zastępca naczelnika Wydział Pogotowia Drogowego 25.05.2018 r. Ogłoszenie Wynik
36/2018 Inspektor - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Kontroli Pasa Drogowego 25.05.2018 r. Ogłoszenie Wynik
35/2018/KRW Podinspektor - stanowisko ds. windykacji należności Wydział Rozliczeń i Windykacji 16.05.2018 r. Ogłoszenie Wynik
34/2018 Inspektor - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Pogotowia Drogowego 16.05.2018 r. Ogłoszenie Wynik
33/2018 Podinspektor - stanowisko ds. pomiarów, analiz ruchu i bazy danych BRD Wydział Strategii i Rozwoju 15.05.2018 r. Ogłoszenie Wynik
32/2018 Inspektor - stanowisko ds. administracyjno-biurowych Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg 15.05.2018 r. Ogłoszenie Wynik
31/2018 Inspektor - podinspektor ds. administrowania drogami Wydzial Kontroli Pasa Drogowego 25.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
30/2018 Inspektor - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Pogotowia Drogowego 23.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
26/2018 Inspektor/inspektor nadzoru inwestorskiego - stanowisko ds. utrzymania odwodnienia dróg Wydział Utrzymania i Remontów Dróg 19.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
29/2018 Podinspektor - stanowisko ds. kontaktu z mieszkańcem 19115 Wydział Komunikacji Społecznej 19.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
27/2018 Podinspektor - stanowisko ds. kosztorysów Wydział Kosztorysów 18.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
28/2018 Podinspektor - stanowisko ds. administrowania drogami Wydział Zrównoważonej Mobilności 18.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
25/2018 Główny specjalista Wydział Informatyki 16.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
24/2018 Podinspektor - stanowisko ds. windykacji należności Wydział Rozliczeń i Windykacji 16.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
23/2018 podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju, stanowisko ds. pomiarów, analiz ruchu i bazy danych BRD 13.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
22/2018 podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju, stanowisko ds. strategii i rozwoju 13.04.2018 r. Ogłoszenie Wynik
21/2018 podinspektor w Wydziale Parkowania, stanowisko ds. parkowania 30.03.2018 r. Ogłoszenie Wynik
20/Z/2018 referent w Wydziale Pasa Drogowego 29.03.2018 r. Ogłoszenie Wynik
19/2018/Z referent w Wydziale Zrównoważonej Mobilności stanowisko ds. administrowania drogami (umowa na zastępstwo) 23.03.2018 r. Ogłoszenie
18/2018 inspektor w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego, stanowisko ds. administrowania drogami 13.03.2018 r. Ogłoszenie Wynik
17/2018 podinspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej, stanowisko ds. kontaktu z mieszkańcem 19115 12.03.2018 r. Ogłoszenie Wynik
16/Z/2018 podinspektor w Wydziale Pasa Drogowego 12.03.2018 r. Ogłoszenie Wynik
15/2018/Z podinspektor w Wydziale Zrównoważonej Mobilności stanowisko ds. administrowania drogami (umowa na zastępstwo) 12.03.2018 r. Ogłoszenie Wynik
14/2018 podinspektor w Wydziale Zrównoważonej Mobilnośći stanowisko ds. administrowania drogami 28.02.2018 r. Ogłoszenie Wynik
13/2018 starszy specjalista w Wydziale Informatyki 26.02.2018 r. Ogłoszenie Wynik
12/2018 podinspektor w Wydziale Rozliczeń i Windykacji, stanowisko ds. windykacji należności 22.02.2018 r. Ogłoszenie Wynik
11/Z/2018 podinspektor w Wydziale Pasa Drogowego 20.02.2018 r. Ogłoszenie Wynik
10/2018 podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Ewidencji Dróg, stanowisko ds. ewidencji dróg i regulacji prawnych pasa drogowego 19.02.2018 r. Ogłoszenie Wynik
09/2018 podinspektor w Wydziale Administracyjnym stanowisko ds. kancelaryjno 07.02.2018 r. Ogłoszenie Wynik
Z.08/2018 podinspektor w Wydziale Rozliczeń i Windykacji 07.02.2018 r.
07.Z.2018 podinspektor w Wydziale Administracyjnym 31.01.2018 r. Ogłoszenie Wynik
06/2018 inspektor/inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg, stanowisko ds. utrzymania odwodnienia dróg 26.01.2018 r. Ogłoszenie
05/2018 podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Ewidencji Dróg, stanowisko ds. ewidencji dróg i regulacji prawnych pasa drogowego 18.01.2018 r. Ogłoszenie Wynik
04/2018 podinspektor w Wydziale Administracyjnym, stanowisko ds. kancelaryjno 16.01.2018 r. Ogłoszenie Wynik
03/2018 inspektor w Wydziale Zrównoważonej Mobilności 12.01.2018 r. Ogłoszenie Wynik
02/2018 referent w Wydziale Parkowania 11.01.2018 r. Ogłoszenie Wynik
01/2018 podinspektor w Wydziale Pasa Drogowego 05.01.2018 r. Ogłoszenie Wynik
45/2017 podinspektor w Wydziale Pasa Drogowego, stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie administrowania drogami 07.12.2017 r. Ogłoszenie Wynik
06/K/2017 Kierownik Zespołu magazynowego w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego 01.12.2017 r. Ogłoszenie Wynik
05/K/2017 Kierownik zespołu kontroli pojazdów w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego 01.12.2017 r. Ogłoszenie Wynik
44/2017 podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju 06.11.2017 r. Ogłoszenie Wynik
41/2017 inspektor w Wydziale Księgowości, stanowisko ds. finansowo księgowych 27.10.2017 r. Ogłoszenie Wynik
42/2017 starszy specjalista w Wydziale Administracyjnym, stanowisko ds. obsługi administracyjno 27.10.2017 r. Ogłoszenie Wynik
43/2017 podinspektor w Wydziale Pasa Drogowego, stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie administrowania drogami 27.10.2017 r. Ogłoszenie Wynik
40/2017 inspektor w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego, stanowisko ds. administrowania drogami 24.10.2017 r. Ogłoszenie Wynik
39/2017 podinspektor w Wydziale Rozliczeń i Windykacji 24.10.2017 r. Ogłoszenie Wynik
38/2017 specjalista w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego, stanowisko ds. administrowania drogami 28.09.2017 r. Ogłoszenie Wynik
04/K/2017 zastępca naczelnika ds. realizacji zadań utrzymaniowo 25.09.2017 r. Ogłoszenie Wynik
37/2017 podinspektor w Wydziale Zrównoważonej Mobilności, stanowisko ds. administrowania drogami 13.09.2017 r. Ogłoszenie Wynik
36/2017 inspektor w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego, stanowisko ds. administrowania drogami 28.08.2017 r. Ogłoszenie Wynik
35/2017 referent w Wydziale Parkowania, stanowisko ds. parkowania 23.08.2017 r. Ogłoszenie Wynik
33/2017 referent w Wydziale Infrastruktury i Ewidencji Dróg 03.08.2017 r. Ogłoszenie Wynik
34/2017 podinspektor w Wydziale Administracyjnym 03.08.2017 r. Ogłoszenie Wynik
32/2017 podinspektor w Wydziale Rozliczeń i Windykacji 01.08.2017 r. Ogłoszenie Wynik
31/2017 inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Sygnalizacji i Oświetlenia 12.07.2017 r. Ogłoszenie Wynik
03/K/2017 zastępca naczelnika w Wydziale Informatyki 11.07.2017 r. Ogłoszenie Wynik
30/2017 specjalista w Wydziale Księgowości, stanowisko ds. finansowo 07.07.2017 r. Ogłoszenie Wynik
29/2017 inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Sygnalizacji i Oświetlenia 23.06.2017 r. Ogłoszenie Wynik
02.K.2017 zastępca naczelnika w Wydziale Parkowania 22.06.2017 r. Ogłoszenie Wynik
28/2017 specjalista w Wydziale Organizacji Ruchu, stanowisko ds. administrowania drogami 22.06.2017 r. Ogłoszenie Wynik
27/2017 inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Sygnalizacji i Oświetlenia 14.06.2017 r. Ogłoszenie Wynik
26/2017 referent w Wydziale Infrastruktury i Ewidencji Dróg, stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie administrowania drogami 19.05.2017 r. Ogłoszenie Wynik
25/2017 podinspektor w Wydziale Pasa Drogowego, stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie administrowania drogami 12.05.2017 r. Ogłoszenie Wynik
24/2017 inspektor Wydział Strategii i Rozwoju, stanowisko ds. administrowania drogami 24.04.2017 r. Ogłoszenie Wynik
23/2017 podinspektor w Wydziale Kosztorysów 12.04.2017 r. Ogłoszenie Wynik
22/2017 podinspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej 11.04.2017 r. Ogłoszenie Wynik
21/2017 specjalista w Wydziale Kosztorysów 28.03.2017 r. Ogłoszenie Wynik
20/2017 podinspektor w Wydziale Rozliczeń i Windykacji 20.03.2017 r. Ogłoszenie Wynik
17/Z/2017 referent w Wydziale Administracyjnym 01.03.2017 r. Ogłoszenie Wynik
19/2017 inspektor Wydział Strategii i Rozwoju 24.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
18/KUP/2017 referent w Wydziale Usuwania Pojazdów 24.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
16/2017 referent w Wydziale Parkowania, stanowisko ds. parkowania 23.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
15/2017 specjalista w Wydziale Finansowo 23.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
14/2017 inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju ds. administrowania drogami 13.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
13/Z/2017 podinspektor w Zespole decyzji karnych w Wydziale Infrastruktury i Ewidencji Dróg 08.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
12/2017 podinspektor w Wydziale Zrównoważonej Mobilności, stanowisko ds. administrowania drogami 08.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
11/2017 specjalista w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych, stanowisko ds. zamówień publicznych 07.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
10/2017 starszy specjalista w Wydziale Parkowania, stanowisko ds. parkowania 03.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
09/2017 podinspektor w Wydziale Kontroli Ruchu Drogowego, stanowisko ds. administrowania drogami 01.02.2017 r. Ogłoszenie Wynik
08/2017 podinspektor w Wydziale Pasa Drogowego, stanowisko ds. postępowań administrach w zakresie administrowania drogami 30.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
07/2017 podinspektor w Wydziale Obiektów Mostowych, stanowisko ds. drogowych obiektów inżynierskich 27.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
06/Z/2017 specjalista w Wydziale Organizacji Ruchu 26.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
01/K/2017 naczelnik Wydziału Usuwania Pojazdów 23.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
05/2017 inspektor w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych 18.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
04/2017 podinspektor w Wydziale Zrównoważonej Mobilności 13.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
03/Z/2017 podinspektor w Zespole decyzji karnych w Wydziale Infrastruktury i Ewidencji Dróg 13.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
02/2017 inspektor w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego 09.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
01/Z/2017 stanowisko referent w Wydziale Administracyjnym 03.01.2017 r. Ogłoszenie Wynik
49/2016 stanowisko ds. koordynacji i rozliczania umów w Wydziale Zrównoważonej Mobilności 22.12.2016 r. Ogłoszenie Wynik
48/2016 stanowisko ds. tworzenia infrastruktury rowerowej w Wydziale Zrównoważonej Mobilności 21.12.2016 r. Ogłoszenie Wynik
47/2016 stanowisko ds. przygotowywania i realizacji inwestycji w Wydziale Obiektów Mostowych 16.12.2016 r. Ogłoszenie Wynik
46/2016 stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Infrastruktury i Ewidencji Dróg 22.11.2016 r. Ogłoszenie Wynik
44/2016 referent w Wydziale Administracyjnym 15.11.2016 r. Ogłoszenie Wynik
45/2016 stanowisko ds. tworzenia infrastruktury rowerowej w Wydziale Zrównoważonej Mobilności 15.11.2016 r. Ogłoszenie Wynik
43/2016 stanowisko ds. przygotowywania i realizacji inwestycji w Wydziale Obiektów Mostowych 14.11.2016 r. Ogłoszenie Wynik
10.K.2016 naczelnik Wydziału Parkowania 04.11.2016 r. Ogłoszenie Wynik
42/2016 stanowiska ds. kontroli ruchu drogowego w Wydziale Kontroli Ruchu Drogowego 42/2016 stanowiska ds. kontroli ruchu drogowego w Wydziale Kontroli Ruchu Drogowego 24.10.2016 r. Ogłoszenie Wynik
41/2016 stanowisko ds. windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych w Wydziale Rozliczeń i Windykacji 21.10.2016 r. Ogłoszenie Wynik
40/2016 referent w Wydziale Parkowania 29.09.2016 r. Ogłoszenie Wynik
39/2016 stanowisko ds. administracyjno 19.09.2016 r. Ogłoszenie Wynik
09/K/2016 zastępca naczelnika Wydziału Parkowania 12.09.2016 r. Ogłoszenie Wynik
38 2016 01.09.2016 r. Ogłoszenie Wynik
37/2016 stanowisko ds. tworzenia infrastruktury rowerowej w Wydziale Zrównoważonej Mobilności 14.07.2016 r. Ogłoszenie Wynik
36/2016 stanowiska ds. przygotowywania zadań inwestycyjno remontowych w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg 05.07.2016 r. Ogłoszenie Wynik
35/2016 Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg 27.06.2016 r. Ogłoszenie Wynik
34/2016 starszy referent w Wydziale Pasa Drogowego 21.06.2016 r. Ogłoszenie Wynik
06/Z/2016 stanowisko ds. obsługi kasowej i finansowej 15.06.2016 r. Ogłoszenie Wynik
05/Z/2016 stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich 08.06.2016 r. Ogłoszenie Wynik
33/2016 specjalista w Wydziale Organizacji Ruchu 06.06.2016 r. Ogłoszenie Wynik
08/K/2016 Zastępca Naczelnika Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg 23.05.2016 r. Ogłoszenie Wynik
32/2016 Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg 23.05.2016 r. Ogłoszenie Wynik
31/2016 stanowisko ds. administracyjnych w Wydziale Infrastruktury i Ewidencji Dróg 16.05.2016 r. Ogłoszenie Wynik
04.Z.2016 stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich umowa na zastępstwo 12.05.2016 r. Ogłoszenie Wynik
30/2016 stanowisko ds. koordynacji projektu w Wydziale Zrównowazomej Mobilności 09.05.2016 r. Ogłoszenie Wynik
03/Z/2016 stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Administracyjnym 04.05.2016 r. Ogłoszenie Wynik
07/K/2016 kierownik zespołu w Wydziale Administracyjnym 29.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
06/K/2016 kierownik zespołu w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego 28.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
29/2016 Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg 28.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
28/2016 stanowisko ds koordynacji projektu RESOLVE w Wydziale Zrónoważonej Mobilnośc 19.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
05/K/2016 kierownik zespołu w Wydziale Księgowości 13.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
27/2016 stanowisko ds. dochodów w Wydziale Księgowości 13.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
26/2016 stanowisko ds. administracyjno 12.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
25/2016 stanowisko ds. windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych w Wydziale Rozliczeń i Windykacji 11.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
24/2016 stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg 24/2016 stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg 07.04.2016 r. Ogłoszenie Wynik
23/2016 inspektor nadzoru inwestorskiego 24.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
02/Z/2016 umowa na zastępstwo 23.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
22/2016 stanowisko ds. windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych w Wydziale Rozliczeń i Windykacji 16.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
21/2016 stanowisko ds. dochodów w Wydziale Ksiegowości 14.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
04/K/2016 naczelnik w Wydziale Informatyki 10.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
20/2016 stanowisko ds. zamówień publicznych w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych 08.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
19/2016 stanowisko ds. tworzenia infrastruktury rowerowej w Wydziale Zrównoważonej Mobilności 03.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
18/2016 stanowisko ds.kadrowych w Wydziale Spraw Pracowniczych 18/2016 stanowisko ds.kadrowych w Wydziale Spraw Pracowniczych 03.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
17/2016 stanowisko ds. stałej organizacji ruchu 01.03.2016 r. Ogłoszenie Wynik
13/2016 stanowisko ds. obsługi informatycznej, administrator w Wydziale Informatyki 25.02.2016 r. Ogłoszenie Wynik
01/Z/2016 umowa na zastępstwo 25.02.2016 r. Ogłoszenie Wynik
16/2016 stanowisko ds. zamówień publicznych w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych 22.02.2016 r. Ogłoszenie Wynik
15/2016 stanowisko ds. ewidencji 22.02.2016 r. Ogłoszenie Wynik
14/2016 stanowisko ds. windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych w Wydziale Rozliczeń i Windykacji 18.02.2016 r. Ogłoszenie Wynik
12/2016 starszy referent w Wydziale Pasa Drogowego 12/2016 starszy referent w Wydziale Pasa Drogowego 09.02.2016 r. Ogłoszenie Wynik
11/2016 stanowisko ds. planowania i budżetowania w Wydziale Planowania i Budżetu 11/2016 stanowisko ds. planowania i budżetowania w Wydziale Planowania i Budżetu 09.02.2016 r. Ogłoszenie Wynik
10/2016 stanowisko ds. decyzji i umów Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg 09.02.2016 r. Ogłoszenie Wynik
09/2016 stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg 26.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
08/2016 stanowisko ds. ekranów akustycznych w Wydziale Obiektów Mostowych 08/2016 stanowisko ds. ekranów akustycznych w Wydziale Obiektów Mostowych 20.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
07/2016 stanowisko ds. obiektów mostowych w Wydziale Obiektów Mostowych 07/2016 stanowisko ds. obiektów mostowych w Wydziale Obiektów Mostowych 20.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
06/2016 stanowisko ds. planowania, zamówień publicznych, rozliczeń w Wydziale Obiektów Mostowych 06/2016 stanowisko ds. planowania, zamówień publicznych, rozliczeń w Wydziale Obiektów Mostowych 20.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
05/2016 stanowisko ds. decyzji i umów 13.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
04/2016 starszy referent w Wydziale Pasa Drogowego 13.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
03/K/2016 naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju 11.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
„03/2016 starszy referent w Wydziale Pasa Drogowego 07.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
02/2016 referent w Wydziale Kontroli SPPN 02/2016 referent w Wydziale Kontroli SPPN 04.01.2016 r. Ogłoszenie Wynik
02/K/2016 zastępca naczelnika w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych 31.12.2015 r. Ogłoszenie Wynik
01.K.2016 naczelnik w Wydziale Usuwania Pojazdów 30.12.2015 r. Ogłoszenie Wynik
01/2016 stanowisko ds. bazy danych BRD w Wydziale Strategii i Rozwoju 30.12.2015 r. Ogłoszenie Wynik
28/2015 stanowisko ds. administracyjno 15.12.2015 r. Ogłoszenie Wynik
27/2015 stanowiska ds. windykacji i należności z tytułu opłat dodatkowych w Wydziale Rozliczeń i Windykacji (2 osoby) 27/2015 stanowiska ds. windykacji i należności z tytułu opłat dodatkowych w Wydziale Rozliczeń i Windykacji (2 osoby) 09.12.2015 r. Ogłoszenie Wynik
26/2015 stanowisko ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki 07.12.2015 r. Ogłoszenie Wynik
03.K.2015 Naczelnik w Wydziale Księgowości 04.12.2015 r. Ogłoszenie Wynik
02.K.2015 Naczelnik w Wydziale ds. Usuwania Pojazdów 02.12.2015 r. Ogłoszenie Wynik
25/2015 stanowisko ds. informacji i promocji 24.11.2015 r. Ogłoszenie Wynik
24/2015 stanowisko ds. tworzenia infrastruktury rowerowej 16.11.2015 r. Ogłoszenie Wynik
23 2015 27.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
22/2015 stanowisko ds. administracyjno 26.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
21 2015 13.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
17/2015 stanowisko ds. informacji i promocji 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
16/2015 informatyk 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
15/2015 stanowisko ds. przygotowywania inwestycji drogowych w Wydziale Dróg 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
14/2015 inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Dróg. 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
13/2015 stanowisko ds. decyzji administracyjnych 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
12/2015 stanowisko ds. informacji i promocji 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
11/2015 informatyk 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
10/2015 inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Sygnalizacji i Oświetlenia 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
09/2015 stanowisko ds. informacji i promocji 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
08/2015 stanowisko ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
07/2015 informatyk 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
06/2015 stanowisko ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego 02.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
20/2015 stanowisko ds. administracyjno 01.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
18/2015 stanowisko ds. projektowania zieleni w pasie drogowym (½ etatu) 01.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
19/2015 stanowisko ds. przygotowywania inwestycji drogowych w Wydziale Dróg 01.10.2015 r. Ogłoszenie Wynik
01/K/2015 zastępca Dyrektora 22.09.2015 r. Ogłoszenie Wynik
Powered by Projectic.pl