WYKAZ ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU PZP

ZDM/UM/DZP/433/A/2019

Data ogłoszenia:  11 października 2019

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ZDM/UM/DZP/416/A/2019

Data ogłoszenia:  2 października 2019

Usługi polegające na sporządzeniu wykazów zmian danych ewidencyjnych (aktualizacji użytków gruntowych, zgodnie ze stanem faktycznym) dla działek zlokalizowanych w pasach drogowych dróg znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Miejskich.

ZDM/UM/DZP/412/A/2019

Data ogłoszenia:  27 września 2019

Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Conrada i Bogusławskiego Oświetlenie przejścia pieszo – rowerowego Łukowska Doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Myśliborska

DPZ/14/A/2019

Data ogłoszenia:  8 stycznia 2019

Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego

DPZ/7/A/2019

Data ogłoszenia:  8 stycznia 2019

Przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników ZDM

DPZ/405/A/2018

Data ogłoszenia:  5 listopada 2018

Dostawa w 2019r posiłków profilaktycznych – gorące drugie dania obiadowe

DPZ/369/A/2018

Data ogłoszenia:  16 października 2018

Wykonywanie czynności Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

DPZ/101/PN/93/18

Data ogłoszenia:  19 września 2018

  Obsługa i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer bez tunelu pod torami

DPZ/244/A/2018

Data ogłoszenia:  27 czerwca 2018

Dostawa, demontaż i montaż oznakowania strefowego Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie.

DPZ/230/A/2018

Data ogłoszenia:  11 czerwca 2018

Dostawy w 2018 roku odzieży roboczej i ochronnej – odzież wierzchnia.

Wyniki 1 do 10 z 47
Powered by Projectic.pl