WYKAZ ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU PZP

DPZ/338/A/2017

Data ogłoszenia:  18 października 2017

Dostawa Licencji Synchro plus Sim Traffic wraz z aktualizacją i dodatkowymi modułami

DPZ/344/A/2017

Data ogłoszenia:  3 października 2017

Zakup dwóch zestawów defibrylatorów półautomatycznych AED

SPZ-I.7533.224.2017.KR

Data ogłoszenia:  17 sierpnia 2017

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3622/2017

DPZ/97/PN/89/17

Data ogłoszenia:  11 sierpnia 2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót związanych z remontem ulic m.st. Warszawy

DPZ/282/A/2017

Data ogłoszenia:  28 lipca 2017

Zakup dwóch zestawów defibrylatorów zewnętrznych półautomatycznych AED zgodnych ze „Specyfikacją urządzenia AED”

DPZ/234/A/2017

Data ogłoszenia:  3 lipca 2017

Wykonanie dokumentacji projektowej stałej i czasowej organizacji ruchu oraz dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu ZDM – Budżet Partycypacyjny 2017

DPZ/222/A/2017

Data ogłoszenia:  5 czerwca 2017

Wykonanie tablic informujących o realizacji drogi rowerowej w ramach Projektu ” Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020.

SPN-I.7533.224.2017.KR

Data ogłoszenia:  24 maja 2017

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

DPZ/52/PN/46/17

Data ogłoszenia:  9 maja 2017

Badanie prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową w 2017 roku

DPZ/26/PN/25/17

Data ogłoszenia:  21 marca 2017

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę w imieniu ZDM – Budżet Partycypacyjny 2016

Wyniki 11 do 20 z 44
Powered by Projectic.pl