Odszkodowania - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Odszkodowania

Szkody w wyniku uszkodzenia pojazdu

Aby ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drogach zarządzanych przez ZDM – przy szkodach o wartości poniżej 500 zł – należy złożyć w kancelarii ZDM przy ul. Chmielnej 120 następujące dokumenty:

  • pisemne roszczenie o wypłacenie odszkodowania
  • dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń pojazdu
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu i prawa jazdy kierowcy
  • posiadane fotografie miejsca zdarzenia, szkic określający przebieg zdarzenia i przyczyny uszkodzenia pojazdu, w tym kształt, rodzaj i wymiary przeszkody
  • oświadczenie świadków zdarzenia
  • informację o wysokości żądanego odszkodowania oraz dokumenty uzasadniające zgłoszone roszczenia np. kosztorys niezbędnej naprawy, oryginały rachunków
  • informację, w jakim zakresie i w którym towarzystwie jest ubezpieczony pojazd oraz czy wystąpiono o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco
  • informację o okresie i przebiegu eksploatacyjnym uszkodzonych części
  • protokół pokolizyjny z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji lub Straży Miejskiej, w szczególności określający przyczynę, osobę lub instytucję winną zaistniałej kolizji oraz stwierdzone podczas oględzin uszkodzenia pojazdu.

Ważna informacja

Przy szkodach o wartości powyżej 500 zł należy pobrać druk zgłoszenia szkody i po wypełnieniu przesłać do PZU S.A. na podany w formularzu adres do korespondencji, faksem na nr (22) 4 102 102 lub mailem na adres: kontakt@pzu.pl. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu infolinii PZU S.A. – 801 102 102.

Szkody w wyniku wypadku na osobie

Dotyczy wypadków, w których osoba doznaje obrażeń ciała z powodu niewłaściwego stanu pasa drogi zarządzanej przez ZDM.

Aby ubiegać się o odszkodowanie w wyniku wypadku, należy złożyć w kancelarii ZDM przy ul. Chmielnej 120 druk zgłoszenia szkody na osobie lub – po wypełnieniu – przesłać go do PZU S.A. na podany w formularzu adres do korespondencji, faksem na nr (85) 308 27 06 lub mailem na adres: kontakt@pzu.pl.

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 22 55 89 222 lub 22 55 89 422

Adres mailowy: kancelaria@zdm.waw.pl

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl