Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okopowej i Towarowej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okopowej i Towarowej

Zadanie nr 7 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT etap I

Budowa odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – plac Zawiszy. Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Powered by Projectic.pl