Budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej

Zadanie nr 8 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT etap I

Na odcinku od ul. Domaniewskiej do granica miasta po obu stronach ulicy. Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość wybudowanych i przebudowywanych dróg dla rowerów to łącznie 16,6 km.

Powered by Projectic.pl