Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska

Zadanie nr 19 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT etap I.

Ciąg ulic Wolska-Połczyńska-Kasprzaka na odcinku od ul. Ordona do granicy miasta. Trasa pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy wschód zachód od granicy miasta aż do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 5,4 km, a przebudowywanej 0,5 km.

Powered by Projectic.pl