Budowa dróg dla rowerów na Polu Mokotowskim - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Budowa dróg dla rowerów na Polu Mokotowskim

Zadanie nr 14 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

Rowerzyści mogą już korzystać z nowego systemu tras, który powstał na Polu Mokotowskim. W ramach wykonanych prac wybudowano lub przebudowano 3,5 km dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. W parku zostały również ustawione wygodne stojaki rowerowe

Komfortowa i bezpieczna trasa

Dla rowerzystów Pole Mokotowskie to trasa o znaczeniu zarówno rekreacyjnym, jak i transportowym. Aby poprawić komfort poruszania się wszystkich użytkowników parku ruch, rowerowy został uporządkowany i usprawniony. Równolegle do głównej alei parkowej poprowadzona została wydzielona droga rowerowa. Aby ograniczyć do minimum ingerencję w zieleń na wybranych odcinkach, zaprojektowane zostały wspólne ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni wodoprzepuszczalnej. W trosce o estetykę zastosowano tarcze znaków drogowych w rozmiarze mini.

Spójność przede wszystkim

Powstały ciągi rowerowe w relacjach północ-południe oraz wschód-zachód. Nowe odcinki łączą się spójnie z istniejącymi trasami rowerowymi na ulicach Batorego, św. A. Boboli oraz Żwirki i Wigury. Poprawiły się też warunki dojazdu do kładek nad al. Niepodległości i Wawelską. Tym samym Pole Mokotowskie zostało lepiej skomunikowane ze śródmiejską siecią tras rowerowych odchodzących od ronda Jazdy Polskiej (al. Armii Ludowej, ul. Polna, ul. Waryńskiego).

Rondo rowerowe

W ramach prac powstało pierwsze w Warszawie “rowerowo rondo”. W miejscu przecięcia się szlaków z północy na południe i ze wschodu na zachód ruch odbywa się teraz po okręgu. Rondo jest jednokierunkowe, o czym informuje odpowiednie oznakowanie. Nowe rozwiązanie ma za zadanie usprawnić ruch i wyeliminować ryzyko ewentualnych kolizji. W miejscach przecięcia się tras rowerzystów i pieszych zastosowano elementy uspokojenia ruchu takie jak wyniesienie poziomu chodnika oraz ostrzegawcze pasy z kostki dla rowerzystów.

Powered by Projectic.pl