GREENSCAPE CE - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

GREENSCAPE CE

Jak przystosowywać miejski krajobraz do zmian klimatycznych? W jaki sposób efektywnie zwiększać tereny przyrodnicze? Jak radzą sobie inne miasta europejskie i jakie stosują rozwiązania w zakresie zielonej infrastruktury? Odpowiedzi na te pytania poznamy dzięki projektowi GreenScape, w którym uczestniczy Zarząd Dróg Miejskich.

Warszawa sukcesywnie dąży do zazieleniania miasta. Wdrażanie projektów opartych na przyrodzie jest kluczowe z perspektywy świadomych klimatycznie obywateli. Projekt GreenScape jest szansą na rozwój miasta w tym aspekcie i implementację ciekawych rozwiązań proekologicznych.

Podstawowe informacje o projekcie

GreenScape: Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego. Łączny budżet projektu to blisko 2 500 000 €, a poziom dofinansowania dla m.st. Warszawy stanowi 238 200 €. Projekt rozpoczął się w marcu 2023 r. i potrwa do końca lutego 2026 r. Liderem projektu jest organizacja REGEA z Zagrzebia.

Napis "Interreg Central Europe", flaga Unii Europejskiej, napis "Co-funded by the European Union", napis "GreenScape CE"

Z kim współpracujemy?

Praca nad projektem wymaga integracji i współpracy. W projekcie bierze udział łącznie 13 partnerów z sześciu różnych państw – Austrii, Chorwacji, Polski, Słowenii, Węgier i Włoch. Oprócz miast i regionów, które będą stanowiły poligony badawcze i miejsca wdrażania wypracowanych rozwiązań pilotażowych, konsorcjum tworzą instytucje badawcze i firmy consultingowe, specjalizujące się m.in. prowadzeniu procesów decyzyjnych zorientowanych na naturę, partycypacji czy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu oszczędzanie energii oraz zrównoważony rozwój.

Co będziemy robić?

W ramach projektu porównywane będą istniejące modele monitorowania przyrody w miastach, co będzie stanowić bazę do prowadzenia kolejnych faz projektu. Jednym z pierwszych etapów jest mapowanie istniejących przykładów zielonej infrastruktury oraz rozwiązań przyrodniczych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej w miastach partnerskich – Warszawie, Mediolanie, Ptuj, Szeged i Zagrzebiu. Drugą fazą projektu jest opracowanie projektów pilotażowych, a następnie wdrożenie ich w wybranych krajach partnerskich. Warszawa jako jedno z miast partnerskich miałaby wdrażać projekt zielonej infrastruktury, a następnie objąć go analizą przypadku i analizą porównawczą według opracowanych przez jednostki partnerskie metod i wskaźników.

W projekcie istotne jest również zbieranie doświadczeń i poznawanie dobrych praktyk z innych miast europejskich. Dzięki projektowi pracownicy Zarządu Dróg Miejskich będą mieli możliwość uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych, na których partnerzy będą wymieniać się doświadczeniami, konsultować różne rozwiązania i wspólnie wypracowywać nowe, „zielone” pomysły.

Dlaczego to ważne?

W Europie Środkowej miasta rozrastają się często w imponującym tempie. Temu rozwojowi nierzadko towarzyszy pojawianie się coraz więcej ilości szarych, betonowych miejsca, a to z kolei przyspiesza negatywne skutki zmian klimatu, takie jak miejskie wyspy ciepła. Projekt GreenScape-CE pracuje nad odwróceniem tego trendu poprzez uczynienie obszarów miejskich bardziej zielonymi.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac w projekcie oraz o jego efektach.

Aktualności

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  WYMIANY WIEDZY CIĄG DALSZY – KOLEJNE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU GREENSCAPE

  WYMIANY WIEDZY CIĄG DALSZY – KOLEJNE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU GREENSCAPE

  Najpierw meldunek z postępów w projekcie Pierwszego dnia omówiliśmy postępy w projekcie GreenScape: Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej. Liderzy poszczególnych pakietów pracy podsumowali dotychczasowe działania oraz przedstawili zadania na …

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Zaprezentowaliśmy projekt GreenScape w gronie pracowników Urzędu

  Zaprezentowaliśmy projekt GreenScape w gronie pracowników Urzędu

  JAK PRZEBIEGAŁO SPOTKANIE? Na początku spotkania, Monika Domanowska – koordynatorka projektu GreenScape i kierowniczka zespołu ds. zieleni w ZDM – zaprezentowała uczestnikom podstawowe informacje o projekcie – m.in. jaki jest jego cel, spodziewane rezultaty, a także …

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Spotkanie inauguracyjne projektu GreenScape CE w Zagrzebiu

  Spotkanie inauguracyjne projektu GreenScape CE w Zagrzebiu

  Wizyta studyjna w Zagrzebiu była pierwszą z kilku zaplanowanych spotkań, w których uczestniczyć będzie miasto stołeczne Warszawa w najbliższych latach. Oprócz przedstawicieli ZDM, w spotkaniu wzięli udział pozostali partnerzy konsorcjum – organizacje, jednostki badawcze i samorządy: …

Powered by Projectic.pl