WYMIANY WIEDZY CIĄG DALSZY – KOLEJNE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU GREENSCAPE - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

10-05-2024

WYMIANY WIEDZY CIĄG DALSZY – KOLEJNE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU GREENSCAPE

W kwietniu mieliśmy okazję odwiedzić Wiedeń, gdzie odbyło się trzecie już spotkanie partnerów w ramach projektu GreenScape CE. Tym razem organizatorem wizyty studyjnej było austriackie laboratorium innowacji GrünStattGrau, zajmujące się ekologizacją budynków.

Najpierw meldunek z postępów w projekcie

Pierwszego dnia omówiliśmy postępy w projekcie GreenScape: Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej. Liderzy poszczególnych pakietów pracy podsumowali dotychczasowe działania oraz przedstawili zadania na najbliższe miesiące. Z kolei miasta partnerskie, tj. Warszawa, Mediolan, Zagrzeb, Szeged i Ptuj opowiedziały o swoich pomysłach na przedsięwzięcia pilotażowe, których motywem przewodnim mają być rozwiązania oparte na przyrodzie. My, jako obszar pilotażowy, wybraliśmy ulicę Wileńską.

Dzień drugi był poświęcony przede wszystkim rozmowie o partycypacji. ALDA+, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej, poprowadziło szkolenie o wdrażaniu projektów we współpracy z mieszkańcami i innymi beneficjentami. Partnerzy dzielili się przy tym swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Oparte na przyrodzie

Rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. nature-based solutions) i ich wykorzystanie w kontekście dostosowywania miast do zmieniających się warunków klimatycznych są głównym tematem projektu GreenScape. Dlatego przy okazji każdego spotkania projektowego organizowana jest również wizyta studyjna mająca na celu zapoznanie się z lokalnymi przykładami NBS.

Wiedeń zielonymi ścianami stoi

Elewacje budynków pokryte roślinnością to częsty widok w stolicy Austrii. W Wiedniu można spotkać kilka różnych technik zazieleniania ścian – od popularnych pnączy zakorzenionych bezpośrednio w glebie, do bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, z korytami przymocowanymi do ścian zewnętrznych i automatycznymi systemami nawadniania.

Przykład idzie z góry

Wiedeń postanowił zachęcić mieszkańców i przedsiębiorców do samodzielnego zakładania zielonych ścian w dość prosty sposób – postawił na pokrycie roślinnością gmachów urzędu i innych budynków użyteczności publicznej. Większość z nich jest już zazieleniona i stanowi najlepszą reklamę zielonych ścian. Ponadto, uruchomiono program dotacyjny, w ramach którego mieszkańcy mogli uzyskać do 20 000 € na zazielenienie fasad, dachów lub dziedzińców.

Jakie motywacje swoją za popularyzacją tego typu działań? Nie chodzi tylko o wizualne upiększenie, ale też poprawę jakości życia. Zielone ściany oczyszczają powietrze, obniżają temperaturę otoczenia, jak również wzbogacają różnorodność gatunkową w mieście.

Wiedeńskie dotacje na parklety

A co ciekawego dzieje się na wiedeńskich ulicach? Na przykład parklety tworzone i pielęgnowane przez samych mieszkańców. Te działania również mają związek z zielenią, ponieważ wymogiem programu Grätzloase (Sąsiedzkie oazy) jest wyposażenie zakładanych parkletów roślinami zimozielonymi.

Każdy mieszkaniec Wiednia lub osoba mająca w danym rejonie miasta siedzibę swojej instytucji może złożyć wniosek o zezwolenie na stworzenie przestrzeni do odpoczynku i sąsiedzkiej integracji w pobliskim pasie postojowym i otrzymać refundację poniesionych kosztów.

Więcej o wiedeńskich parkletach i o zasadach programu Grätzloase można przeczytać na stronie: https://graetzloase.at/parklets#faqs-parklets=

Co dalej w projekcie?

Wkrótce każde miasto pilotażowe, we wsparciu partnerów merytorycznych, zorganizuje „zielony” konkurs inspirowany hackathonami, czyli maratonami projektowymi, podczas których uczestnicy wymyślają innowacyjne rozwiązania na określony temat. Ponadto, będziemy nadal pracować nad zaplanowaniem działań pilotażowych oraz włączeniem mieszkańców w ich wdrożenie.

Powered by Projectic.pl