SMART EPC - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

SMART EPC

Oświetlenie uliczne.

Warszawa sukcesywnie modernizuje infrastrukturę oświetleniową, wymianie podlegają oprawy oświetleniowe w technologii LED na latarniach przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Stare słupy oświetleniowe zastępowane są nowymi. Modernizowane jest oświetlenie w parkach i na terenach zabytkowych. Projekt Smart EPC jest szansą na opracowanie inteligentnych rozwiązań w zakresie modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznych, implementację nowatorskich rozwiązań oraz nawiązanie partnerstwa z sektorem prywatnym.

Podstawowe informacje o projekcie

SMART EPC – Next Generation of Energy Performance Contracting to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Łączny budżet projektu to blisko 2 000 000 €. Budżet dla m.st Warszawa 103 125 €. Projekt rozpoczął się w lutym 2022 r. i potrwa do końca stycznia 2025 r. Liderem projektu jest organizacja REGEA z Zagrzebia.

logo Smart EPC

 

Z kim współpracujemy?

Praca nad projektem wymaga integracji i współpracy. W projekcie bierze udział łącznie 13 partnerów z pięciu różnych państw – Belgii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii i Polski. Oprócz miast i regionów, konsorcjum tworzą instytucje badawcze i firmy sektora prywatnego, specjalizujące się w wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań energetycznych mających na celu oszczędzanie energii oraz zrównoważony rozwój.

Co będziemy robić?

Projekt ma na celu opracowanie inteligentnych rozwiązań w zakresie modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznych w europejskich miastach, które wspomogą proces przechodzenia lokalnych organów władzy publicznej na inteligentne i zrównoważone rozwiązania. Projekt SMART EPC zrzesza podmioty z sektorów publicznego i prywatnego z myślą o wdrożeniu strategii modernizacji przestarzałych i nieefektywnych energetycznie systemów oświetlenia ulicznego. Jednym z ich pierwszych zadań będzie opracowanie zaawansowanej koncepcji inteligentnych umów o poprawę efektywności energetycznej (Smart EPC) oraz znormalizowanej dokumentacji w celu integracji usług energetycznych i nieenergetycznych w ramach takich umów. Autorzy projektu zamierzają zaproponować i upowszechnić szereg rozwiązań, które pomogą wykorzystać oszczędności uzyskane dzięki zmniejszonemu zużyciu energii na pokrycie kosztów instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Dlaczego to ważne?

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miastach na technologie LED jest obecnie jednym z kluczowych elementów zmniejszania wysokich kosztów energii, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie emitowania dwutlenku węgla. Wraz z wprowadzeniem technologii LED w zakresie oświetlenia oraz technologii IoT („Internet rzeczy”) modernizacja oświetlenia ulicznego staje się możliwością do wprowadzenia innych usług w przestrzeni miejskiej (np. ładowanie pojazdów elektrycznych czy czujniki jakości powietrza) przy zastosowaniu znormalizowanych rozwiązań, a przede wszystkim wykorzystaniu infrastruktury oświetlenia ulicznego, co zapewni ład przestrzeni publicznej.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac w projekcie oraz o jego efektach.

Powered by Projectic.pl