WARSZAWA OKIEM EKSPERTÓW. SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU RESOLVE - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

WARSZAWA OKIEM EKSPERTÓW. SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU RESOLVE

Dwudniowe warsztaty odbyły się w dniach 4-5 kwietnia. W spotkanie zaangażowane zostały różne jednostki miejskie: ZDM, ZTM, Biuro Polityki Mobilności i Transportu oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Urzędnicy, razem ekspertami z Holandii, Włoch i Portugali, rozmawiali o uwarunkowaniach w Warszawie i zastanawiali się nad możliwymi rozwiązaniami.

Podczas warsztatów chcieliśmy zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami w ścisłym centrum miasta, m.in. nad wykształceniem powiązań pomiędzy atrakcyjnymi miejscami i wydobyciem ich potencjału. Jednocześnie widzimy konieczność poprawy jakości debaty na tematy związane z przekształceniami przestrzeni i aktywnej współpracy miasta z mieszkańcami i przedsiębiorcami przy projektach mających na celu wzrost atrakcyjności ulic.

Zobaczyć Warszawę

Pierwszego dnia warsztatów – korzystają z ładnej pogody – eksperci wraz z miejskimi urzędnikami zwiedzali część Warszawy, pomiędzy Al. Jerozolimskimi, ul. Marszałkowską, ul. Królewską i Traktem Królewskim. Druga część dnia upłynęła na prezentowaniu uwarunkowań związanych m.in. z układem drogowym, obsługą transportu zbiorowego, strukturą urbanistyczną oraz na prezentowaniu realizowanych lub planowanych inwestycji. Wśród nich znalazły się takie projekty jak na przykład Zielona Świętokrzyska wraz z pl. Powstańców Warszawy, wyniki konkursów architektonicznych na pl. Małachowskiego czy pl. Pięciu Rogów.

Drugiego dnia eksperci pracowali nad wnioskami. Wnioski dotyczyły trzech zagadnień: ogólnej wizji miasta, polityki parkingowej i włączania mieszkańców. Eksperci zwrócili uwagę, że przekształcanie ulic nie powinno być celem samym w sobie. Powinno być narzędziem realizacji określonych celów (np. zwiększenie obrotów w sklepach).

W tym procesie, na każdym etapie, należy rozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym szczególnie z mieszkańcami, sprzedawcami i dostawcami. Najwięcej czasu eksperci poświęcili polityce parkingowej. Pomimo ograniczeń legislacyjnych, warto zastanowić się nad ułatwieniem parkowania mieszkańcom danego obszaru, przy jednoczesnym ograniczaniu parkowania dla odwiedzających. Część miejsc może być dedykowana tylko mieszkańcom. Spowoduje to wzrost atrakcyjności istniejących miejsc, co może zwiększyć opłacalność budowy parkingów kubaturowych.

 

Powered by Projectic.pl