Łatwiej dla przedsiębiorców na Francuskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

19-02-2020

Łatwiej dla przedsiębiorców na Francuskiej

Porządkujemy ogródki gastronomiczne na Saskiej Kępie. Przygotowaliśmy spójny projekt rozmieszczenia ogródków na ul. Francuskiej, aby zapewnić pieszym wygodne i szerokie chodniki. Dzięki temu restauratorzy mogą łatwiej uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Francuska jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic na Pradze Południe. W tej okolicy funkcjonuje mnóstwo lokali gastronomicznych, z których usług chętnie korzystają warszawiacy i turyści. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom restauratorów, a także osób korzystających z miejskiej infrastruktury postanowiliśmy stworzyć jednolity projekt na zagospodarowanie przestrzeni pod ogródki gastronomiczne.

Ułatwienia dla przedsiębiorców i pieszych

Aby uzyskać zgodę na ustawienie ogródka, restaurator musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Jednym z załączników do wniosku jest projekt organizacji ruchu, zaopiniowany przez Policję oraz ZDM i zaakceptowany w Biurze Polityki Mobilności i Transportu. Dzięki temu, wydając zgodę mamy pewność że ogródek nie będzie kolidował z ruchem ulicznym, w tym pieszym.

Pilotażowy projekt dla ul. Francuskiej zakłada uproszczenie tej procedury. Zmiana zdejmuje obowiązek przygotowania i zatwierdzenia organizacji ruchu dla każdej lokalizacji osobno. Przedsiębiorca może złożyć wniosek na podstawie przygotowanego przez Zarząd Dróg Miejskich projektu zagospodarowania terenu, spójnego dla całej ulicy.

Pozwala to nie tylko usprawnić procedurę wydawania decyzji. Umożliwia nam również uporządkowanie ulicy i koordynację rozmieszczenia ogródków gastronomicznych. Stworzenie planu zagospodarowania terenu dla całej ulicy wprowadza ład przestrzenny i zapewnia, że ciągi piesze będą spełniały obowiązujące standardy. W ramach projektu wygospodarowano też przestrzeń na meble miejskie.

Francuska pod lupą

Wdrożone przez nas zmiany są efektem prac związanych z projektem RESOLVE. W trakcie jego trwania nawiązaliśmy współprace między jednostkami urzędu miasta a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gastronomiczną przy ul. Francuskiej. W ramach projektu wykonaliśmy badania natężenia ruchu pieszego oraz skali dostaw dla lokali gastronomicznych funkcjonujących w okolicy. Podczas planowanej modernizacji ulicy powstaną miejsca dedykowane dostawcom towaru do lokali gastronomicznych.

W 2016 roku po raz pierwszy pojawiły się charakterystyczne symbole, wyznaczające maksymalny zasięg ogródka gastronomicznego. Działania te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców.

Co dalej?

Opłaty za zajęcia 1 m kw. pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne nie ulegają zmianie. Zmiana w wydawaniu decyzji administracyjnych charakter pilotażowy. W zależności od oceny całego pilotażu, zdecydujemy o kontynuacji wprowadzonych zmian i ewentualnym rozszerzeniu na kolejne ulice. Liczymy na odzew ze strony wszystkich zainteresowanych. Wiadomości można przesyłać droga mailową na adres kancelaria@zdm.waw.pl lub listownie:Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

Projekt zagospodarowania terenu dostępny jest w plikach załączonych do tekstu.

Powered by Projectic.pl