Jak uporządkować dostawy towarów na ul. Francuskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

14-09-2018

Jak uporządkować dostawy towarów na ul. Francuskiej

Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, mieszkańcami i urzędnikami z Biura Polityki Mobilności i Transportu, by w ramach warsztatów unijnego projektu Resolve, przeanalizować problem dostaw towarów do przedsiębiorców. Codziennie na 800 metrowym odcinku ulicy Francuskiej odbywa się ich ponad 200, większość niezgodnie z przepisami.

Ruch drogowy związany z handlem detalicznym stanowi sporą uciążliwość dla mieszkańców: przyczynia się nie tylko do problemów z parkowaniem i hałasem, ale też zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem węgla. Niestety, przeważająca większość dostaw na ul. Francuskiej realizowana jest niezgodnie z przepisami, a prawie połowa zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, np. poprzez blokowanie chodnika, zatrzymywanie się we wjazdach bramowych i wykonywanie manewru cofania czy zasłanianie widoczności na przejściach.

Dlatego w ramach unijnego projektu Resolve, zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty, gdzie rozmawialiśmy o potrzebach przedsiębiorców związanych z organizacją dostaw. Potwierdzili oni trudności w ich realizacji, a także skalę problemu – ponad 200 dostaw każdego dnia. Analizowaliśmy również możliwe rozwiązania – wskazaliśmy cztery miejsca, które w określonych godzinach mogą być przeznaczone pod realizację dostaw.

Ten pomysł został zweryfikowany przez projektanta, który na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przygotowuje zwycięski projekt z budżetu partycypacyjnego „Ulica Francuska, zielona i bezpieczna”. W efekcie zostanie wprowadzona organizacja ruchu, która częściowo rozwiąże problem dostaw. Niestety, zdajemy sobie sprawę, że dostaw jest na tyle dużo, że potrzebne są dalsze kroki i próby zmniejszenia ich liczby lub zmiana godzin ich realizacji.

Warsztaty na Saskiej Kępie to kolejny element projektu Resolve, realizowanego we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego od 2016 roku. Wcześniej również z przedsiębiorcami wprowadziliśmy oznaczenia wskazujące dopuszczalny zasięg ogródków gastronomicznych na ul. Francuskiej oraz Nowy Świat.

Projekt Resolve będzie realizowany do 2021 roku, w ramach programu Interreg Europe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego celem są działania w obszarze zrównoważonej mobilności związanej z handlem detalicznym. W projekcie tym są łączone badania przestrzeni miejskiej i wiedzy eksperckiej z doświadczeniami różnych grup – mieszkańców, przedsiębiorców i dostawców.

Powered by Projectic.pl