ZDM Z WIZYTĄ W MANCHESTERZE. W RAMACH PROJEKTU RESOLVE - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

ZDM Z WIZYTĄ W MANCHESTERZE. W RAMACH PROJEKTU RESOLVE

W styczniu tego roku przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Biura Drogownictwa i Komunikacji wzięli udział w wizycie studyjnej w Manchesterze. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu RESOLVE, w którym uczestniczy ZDM (przy współpracy ZTM).

Wizyta studyjna w Manchesterze była pierwszą z zaplanowanych kilku wizyt, w których uczestniczyć będzie miasto stołeczne Warszawa w najbliższych latach.

W spotkaniu brali udział, oprócz przedstawicieli z Warszawy, delegacje z Holandii (miasto Roermond), Szwecji (region Kronoberg) i Włoch (region Emilia-Romania).

Celem spotkania była prezentacja doświadczeń instytucji zajmującej się w hrabstwie Greater Manchester min. promowaniem zrównoważonej mobilności i współpracą w tym zakresie z prywatnymi instytucjami. Dla Warszawy jest to rejon szczególnie interesujący wśród innych partnerów w projekcie ze względu na podobną skalę – w Greater Manchester mieszka 2,7 miliona mieszkańców. Wraz z pozostałymi miastami w regionie jest jednym z bardziej znaczących ekonomicznie miejsc zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w całej Unii Europejskiej.

Podczas wizyty, przedstawiciele Transport for Greater Manchester prezentowali Strategię Transportową do roku 2040 roku, dokument obecnie konsultowany. Znaczną część wizyty zajęła prezentacja dobrych praktyk współpracy z prywatnymi instytucjami, w tym szczególnie tzw. plany mobilności w biznesie. Są to wspólne działania miasta i przedsiębiorcy w zakresie zrównoważonej mobilności zachęcające do zmiany zachowań komunikacyjnych pracowników, jednocześnie oszczędzające czas i pieniądze pracodawcy. Jednym z przykładów udanej współpracy jest poprawa jakości dojazdu (szczególnie klientów) do dużego centrum handlowego położonego na obrzeżach Manchesteru poprzez dofinansowanie z prywatnych środków budowy szybkiej linii tramwajowej. Projekt jest częścią większego planu rozbudowy sieci Metrolink – systemu tramwajowego połączonego z siecią lekkiej kolei miejskiej.

Kolejnym tematem była poprawa jakości życia w mieście, w tym szczególnie poprawa jakości powietrza poprzez min. rozbudowę systemu stacji ładujących pojazdy elektryczne, zapewnienie darmowych autobusów kursujących pomiędzy najważniejszymi punktami w Manchesterze. Jakość powietrza jest stale monitorowana na poszczególnych ulicach aglomeracji. Zebrane dane pozwalają stwierdzić, że transport w Greater Manchester jest odpowiedzialny za większą część zanieczyszczeń (65 % w przypadku NOx, i prawie 80% w przypadku PM10).

W zakresie projektów inwestycyjnych, w kwietniu 2016 roku zakończyła się budowa wydzielonej jezdni autobusowej. To rozwiązanie, które było rozważane również w Warszawie, tj. BRT (Bus Rapid Transit). Jest to jezdnia dedykowana autobusom, skonstruowana w sposób uniemożliwiający wjazd samochodów osobowych.

Udział ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych w podróżach do pracy/ szkoły wynosi jedynie 2%. Pomimo tego, Manchester inwestuje w rozbudowę infrastruktury rowerowej, przebudowując np. jedną z głównych ulic w centrum miasta: Oxford Road, czy budując ciągłą trasę rowerową łączącą tereny akademickie, wprowadzając jednocześnie udogodnienia dla transportu zbiorowego.

 

Spotkanie w Manchesterze było jednym z pierwszych z tego typu spotkań w ramach projektu RESOLVE. Kolejne, w kwietniu odbędzie się w Warszawie. Tematem spotkania będzie poprawa jakości przestrzeni centrum miasta poprzez działania związane ze zrównoważoną mobilnością. Będziemy mieli okazję zaprosić wybranych ekspertów z innych regionów uczestniczących w projekcie na wizytę, której celem będzie wypracowanie wskazówek, w jaki sposób organizować przestrzeń centrum miasta.

 

Powered by Projectic.pl