Logistyka w miastach — podsumowujemy warsztaty - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

07-10-2020

Logistyka w miastach — podsumowujemy warsztaty

Warsztaty eksperckie zostały zorganizowane przez ZDM wspólnie z Biurem Polityki Mobilności i Transportu oraz z udziałem mieszkańców. W dobie pandemii nie rezygnujemy z aktywności na forum międzynarodowym oraz działania wspólnie z warszawiankami, oraz warszawiakami. Wydarzenie przenieśliśmy jednak do internetu.

Spotkanie pod nazwą “Kształtowanie strategii miasta dot. logistyki miejskiej” zorganizowane zostało pod koniec września w ramach unijnego programu Interreg Europe Learning Platform. Celem było wypracowanie rozwiązań przez zewnętrznych ekspertów związanych z logistyką miejską zaproszonych do udziału w spotkaniu. Rozmawialiśmy z ekspertami z Utrechtu, Barcelony, Wilna, Grecji oraz Portugalii o wyzwaniach, które czekają Warszawę: o powstaniu dokumentu strategicznego, który w kompleksowy sposób zdefiniuje cele Warszawy w zakresie logistyki miejskiej i zaproponuje narzędzia do ich realizacji oraz o projekcie pilotażowym skupiającym się na zmniejszeniu uciążliwości i poprawie efektywności dostaw materiałów budowlanych na place budowy.

W spotkaniu wzięło udział w sumie ok. 40 osób, głównie przedstawicieli urzędu m.st. Warszawy, 5 zewnętrznych ekspertów o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym, a także zespół „Policy Learning Platform” – platformy, która umożliwia wymianę wiedzy między miastami i regionami. Część prezentacji miała charakter otwarty i była transmitowana w internecie za pośrednictwem platformy ZOOM. W trakcie panelu został też przewidziany czas, w którego trakcie każdy uczestnik, w tym mieszkańcy, mógł wypowiedzieć się na temat warsztatów.

Rekomendacje dotyczyły dwóch obszarów: polityki miasta w zakresie logistyki miejskiej oraz sposobów na zmniejszenie uciążliwości dostaw materiałów budowlanych na place budowy. Eksperci, jako podstawę do dalszych prac, wskazali konieczność wyznaczenia jasno zdefiniowanego celu oraz mierzalnych wskaźników jego realizacji. Podczas dyskusji uczestnicy debaty ze strony miasta mieli możliwość wzięcia udziału w głosowaniu na ten cel, który powinien być szczególnie brany pod uwagę przy tworzeniu polityki logistyki miejskiej. Bezkonkurencyjnie wygrało bezpieczeństwo ruchu drogowego, tę odpowiedź wskazali jako pierwszą prawie wszyscy głosujący.

Drugi obszar dyskusji dotyczył uciążliwości dostaw materiałów budowlanych na place budowy. Eksperci wskazali kilka rozwiązań, możliwych do etapowej realizacji: od wymogu przedstawienia przez wykonawcę sposobu organizacji dostaw i narzędzi minimalizowania uciążliwości z nimi związanymi po organizację tzw. centrów konsolidacyjnych – miejsc, gdzie dokonuje się optymalizacji załadunku pojazdów ciężarowych (takie rozwiązania są stosowane z powodzeniem np. W Londynie czy Amsterdamie).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W internecie jesteśmy nie od dziś

To nie pierwszy i z pewnością również nie ostatni raz, kiedy stawiamy na komunikację online. Od lat na prośbę uczelni wyższych, wykładowców lub kół naukowych organizujemy spotkania dla studentów kierunków technicznych, którzy są zainteresowani realiami naszej pracy. Drzwi ZDM zawsze były dla nich otwarte. Nie chcieliśmy ich zamykać mimo obecnej sytuacji. Z powodzeniem przenieśliśmy ten temat na grunt internetu. W ramach cyklu “Czat z pracodawcą” nawiązaliśmy współpracę z Kołem Naukowym Studentów Gospodarki Przestrzennej UW, co zaowocowało w maju dyskusją ze studentami, która była transmitowana na żywo w mediach społecznościowych.

Powered by Projectic.pl