Zapłać za parkowanie przy pomocy komend głosowych oraz poprzez SMS - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

31-03-2020

Zapłać za parkowanie przy pomocy komend głosowych oraz poprzez SMS

Od 1 kwietnia system mobilnych płatności za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego jest obsługiwany przez dwóch operatorów. Firmę SkyCash (aplikacja MobiParking) oraz Mobile Traffic Data (aplikacja moBILET). Użytkownicy obu aplikacji mają zapewnioną możliwość płacenia aplikacją mobilną oraz SMS-em lub komendami głosowymi IVR.

Te metody nie wymagają posiadania smartfona (pobrania aplikacji), niemniej należy być zarejestrowanym użytkownikiem usługi i zadeklarować odpowiednie źródło płatności (karta płatnicza/wirtualna portmonetka). Wirtualna portmonetka to rodzaj przedpłaconego rachunku z którego opłacane są transakcje. Jest to system podobny do prepaid w telefonach komórkowych. Wystarczy zasilić konto i z tego konta pobierane są opłaty za postój. Możliwe będzie też sprawdzenie historii swoich transakcji.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe instrukcje dotyczące dokonywania płatności poprzez system komend głosowych i SMS dla obu operatorów:

MoBilet

IVR
W celu rozpoczęcia parkowania możesz wybrać systemu IVR. Należy zadzwonić pod numer 61 623 22 74 (opłaty zgodnie z cennikiem operatora) , a następnie postępować krok po kroku zgodnie z instrukcją. Aby zakończyć pobór opłat wystarczy ponownie zadzwonić, oraz potwierdzić koniec postoju.

SMS
Rozpoczęcie poboru opłat parkingowych możliwe jest również z wykorzystaniem SMS. Wykorzystanie metody wymaga rejestracji w systemie oraz skonfigurowania źródła płatności na stronie mobilet.pl. Aby rozpocząć parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania należy wysłać SMS o treści MOBILET [KOD_MIASTA] [KOD_STREFY] [LICZBA_MINUT] [NUMER REJESTRACYJNY] na numer 4321 (koszt SMS zgodnie z taryfą operatora komórkowego) Przykład: Wniesienie opłaty parkingowej 60 min w Strefie Płatnego Parkowanie w Warszawie dla numery WE 12345 to: MOBILET WWA SPP 60 WE12345
W celu wcześniejszego zakończenia opłaty, wystarczy wysłać SMS o treści: MOBILET STOP na numer 4321

MobiParking

IVR

Wybierz numer 223121XXX miejsce xxx uzupełnij cyframi miasta i pojazdu z tabeli dostępnej tutaj.

SMS

Krok pierwszy

Wyślij pod numer 82002 SMS o treści „A XXXXXXX”
(A-spacja-nr rejestracyjny Twojego pojazdu),
np. „A WW12345”

Krok drugi

Dostaniesz zwrotnego SMSa z nr-em rachunku bankowego przypisanego do Twojego nr telefonu, na który przelejesz środki

Krok trzeci

Gdy chcesz opłacić parkowanie, wyślij SMS na nr 82002, o treści zawierającej odpowiedni kod, na przykładzie: XXX lub XXX1 lub XXX2, gdzie: XXX – oznacza pierwsze trzy litery miasta (pełna lista komend znajduje się tutaj).
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście pojazdów dostępnych w aplikacji. Wysłanie komendy XXX bez cyfry po skrócie XXX oznacza rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy. Wysłanie XXX2, XXX3, itd. powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego, trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiParking

Krok czwarty

Gdy chcesz zakończyć parkowanie, wyślij SMS na nr 82002, o treści K lub K1 lub K2, gdzie:
K – oznacza komendę zakończenia parkowania
1,2,3 itd – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów. Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy. Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze mobiParking

Możesz też skorzystać z metody parkowania na czas lub za określoną kwotę. Aby zapoznać się w pełną instrukcją parkowania SMS kliknij tutaj.

 

Powered by Projectic.pl