O Strefie Płatnego Parkowania - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

O Strefie Płatnego Parkowania

Podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i realizacja polityki transportowej miasta.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, ze zm.), stanowiącej – w świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP – akt prawa miejscowego.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
obejmuje obecnie obszary ograniczone ulicami:

Obszar I

  1. aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  2. ulicą Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  3. ulicą Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną;
  4. ulicą Wolską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  5. aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  6. aleją Obrońców Grodna – bez tej ulicy granicznej;
  7. aleją Armii Krajowej – bez tej ulicy granicznej;
  8. mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego – bez tego mostu;
  9. wzdłuż lewego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Wilanowskiej;
  10. ulicą Solec – wraz z tą ulicą graniczną;
  11. ulicą Czerniakowską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  12. ulicą Jurija Gagarina – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  13. ulicą Belwederską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  14. ulicą Promenada – bez tej ulicy granicznej;
  15. przedłużeniem ww. ulicy, do ul. Belgijskiej;
  16. ulicą Belgijską – wraz z tą ulicą graniczną;
  17. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;
  18. ulicą Racławicką – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy Michała Bałuckiego);
  19. ulicą Michała Bałuckiego – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy Wiktorskiej);
  20. ulicą Różaną – wraz z tą ulicą graniczną;
  21. przedłużeniem ww. ulicy, do ulicy Ludomira Różyckiego;
  22. ulicy Ludomira Różyckiego – wraz z tą ulicą graniczną;
  23. przedłużeniem ww. ulicy, do ulicy Balladyny;
  24. ulicą Balladyny – wraz z tą ulicą Graniczną;
  25. ulicą Wołoską – bez tej ulicy granicznej;
  26. ulicą Juliana Kulskiego – wraz z tą ulicą graniczną;
  27. przedłużeniem ulicy Juliana Kulskiego do ulicy Żwirki i Wigury;
  28. ulicą Żwirki i Wigury – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  29. podstawą nasypu linii kolejowej nr 8 (od strony wnętrza strefy);
  30. od miejsca skrzyżowania linii kolejowych nr 8 oraz nr 47 – podstawą nasypu linii kolejowej nr 47 (od strony wnętrza strefy).

Obszar II

  1. ulicą Stefana Starzyńskiego od prawego brzegu Wisły – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  2. podstawą nasypu linii kolejowej nr 9 (od strony wnętrza strefy);
  3. ulicą Radzymińską – wraz z tą ulicą graniczną;
  4. ulicą Folwarczną – wraz z tą ulicą graniczną;
  5. torowiskiem tramwajowym od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Kijowskiej;
  6. przedłużeniem ww. torowiska do podstawy nasypu linii kolejowej nr 2;
  7. podstawą nasypu linii kolejowej nr 2 (od strony wnętrza strefy);
  8. ulicą Jana Zamoyskiego – wraz z tą ulicą graniczną;
  9. brzegiem Portu Praskiego do prawego brzegu Wisły;
  10. prawym brzegiem Wisły do ulicy Stefana Starzyńskiego.

 

Podstawa prawna
rozszerzenia strefy płatnego parkowania od dnia 02.01.2023 r.:

Uchwała nr XCI/2978/2023 Rady m.st. Warszawy z 7 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6692)

Powered by Projectic.pl