O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i realizacja polityki transportowej miasta.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, ze zm.), stanowiącej – w świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP – akt prawa miejscowego.

Mapa aktualnego obszaru obowiązywania SPPN. Poniżej dostępna jest wersja tekstowa - opis granic SPPN.

Mapa aktualnego obszaru obowiązywania SPPN w Warszawie.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
obejmuje obecnie obszary ograniczone ulicami:

Obszar I

  1. aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  2. ulicą Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  3. ulicą Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną;
  4. ulicą Wolską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  5. aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  6. aleją Obrońców Grodna – bez tej ulicy granicznej;
  7. aleją Armii Krajowej – bez tej ulicy granicznej;
  8. mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego – bez tego mostu;
  9. wzdłuż lewego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Wilanowskiej;
  10. ulicą Solec – wraz z tą ulicą graniczną;
  11. ulicą Czerniakowską – wraz z tą ulicą graniczną;
  12. ulicą 29 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną;
  13. ulicą Szwoleżerów – wraz z tą ulicą graniczną;
  14. ulicą Myśliwiecką – wraz z tą ulicą graniczną;
  15. aleją Armii Ludowej – wraz z tą ulicą graniczną;
  16. Alejami Ujazdowskimi – wraz z tą ulicą graniczną;
  17. ulicą Belwederską – wraz z tą ulicą graniczną;
  18. ulicą Parkową – wraz z tą ulicą graniczną;
  19. ulicą Jurija Gagarina – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  20. ulicą Spacerową – wraz z tą ulicą graniczną;
  21. ulicą Słoneczną – wraz z tą ulicą graniczną;
  22. ulicą Dworkową – wraz z tą ulicą graniczną;
  23. ulicą Bedřicha Smetany – wraz z tą ulicą graniczną;
  24. ulicą Belgijską – wraz z tą ulicą graniczną;
  25. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;
  26. ulicą Racławicką – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy Michała Bałuckiego);
  27. ulicą Michała Bałuckiego – wraz z tą ulicą graniczną (od ulicy Wiktorskiej);
  28. ulicą Różaną – wraz z tą ulicą graniczną;
  29. ulicą Grażyny – wraz z tą ulicą graniczną;
  30. ulicą Olesińską – wraz z tą ulicą graniczną;
  31. ulicą Sandomierską – wraz z tą ulicą graniczną;
  32. ulicą Olszewską – wraz z tą ulicą graniczną;
  33. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;
  34. ulicą Ludwika Waryńskiego – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  35. aleją Armii Ludowej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  36. aleją Niepodległości – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  37. ulicą Stefana Batorego – bez tej ulicy granicznej;
  38. przedłużeniem ww. ulicy, do ulicy Stefana Banacha;
  39. ulicą Żwirki i Wigury – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  40. podstawą nasypu linii kolejowej nr 8 (od strony wnętrza strefy);
  41. od miejsca skrzyżowania linii kolejowych nr 8 oraz nr 47 – podstawą nasypu linii kolejowej nr 47 (od strony wnętrza strefy).

Obszar II

  1. ulicą Stefana Starzyńskiego od prawego brzegu Wisły – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  2. ulicą Jagiellońską – wraz z tą ulicą graniczną;
  3. ulicą Ratuszową – wraz z tą ulicą graniczną;
  4. ulicą 11 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną;
  5. podstawą nasypu linii kolejowej nr 9 (od strony wnętrza strefy);
  6. ulicą Radzymińską – wraz z tą ulicą graniczną;
  7. ulicą Folwarczną – wraz z tą ulicą graniczną;
  8. torowiskiem tramwajowym – od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Kijowskiej;
  9. przedłużeniem ww. torowiska do podstawy nasypu linii kolejowej nr 2;
  10. podstawą nasypu linii kolejowej nr 2 (od strony wnętrza strefy);
  11. ulicą Jana Zamoyskiego – wraz z tą ulicą graniczną;
  12. brzegiem Portu Praskiego do prawego brzegu Wisły;
  13. prawym brzegiem Wisły do ulicy Stefana Starzyńskiego.

 

Podstawa prawna
rozszerzenia strefy płatnego parkowania od dnia 15.11.2021 r.:

Uchwała nr LI/1570/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6415)

Powered by Projectic.pl