O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, ze zm.), stanowiącej – w świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP – akt prawa miejscowego. Podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i realizacja polityki transportowej miasta.

Uchwała i Regulamin

Mapa parkomatów w SPPN Warszawa

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obecnie obejmuje obszary ograniczone ulicami:

 • Obszar I:
  1. ulicą Kopińską od ulicy Grójeckiej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  2. ulicą ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  3. przedłużeniem ulicy ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” do podstawy nasypu linii kolejowej nr 47;
  4. podstawą nasypu linii kolejowej nr 47 (od strony wnętrza strefy);
  5. Aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  6. ulicą Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  7. ulicą Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną;
  8. ulicą Wolską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  9. Aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  10. podstawą nasypu linii kolejowej nr 509 (od strony wnętrza strefy);
  11. podstawą nasypu linii kolejowej nr 20 (od strony wnętrza strefy);
  12. wzdłuż lewego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Wilanowskiej;
  13. ulicą Solec – wraz z tą ulicą graniczną;
  14. ulicą Czerniakowską – wraz z tą ulicą graniczną;
  15. ulicą 29 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną;
  16. ulicą Szwoleżerów – wraz z tą ulicą graniczną;
  17. ulicą Myśliwiecką – wraz z tą ulicą graniczną;
  18. Aleją Armii Ludowej – wraz z tą ulicą graniczną;
  19. Alejami Ujazdowskimi – wraz z tą ulicą graniczną;
  20. ulicą Belwederską – wraz z tą ulicą graniczną;
  21. ulicą Parkową – wraz z tą ulicą graniczną;
  22. ulicą Jurija Gagarina – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  23. ulicą Spacerową – wraz z tą ulicą graniczną;
  24. ulicą Słoneczną – wraz z tą ulicą graniczną;
  25. ulicą Dworkową – wraz z tą ulicą graniczną;
  26. ulicą Bedřicha Smetany – wraz z tą ulicą graniczną;
  27. ulicą Belgijską – wraz z tą ulicą graniczną;
  28. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;
  29. ulicą Racławicką – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy M. Bałuckiego);
  30. ulicą Michała Bałuckiego – wraz z tą ulicą graniczną (od ulicy Wiktorskiej);
  31. ulicą Różaną – wraz z tą ulicą graniczną;
  32. ulicą Grażyny – wraz z tą ulicą graniczną;
  33. ulicą Olesińską – wraz z tą ulicą graniczną;
  34. ulicą Sandomierską – wraz z tą ulicą graniczną;
  35. ulicą Olszewską – wraz z tą ulicą graniczną;
  36. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;
  37. ulicą Ludwika Waryńskiego – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  38. Aleją Armii Ludowej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  39. ulicą Wawelską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni).

 

 • Obszar II:
  1. ulicą Stefana Starzyńskiego od prawego brzegu Wisły – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  2. ulicą Jagiellońską – wraz z tą ulicą graniczną;
  3. ulicą Ratuszową – wraz z tą ulicą graniczną;
  4. ulicą 11 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną;
  5. podstawą nasypu linii kolejowej nr 9 (od strony wnętrza strefy);
  6. ulicą Radzymińską – wraz z tą ulicą graniczną;
  7. ulicą Folwarczną – wraz z tą ulicą graniczną;
  8. torowiskiem tramwajowym – od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Kijowskiej;
  9. przedłużeniem ww. torowiska do podstawy nasypu linii kolejowej nr 2;
  10. podstawą nasypu linii kolejowej nr 2 (od strony wnętrza strefy);
  11. ulicą Jana Zamoyskiego – wraz z tą ulicą graniczną;
  12. brzegiem Portu Praskiego do prawego brzegu Wisły;
  13. prawym brzegiem Wisły do ulicy Stefana Starzyńskiego.

 

Podstawa prawna rozszerzenia strefy płatnego parkowania od dnia 7.09.2020 r.:

Uchwała nr XXX/887/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5797)

 

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego rozszerzy się o Ochotę i Żoliborz. Dotycząca tego uchwała, podjęta w lipcu przez Radę m.st. Warszawy, uprawomocniła się i wejdzie w życie 15 listopada 2021 r. W powiększonym obszarze strefy znajdzie się ponad 50 tys. miejsc postojowych – nowych będzie ok. 14,5 tys. na 145 ulicach na Ochocie i 121 ulicach na Żoliborzu.

 

Podstawa prawna rozszerzenia strefy płatnego parkowania od dnia 15.11.2021 r.:

Uchwała nr LI/1570/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6415)

Powered by Projectic.pl