O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, ze zm.), stanowiącej – w świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP – akt prawa miejscowego. Podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i realizacja polityki transportowej miasta.

Uchwała i Regulamin

Mapa parkomatów w SPPN Warszawa

Historia

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych w m.st. Warszawie obejmuje obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. Strefa zaczęła działać w Warszawie jesienią 1999 roku, pod nazwą System Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, na mocy uchwały Rady Gminy Warszawa-Centrum. Wydano wówczas ok. 15 000 abonamentów mieszkańca. Strefę stanowiły obszary ograniczone ulicami:

 • Obszar I:
  aleją „Solidarności” od ulicy Żelaznej do ulicy gen. W. Andersa, ulicą Długą, ulicą Nowomiejską, ulicą Podwale, ulicą Krakowskie Przedmieście, ulicą Karową do górnej krawędzi Skarpy Wiślanej, a dalej tą krawędzią do alei Armii Ludowej, aleją Armii Ludowej, Alejami Ujazdowskimi, ulicą Belwederską, ulicą Spacerową, ulicą Słoneczną, ulicą B. Smetany, ulicą Wygoda, ulicą Puławską, ulicą Ursynowską, ulicą M. Bałuckiego, ulicą Olesińską, ulicą Sandomierską, ulicą Olszewską, ulicą Puławską, ulicą L. Waryńskiego, aleją Armii Ludowej, aleją Niepodległości, ulicą Koszykową, placem S. Starynkiewicza, ulicą Żelazną do al. „Solidarności”, wraz z tymi ulicami granicznymi;
 • Obszar II:
  Alejami Jerozolimskimi od ulicy J. U. Niemcewicza do placu A. Zawiszy, ulicą Raszyńską, ulicą Filtrową do ulicy Akademickiej, ulicą Akademicką do placu G. Narutowicza, ulicą Grójecką od placu G. Narutowicza do ulicy Kaliskiej, ulicą Kaliską, ulicą J. U. Niemcewicza do Alej Jerozolimskich, wraz z tymi ulicami granicznymi;
 • Obszar III:
  aleją „Solidarności”, ulicą Targową, ulicą Białostocką, ulicą Brzeską, ulicą A. Mackiewicza, ulicą J. Zamoyskiego od wiaduktu kolejowego do ulicy Krowiej, ulicą Krowią, ulicą J. Sierakowskiego do alei „Solidarności”, wraz z tymi ulicami granicznymi.

 

1 lipca 2009 roku SPPN została rozszerzona, wydanych w sumie było ok. 21 000 abonamentów mieszkańca. Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego stanowiły obszary ograniczone ulicami:

 • Obszar I:
  Alejami Jerozolimskimi od ulicy Grzymały-Sokołowskiego, Żelazną, al. Solidarności, Andersa, Muranowską, Bonifraterską, Słomińskiego do lewego brzegu Wisły, a dalej wzdłuż lewego brzegu Wisły do wysokości ulicy Wilanowskiej, dalej ulicą Solec, Czerniakowską, 29 Listopada, Szwoleżerów, Myśliwiecką, al. Armii Ludowej, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Spacerową, Słoneczną, Dworkową, Smetany, Belgijską, Puławską, Racławicką do ulicy Bałuckiego, Bałuckiego (od ulicy Wiktorskiej), Różaną, Grażyny, Olesińską, Sandomierską, Olszewską, Puławską, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, Koszykową, Raszyńską, Filtrową, Akademicką, Grójecką, Kopińską, Grzymały-Sokołowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi;
 • Obszar II:
  al. Solidarności od ulicy Sierakowskiego, Targową do wiaduktu kolejowego, dalej wzdłuż nasypu kolejowego do ulicy Zamoyskiego, Zamoyskiego od wiaduktu kolejowego, Jagiellońską, Kępną, Wrzesińską, Okrzei, Sierakowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi.

 

Ostatnie powiększenie obszaru SPPN nastąpiło 31 marca 2013 roku, w Strefie wydanych było w sumie ok. 30 000 abonamentów mieszkańca.

Obecnie są to dwa obszary ograniczone ulicami:

 • Obszar I:
  Alejami Jerozolimskimi od ulicy Grzymały-Sokołowskiego, Żelazną, al. Solidarności, Andersa, Muranowską, Bonifraterską, Słomińskiego do lewego brzegu Wisły, a dalej wzdłuż lewego brzegu Wisły do wysokości ulicy Wilanowskiej, dalej ulicą Solec, Czerniakowską, 29 Listopada, Szwoleżerów, Myśliwiecką, al. Armii Ludowej, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Spacerową, Słoneczną, Dworkową, Smetany, Belgijską, Puławską, Racławicką do ulicy Bałuckiego, Bałuckiego (od ulicy Wiktorskiej), Różaną, Grażyny, Olesińską, Sandomierską, Olszewską, Puławską, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, Koszykową, Raszyńską, Filtrową, Akademicką, Grójecką, Kopińską, Grzymały-Sokołowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi;
 • Obszar II:
  al. Solidarności od ulicy Sierakowskiego, Targową do wiaduktu kolejowego, dalej wzdłuż nasypu kolejowego do ulicy Zamoyskiego, Zamoyskiego od wiaduktu kolejowego, Jagiellońską, Kępną, Wrzesińską, Okrzei, Sierakowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi.

Powered by Projectic.pl