O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, ze zm.), stanowiącej – w świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP – akt prawa miejscowego. Podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i realizacja polityki transportowej miasta.

Uchwała i Regulamin

Mapa parkomatów w SPPN Warszawa

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obecnie obejmuje obszar ograniczony ulicami:

 • Obszar I:
  Alejami Jerozolimskimi od ulicy Grzymały-Sokołowskiego, Żelazną, al. Solidarności, Andersa, Muranowską, Bonifraterską, Słomińskiego do lewego brzegu Wisły, a dalej wzdłuż lewego brzegu Wisły do wysokości ulicy Wilanowskiej, dalej ulicą Solec, Czerniakowską, 29 Listopada, Szwoleżerów, Myśliwiecką, al. Armii Ludowej, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Spacerową, Słoneczną, Dworkową, Smetany, Belgijską, Puławską, Racławicką do ulicy Bałuckiego, Bałuckiego (od ulicy Wiktorskiej), Różaną, Grażyny, Olesińską, Sandomierską, Olszewską, Puławską, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, Koszykową, Raszyńską, Filtrową, Akademicką, Grójecką, Kopińską, Grzymały-Sokołowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi;
 • Obszar II:
  al. Solidarności od ulicy Sierakowskiego, Targową do wiaduktu kolejowego, dalej wzdłuż nasypu kolejowego do ulicy Zamoyskiego, Zamoyskiego od wiaduktu kolejowego, Jagiellońską, Kępną, Wrzesińską, Okrzei, Sierakowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi.

 

Od dnia 7.09.2020 r. strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obejmować będzie obszar ograniczony:

 • Obszar I:
  1. ulicą Kopińską od ulicy Grójeckiej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  2. ulicą ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  3. przedłużeniem ulicy ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” do podstawy nasypu linii kolejowej nr 47;
  4. podstawą nasypu linii kolejowej nr 47 (od strony wnętrza strefy);
  5. Aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  6. ulicą Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  7. ulicą Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną;
  8. ulicą Wolską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  9. Aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  10. podstawą nasypu linii kolejowej nr 509 (od strony wnętrza strefy);
  11. podstawą nasypu linii kolejowej nr 20 (od strony wnętrza strefy);
  12. wzdłuż lewego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Wilanowskiej;
  13. ulicą Solec – wraz z tą ulicą graniczną;
  14. ulicą Czerniakowską – wraz z tą ulicą graniczną;
  15. ulicą 29 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną;
  16. ulicą Szwoleżerów – wraz z tą ulicą graniczną;
  17. ulicą Myśliwiecką – wraz z tą ulicą graniczną;
  18. Aleją Armii Ludowej – wraz z tą ulicą graniczną;
  19. Alejami Ujazdowskimi – wraz z tą ulicą graniczną;
  20. ulicą Belwederską – wraz z tą ulicą graniczną;
  21. ulicą Parkową – wraz z tą ulicą graniczną;
  22. ulicą Jurija Gagarina – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  23. ulicą Spacerową – wraz z tą ulicą graniczną;
  24. ulicą Słoneczną – wraz z tą ulicą graniczną;
  25. ulicą Dworkową – wraz z tą ulicą graniczną;
  26. ulicą Bedřicha Smetany – wraz z tą ulicą graniczną;
  27. ulicą Belgijską – wraz z tą ulicą graniczną;
  28. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;
  29. ulicą Racławicką – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy M. Bałuckiego);
  30. ulicą Michała Bałuckiego – wraz z tą ulicą graniczną (od ulicy Wiktorskiej);
  31. ulicą Różaną – wraz z tą ulicą graniczną;
  32. ulicą Grażyny – wraz z tą ulicą graniczną;
  33. ulicą Olesińską – wraz z tą ulicą graniczną;
  34. ulicą Sandomierską – wraz z tą ulicą graniczną;
  35. ulicą Olszewską – wraz z tą ulicą graniczną;
  36. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;
  37. ulicą Ludwika Waryńskiego – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  38. Aleją Armii Ludowej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  39. ulicą Wawelską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni).
 • Obszar II:
  1. ulicą Stefana Starzyńskiego od prawego brzegu Wisły – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);
  2. ulicą Jagiellońską – wraz z tą ulicą graniczną;
  3. ulicą Ratuszową – wraz z tą ulicą graniczną;
  4. ulicą 11 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną;
  5. podstawą nasypu linii kolejowej nr 9 (od strony wnętrza strefy);
  6. ulicą Radzymińską – wraz z tą ulicą graniczną;
  7. ulicą Folwarczną – wraz z tą ulicą graniczną;
  8. torowiskiem tramwajowym – od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Kijowskiej;
  9. przedłużeniem ww. torowiska do podstawy nasypu linii kolejowej nr 2;
  10. podstawą nasypu linii kolejowej nr 2 (od strony wnętrza strefy);
  11. ulicą Jana Zamoyskiego – wraz z tą ulicą graniczną;
  12. brzegiem Portu Praskiego do prawego brzegu Wisły;
  13. prawym brzegiem Wisły do ulicy Stefana Starzyńskiego.

 

Podstawa prawna rozszerzenia strefy płatnego parkowania:

Uchwała nr XXX/887/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5797)

Powered by Projectic.pl