Abonament mieszkańca – informacje - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Abonament mieszkańca – informacje

Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
 • rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie,
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

7 września 2020 r. Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego rozszerzyła się o Pragę-Północ i bliską Wolę, a 15 listopada 2021 r. – o Ochotę i Żoliborz. Powiększenia strefy wiązały się również z wprowadzeniem identyfikatora B-35 dla mieszkańców nie tylko tych dzielnic, ale także pozostałych znajdujących się w SPPN. Z kolei 2 stycznia 2023 r. SPPN rozszerzyła się o rejon pl. Hallera na Pradze-Północ oraz nowe obszary na Mokotowie.

Poniżej szczegółowe informacje, jak wyrobić abonament mieszkańca oraz ew. jednocześnie uzyskać identyfikator B-35. 

Identyfikator B-35

Od 18 października 2021 r. mieszkańcy strefy, wnioskujący o abonament mieszkańca lub chcący go przedłużyć, uzyskują dodatkowo identyfikator B-35 (w przypadku, gdy adres zameldowania znajduje się na terenie strefy B-39 lub odcinka/-ów B-35).

Dokument ten upoważnia do warunkowego postoju w strefach ograniczonego postoju na terenie SPPN – w pobliżu miejsca zameldowania w przypadku abonamentu rejonowego; na całym obszarze abonamentu w przypadku abonamentu obszarowego.


 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. abonamentu mieszkańca i Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego znajdują się w zakładce „FAQ – pytania i odpowiedzi”.

Wydawanie abonamentów

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca można załatwić:

O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika

W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30). W Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej.

Godziny otwarcia Punktów Obsługi Pasażerów ZTM

Szczegóły na stronie internetowej wtp.waw.pl.
Data ostatniej aktualizacji spisu: 31 sierpnia 2023 r.
Rozkład ważny od: 1 września 2023 r.
Lokalizacja
Godziny
otwarcia
(pon - pt)
Godziny
otwarcia
(sobota)
Dzielnica
Dworzec Centralny
07:00 - 20:00
nieczynne
Śródmieście
Dworzec Zachodni
07:00 - 20:00
nieczynne
Ochota/Wola
ZTM
ul. Grochowska 316/320
07:00 - 20:00
nieczynne
Praga-Południe
metro Bemowo
07:00 - 20:00
nieczynne
Bemowo
metro Centrum
07:00 - 20:00
08:00 - 15:00
Śródmieście
metro Dworzec Gdański
07:00 - 20:00
nieczynne
Śródmieście/Żoliborz
metro Dworzec Wileński
07:00 - 20:00
08:00 - 15:00
Praga-Północ
metro Imielin
07:00 - 20:00
nieczynne
Ursynów
metro Kondratowicza
07:00 - 20:00
nieczynne
Targówek
metro Księcia Janusza
07:00 - 20:00
nieczynne
Wola
metro Młociny
07:00 - 20:00
nieczynne
Bielany
metro Rondo ONZ
07:00 - 20:00
nieczynne
Śródmieście
metro Politechnika
07:00 - 20:00
nieczynne
Śródmieście
metro Ratusz-Arsenał
07:00 - 20:00
nieczynne
Śródmieście
metro Służew
07:00 - 20:00
nieczynne
Mokotów
CH Blue City
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00*

Punkt nieczynny we wszystkie niedziele
ustawowo objęte zakazem handlu.
W niedziele handlowe czynny
w godzinach 10:00-20:00.

Ochota
Lokalizacja
Godziny otwarcia
(pon - pt)
Godziny otwarcia
(sobota)
Dzielnica

Niezbędne dokumenty

Wnioskując o wydanie abonamentu w którymkolwiek z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, należy przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;
 3. odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu;
 4. jeden z poniższych dokumentów:
  pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie,
  LUB
  w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wydrukowaną pierwszą stronę zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
  LUB
  zaświadczenie wydane
  przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego;
 5. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku, np. dokument udzielonego pełnomocnictwa.

Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM (w przypadku załatwiania sprawy w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM) wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

Nie jest wymagane przedłożenie prawa jazdy.

Obowiązek meldunkowy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.):

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
 2. Obowiązek meldunkowy polega na:
  – zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  – wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  – zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.

Opłata abonamentowa

Do wyboru są dwa rodzaje abonamentów: rejonowy i obszarowy.

Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie

Abonament obszarowy kosztuje 600 zł rocznie

W przypadku załatwiania sprawy w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM płatne przy wydaniu abonamentu mieszkańca (gotówką lub kartą płatniczą).

W przypadku korzystania z systemu abonamentzdomu.zdm.waw.pl po pozytywnej weryfikacji dokumentów mailowo zostanie przesłany indywidualny link do płatności, który jest aktywny przez 5 dni. Bezpieczną i szybką obsługę płatności elektronicznych zapewnia polska firma Autopay S.A. To typowe rozwiązanie płatnicze znane z większości sklepów internetowych w kraju. Opłata za abonament parkingowy odbywać się będzie bez dodatkowych kosztów lub prowizji. System wygeneruje automatyczne potwierdzenie przyjęcia opłaty, jej status mieszkaniec będzie też mógł sprawdzić po zalogowaniu się. Na koniec mailowo przesyłany jest plik z abonamentem, do samodzielnego wydruku.

DRUGA RATA ZA ABONAMENT

W przypadku abonamentu obszarowego istnieje możliwość rozłożenia jego kosztów na dwie równe raty. Przypominamy o konieczności opłacenia drugiej raty za abonament mieszkańca w wysokości 300 zł na nr rachunku bankowego 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002. W „tytule przelewu” należy wpisać „Abonament – pojazd nr …….. II rata” (w miejsce kropek należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu).

Jeżeli druga rata nie zostanie opłacona w terminie 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu, abonament mieszkańca zostanie zamknięty.

Obecnie płatność ratalna możliwa jest tylko przy wyrabianiu abonamentów obszarowych w POP ZTM. Bezpośrednio w POP mieszkaniec opłaca jedynie pierwszą ratę, czyli 300 zł. Drugą część płatności należy dokonać na wskazany powyżej rachunek bankowy. Nie ma możliwości opłaty drugiej raty stacjonarnie w POP.

graficzne porównanie zasięgów abonamentu rejonowego i obszarowego. rejonowy - okręgi rysowane od parkomatów blisko domu. obszarowy - duży obszar obejmujący teren wielu ulicy dookoła domu.

Zasięg abonamentu rejonowego

Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając parkomaty (maksymalnie 8) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania w SPPN. Jeżeli parkomatów w tym promieniu jest więcej niż 8, wybór przysługuje mieszkańcowi SPPN. Postój pojazdu może mieć miejsce w odległości nie większej niż 100 metrów od parkomatów objętych abonamentem, w okresie jego ważności.

Miejsca postojowe objęte abonamentem obrazuje poniższa grafika, która służy wyłącznie do celów informacyjno-poglądowych:

na mapie zaznaczony jest dom, wokół niego okrąg o promieniu 150 metrów, w ten okręg wchodzą trzy przykładowe parkomaty, od każdego z nich roztacza się okrąg o promieniu 100 metrów

 

Mapa abonamentów rejonowych
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie

30 zł rocznie

                                                                                      

Zasięg abonamentu obszarowego

Taki abonament pozwoli zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy. Takie obszary – w sumie 46 w całej SPPN – obejmują nawet kilkadziesiąt ulic i ok. 800-1200 miejsc postojowych. Posiadacz abonamentu obszarowego może parkować po obu stronach ulic będących granicami obszaru. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament.

Mapa abonamentów obszarowych
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie
600 zł rocznie

                                                                                

Ważność abonamentu

Abonament – zarówno rejonowy, jak i obszarowy – wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku.

Jeden abonament

Każdemu mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód.

Identyfikator B-35

W przypadku, gdy adres zameldowania znajduje się na terenie strefy B-39 lub odcinka/-ów B-35, osoba wnioskująca o abonament mieszkańca otrzymuje identyfikator B-35. Taki identyfikator uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN, na odcinkach oznaczonych znakiem B-35 lub w strefach oznaczonych znakiem B-39. Identyfikator nie zwalnia z przestrzegania przepisów – należy zachować min. 1,5 m chodnika dla pieszych, odpowiednią szerokość jezdni czy odległość od skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu rejonowego pozwala na zaparkowanie samochodu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi:

 • na tych odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze), które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.
 • w strefie oznakowanej znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, jeśli miejsce zameldowania znajduje się w takiej strefie. Każda strefa w terenie ma swój numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu obszarowego pozwala na zaparkowanie samochodu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi:

 • na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze),
 • we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

Pojazd służbowy/firmowy

Można wyrobić abonament na pojazd służbowy lub firmowy, ale należy przedstawić:

Dokument taki nie jest wymagany tylko wtedy, gdy pojazd jest zarejestrowany na:

 • osobę prowadzącą działalność gospodarczą – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest ta osoba,
 • spółkę cywilną – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest właściciel lub wspólnik tej spółki.

Samochód osobowy powyżej 2,5 tony

Jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi więcej niż 2,5 tony, wydany przez nas abonament może obejmować wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni lub w zatokach postojowych. Parkowanie takich pojazdów na chodniku jest zabronione.

Nieprzerejestrowany pojazd

Właściciel pojazdu kupionego na rynku wtórnym ma obowiązek przerejestrować go na siebie w terminie nieprzekraczającym 30 dni (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Po abonament zapraszamy po przerejestrowaniu pojazdu.

Współwłasność pojazdu

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym auta została wpisana współwłasność, ale nie ma danych osobowych wszystkich współwłaścicieli, poprosimy o okazanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanej przez wydział komunikacji urzędu dzielnicy. Tam powinny znajdować się wszystkie potrzebne dane.

W przypadku różnych adresów zameldowania współwłaścicieli, istnieje możliwość wydania abonamentu na każdego ze współwłaścicieli, o ile są zameldowani na obszarze SPPN.

Pojazd zastępczy

W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek uszkodzenia lub wypadku, w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM wydaje się abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca spełni łącznie następujące warunki:

 • wykaże utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności przez przedłożenie: notatki z policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez ubezpieczyciela, zaświadczenia z zakładu naprawczego;
 • przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym, lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody.

Dotychczasowy abonament ulega wtedy zawieszeniu na czas obowiązywania abonamentu zastępczego. Aby uaktywnić zawieszony abonament, należy w godz. 7:30-15:30 (pon.-pt.) zadzwonić na jeden z numerów tel.:

Zmiana danych w abonamencie

Zmiana danych w abonamencie możliwa jest tylko w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Jeśli abonament jest ważny (nie skończył się jeszcze okres jego obowiązywania), a użytkownik musi zmienić dane, które są podstawą do wydania abonamentu (np. numer rejestracyjny pojazdu, adres zameldowania skutkujący zmianą rejonu abonamentu), pracownicy POP ZTM wydadzą zaktualizowany abonament. Poprzedni abonament należy zwrócić.

Wymiana abonamentu odbywa się bez dodatkowych opłat, z zachowaniem terminu ważności dotychczasowego. Zaktualizowany abonament aktywowany jest natychmiast, a poprzedni automatycznie zamykany.

Kiedy wnioskować o abonament

O nowy abonament należy wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed:

 • rozpoczęciem terminu jego obowiązywania wskazanym we wniosku o abonament

lub

 • upływem terminu ważności poprzedniego abonamentu

Utrata abonamentu

W przypadku utraty abonamentu (np. jego kradzież) przed upływem terminu jego ważności, wydaje się duplikat abonamentu na ten sam pojazd i na ten sam rejon, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia o jego utracie.

Podstawa prawna

§5 ust. 7 Załącznika nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Powered by Projectic.pl