W Punktach Obsługi Pasażera ZTM - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

W Punktach Obsługi Pasażera ZTM

Sprawy związane z wyrobieniem abonamentu mieszkańca można załatwić na dwa sposoby:

 1. stacjonarnie, w każdym z czynnych Punktów Obsługi Pasażerów ZTM
  • w przypadku załatwiania sprawy w POP ZTM abonament jest płatny na miejscu gotówką lub kartą płatniczą w momencie jego wydania
  • konieczne jest przedstawienie oryginałów niezbędnych dokumentów
 2. przez internet, pod adresem AbonamentZdomu.zdm.waw.pl – polecamy tę metodę, która pozwala złożyć wniosek 24/7 i załatwić sprawę w całości bez konieczności wizyty w punkcie
  • w panelu internetowym jest moduł do wgrania skanów niezbędnych dokumentów
  • opłata za abonament odbywa się drogą elektroniczną
  • mailowo wysłany jest następnie gotowy dokument do samodzielnego wydruku

 

Godziny otwarcia Punktów Obsługi Pasażera ZTM

Lokalizacja
Godziny
otwarcia
(pon - pt)
Godziny
otwarcia
(sobota)
Dzielnica
Dworzec Centralny
07:00 - 19:00
nieczynne
Śródmieście
siedziba ZTM
ul. Grochowska 316/320
07:00 - 19:00
nieczynne
Praga-Południe
metro Bemowo
07:00 - 19:00
nieczynne
Bemowo
metro Centrum
07:00 - 19:00
08:00 - 15:00
Śródmieście
metro Dworzec Gdański
07:00-19:00
nieczynne
Śródmieście/Żoliborz
metro Dworzec Wileński
07:00 - 19:00
08:00 - 15:00
Praga-Północ
metro Imielin
07:00 - 19:00
nieczynne
Ursynów
metro Kondratowicza
07:00 - 19:00
nieczynne
Targówek
metro Księcia Janusza
07:00 - 19:00
nieczynne
Wola
metro Młociny
07:00 - 19:00
nieczynne
Bielany
metro Rondo ONZ
07:00 - 19:00
nieczynne
Śródmieście
metro Politechnika
07:00 - 19:00
nieczynne
Śródmieście
metro Ratusz-Arsenał
07:00 - 19:00
nieczynne
Śródmieście
metro Służew
07:00 - 19:00
nieczynne
Mokotów
centrum handlowe
Blue City
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00*

Punkt nieczynny we wszystkie niedziele
ustawowo objęte zakazem handlu.
W niedziele handlowe czynny
w godzinach 10:00-20:00.

Ochota

Więcej szczegółów, w tym m.in. dokładne lokalizacje oraz informacje dotyczące dostępności architektonicznej,
znajduje się na stronie internetowej wtp.waw.pl. Można je też uzyskać klikając w nazwę wybranego punktu w tabeli.
Data ostatniej aktualizacji spisu: 1 lutego 2024 r.

Druga rata za abonament obszarowy

W przypadku abonamentu obszarowego istnieje możliwość rozłożenia jego kosztów na dwie równe raty, czyli po 300 zł każda.

Prosimy pamiętać o konieczności opłacenia drugiej raty za abonament mieszkańca w wysokości 300 zł na nr rachunku bankowego 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002. W „tytule przelewu” należy wpisać „Abonament – pojazd nr …….. II rata” (w miejsce kropek należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu).

Jeżeli druga rata nie zostanie opłacona w terminie 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu, abonament mieszkańca zostanie zamknięty.

Obecnie płatność ratalna możliwa jest tylko przy wyrabianiu abonamentów obszarowych w POP ZTM. Bezpośrednio w POP mieszkaniec opłaca jedynie pierwszą ratę, czyli 300 zł. Drugą część płatności należy dokonać na wskazany powyżej rachunek bankowy. Nie ma możliwości opłaty drugiej raty stacjonarnie w POP.

 • Dokumenty potrzebne do wydania abonamentu – kliknij, aby rozwinąć listę

  Wnioskując o wydanie abonamentu w którymkolwiek z POP ZTM, należy przedstawić:

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;
  3. odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu;
  4. jeden z poniższych dokumentów:
   pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie, lub

   • w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wydrukowaną pierwszą stronę zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
    lub
   • zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego;
  5. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku, np. dokument udzielonego pełnomocnictwa.

  Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

  Nie jest wymagane przedłożenie prawa jazdy.

  Akceptowane są następujące zeznania podatkowe:
  PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A.

  O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika

  W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł . Opłaty skarbowej można dokonać:

  • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  • w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120, opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30 (płatność kartą lub gotówką).

  Obowiązek opłaty nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  W POP ZTM nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej.

  Obowiązek meldunkowy

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm):

  1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
  2. Obowiązek meldunkowy polega na:
   • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
   • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
   • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.
 • Kiedy wnioskować o abonament

  O nowy abonament należy wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed:

  • rozpoczęciem terminu jego obowiązywania wskazanym we wniosku o abonament

  lub

  • upływem terminu ważności poprzedniego abonamentu
 • Pojazd zastępczy

  W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek uszkodzenia lub wypadku, w POP ZTM wydaje się abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca spełni łącznie następujące warunki:

  • wykaże utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności przez przedłożenie: notatki z policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez ubezpieczyciela, zaświadczenia z zakładu naprawczego;
  • przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym, lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody.

  Dotychczasowy abonament ulega wtedy zawieszeniu na czas obowiązywania abonamentu zastępczego. Aby uaktywnić zawieszony abonament, należy w godz. 7:30-15:30 (pon.-pt.) zadzwonić na jeden z numerów tel.:

 • Zmiana danych w abonamencie

  Zmiana danych w abonamencie możliwa jest:

  Jeśli abonament jest ważny (nie skończył się jeszcze okres jego obowiązywania), a użytkownik musi zmienić dane, które są podstawą do wydania abonamentu (np. numer rejestracyjny pojazdu, adres zameldowania skutkujący zmianą rejonu abonamentu), pracownicy POP ZTM wydadzą zaktualizowany abonament. Poprzedni abonament należy zwrócić.

  Wymiana abonamentu odbywa się bez dodatkowych opłat, z zachowaniem terminu ważności dotychczasowego. Zaktualizowany abonament aktywowany jest natychmiast, a poprzedni automatycznie zamykany.

Powered by Projectic.pl