Identyfikator B-35 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Identyfikator B-35

Identyfikator B-35 przysługuje posiadaczom abonamentu mieszkańca* i upoważnia do postoju w „strefach mieszkańca” na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. „Strefy mieszkańca” to możliwość postoju samochodu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi:

  • na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B-35 – (V)XYZ”

lub

  • na odcinkach dróg znajdujących się w strefie oznakowanej znakiem B-39 z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B-35 – (V)XYZ”, gdzie symbol (V)XYZ odpowiada oznaczeniu obszaru obowiązywania danego identyfikatora B-35.

* których adres zameldowania znajduje się na terenie strefy B-39 lub odcinka/-ów B-35.

Zasięg identyfikatora

Identyfikator B-35 stanowi dodatkowe uprawnienie przypisane do abonamentu mieszkańca. Taki dokument otrzyma każdy, kto jest zameldowany na terenie objętym SPPN i wyrabia lub przedłuża abonament. O zakresie obowiązywania przyznanego uprawnienia świadczy odpowiedni wpis (kod/numer odcinka B-35 lub strefy B-39) w bazie abonamentów oraz na wydruku.

Identyfikator B-35 pozwala na zaparkowanie we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-35 oraz B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu. Podział na obszary można sprawdzić na mapie na dole strony. Identyfikator B-35 otrzymuje osoba zameldowana w granicach danego obszaru – dokument ten z odpowiednimi uprawnieniami jest automatycznie przypisywany do wydawanego abonamentu. Wnioskujący ani pracownicy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, jeśli w jednym z takich punktów wnioskujący chce wyrobić lub przedłużyć abonament, nie mają możliwości wyboru czy decyzji w tym zakresie.

Zasady działania

Identyfikator B-35 uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN, na odcinkach oznaczonych znakiem B-35 lub w strefach oznaczonych znakiem B-39. Identyfikator nie zwalnia z przestrzegania przepisów – należy zachować min. 1,5 m chodnika dla pieszych, odpowiednią szerokość jezdni czy odległość od skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Od 15 listopada 2021 r. do wydanego abonamentu mieszkańca w SPPN jest automatycznie przypisywany identyfikator B-35, zgodnie z zakresem uprawnień przysługujących do wybranego rodzaju abonamentu.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu rejonowego (30 zł rocznie)

Pozwala na na zaparkowanie samochodu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi:

  • na tych odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 („zakaz postoju”) z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze), które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.
  • w strefie oznakowanej znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, jeśli miejsce zameldowania znajduje się w takiej strefie. Każda strefa w terenie ma swój numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

 

Opisane powyżej uprawnienie obrazuje zamieszczona poniżej grafika.
Kolorem zielonym zaznaczono na niej przykładowe odcinki B-35.

Przykładowy identyfikator mieszkańca z uprawnieniami B-35

Grafika przykładowa. Występują różne numery kodowe w całej SPPN.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu obszarowego (600 zł rocznie)

Pozwala na na zaparkowanie samochodu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi:

  • na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze),
  • we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

 

Powyższe uprawnienie obrazuje zamieszczona poniżej grafika.
Kolorem niebieskim zaznaczono na niej przykładowy numer kodowy danego obszaru.
Pozwala on na parkowanie samochodu na odcinkach ulic oznakowanych znakiem B-35.

Przykładowy identyfikator mieszkańca z uprawnieniami B-35 - drugi wariant

Grafika przykładowa. Występują różne numery kodowe w całej SPPN.

Abonament, Kartę N+ wraz z kartą parkingową, Kartę Powstańca lub Kartę Honorową należy umieścić za przednią szybą wewnątrz samochodu w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz, a także sprawdzić ich widoczność z zewnątrz w zaparkowanym pojeździe.

Podstawą prawną jest z par. 3 ust. 2 załącznika nr 2 do uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVI/1077/2008 z 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868 ze zm.).

Jednocześnie przypominamy, że nie ma już obowiązku wykładania za przednią szybą samochodu biletu parkingowego, ponieważ kontrola poboru opłat odbywa się zdalnie za pomocą systemu e-kontroli.

Posiadacz abonamentu rejonowego nie dostanie identyfikatora B-35 na strefę B-39, jeśli jego miejsce zamieszkania w niej nie leży, a jedynie „zahacza” ją swoim promieniem 150 m.

Przy ustalaniu uprawnień wynikających z identyfikatora B-35 dla abonamentu rejonowego nie uwzględnia się promienia 100 metrów od parkomatu.

Identyfikator B-35 należy się osobom posiadającym abonament mieszkańca w dwóch przypadkach:

  • kiedy ich adres zameldowania znajduje się na terenie strefy B-39 (zaznaczonej kolorem fioletowym na mapie):

przykładowy adres w strefie B-39

  • kiedy w promieniu 150 m od ich adresu zameldowania znajduje się jeden lub więcej odcinków B-35 (zaznaczone kolorem czerwonym na mapie):

przykładowy adres w zasięgu odcinków B-35

Mapa abonamentów rejonowych
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie
koszt – 30 zł rocznie

 

Mapa abonamentów obszarowych
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie
koszt  – 600 zł rocznie

 

Identyfikator B-35 nie jest wydawany jako fizyczny dokument

Ponieważ identyfikator B-35 zostaje automatycznie przypisany osobie wyrabiającej lub przedłużającej abonament mieszkańca, nie wydajemy go fizycznie jako osobnego dokumentu.

Osoba załatwiająca sprawę związaną z abonamentem stacjonarnie, czyli w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, dostaje wydrukowany abonament z nadrukowanym numerem kodowym strefy B-35. Osoba składająca wniosek o abonament zdalnie dostaje w odpowiedzi taki sam dokument, ale musi go sobie sama wydrukować.

KONTAKT

Wydział Parkowania

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl