Identyfikator B-35 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Identyfikator B-35

Identyfikator B-35 przysługuje posiadaczom abonamentu mieszkańca i upoważnia do postoju w „strefach mieszkańca” na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Są to odcinki dróg oznakowane znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35”– XYZ”. Postój w takim miejscu jest dozwolony tylko dla posiadaczy identyfikatora.

Zasięg identyfikatora

Identyfikator B-35 wydawany jest dla jednego podobszaru danej dzielnicy. Podział na podobszary można sprawdzić na mapie na dole strony. Identyfikator może otrzymać tylko osoba zameldowana w granicach danego obszaru.

Zasady działania

Identyfikator B-35 uprawnia do postoju na odcinkach dróg oznaczonych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35”– XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Pierwsza litera jest oznaczeniem dzielnicy, zaś dwie kolejne cyfry oznaczają dany obszar.

Identyfikator należy umieścić w pojeździe, bezpośrednio za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie informacji zawartych na awersie przez organy kontrolne. Umieszczenie identyfikatora w sposób uniemożliwiający odczytanie traktowane będzie jako postój bez uprawnień.

Identyfikator B-35 nie uprawnia do odstępstw od przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierowca parkujący auto w „strefie mieszkańca” jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad ogólnych dotyczących parkowania, w tym do pozostawienia co najmniej 1,5 m szerokości chodnika, a także do stosowania się do znaków pionowych i poziomych.

Identyfikator B-35 nie uprawnia do zastrzegania sobie stałego miejsca postojowego i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnego miejsca postojowego.

Zasady wydawania i niezbędne dokumenty

Aby uzyskać identyfikator B-35, należy udać się do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.00. W celu uzyskania identyfikatora, należy okazać ważny abonament mieszkańca SPPN (więcej o abonamentach pod adresem zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/abonament-mieszkanca).

Identyfikator B-35 wydawany jest na ten sam numer rejestracyjny pojazdu, na który został wydany abonament mieszkańca SPPN.

KONTAKT

Wydział Parkowania

UWAGA

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl