Identyfikator B-35 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Identyfikator B-35

Identyfikator B-35 przysługuje posiadaczom abonamentu mieszkańca i upoważnia do postoju w „strefach mieszkańca” na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Są to odcinki dróg oznakowane znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35”– XYZ”. Postój w takim miejscu jest dozwolony tylko dla posiadaczy identyfikatora.

Zasięg identyfikatora

Identyfikator B-35 wydawany jest dla jednego podobszaru danej dzielnicy. Podział na podobszary można sprawdzić na mapie na dole strony. Identyfikator może otrzymać tylko osoba zameldowana w granicach danego obszaru.

Zasady działania

Identyfikator B-35 uprawnia do postoju na odcinkach dróg oznaczonych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35”– XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Pierwsza litera jest oznaczeniem dzielnicy, zaś dwie kolejne cyfry oznaczają dany obszar.

Identyfikator należy umieścić w pojeździe, bezpośrednio za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie informacji zawartych na awersie przez organy kontrolne. Umieszczenie identyfikatora w sposób uniemożliwiający odczytanie traktowane będzie jako postój bez uprawnień.

Identyfikator B-35 nie uprawnia do odstępstw od przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierowca parkujący auto w „strefie mieszkańca” jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad ogólnych dotyczących parkowania, w tym do pozostawienia co najmniej 1,5 m szerokości chodnika, a także do stosowania się do znaków pionowych i poziomych.

Identyfikator B-35 nie uprawnia do zastrzegania sobie stałego miejsca postojowego i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnego miejsca postojowego.

Zasady wydawania i niezbędne dokumenty

Aby uzyskać identyfikator B-35, należy udać się do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.00. W celu uzyskania identyfikatora, należy okazać ważny abonament mieszkańca SPPN (więcej o abonamentach pod adresem https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/abonament-mieszkanca/).

Identyfikator B-35 wydawany jest na ten sam numer rejestracyjny pojazdu, na który został wydany abonament mieszkańca SPPN.

 

 

KONTAKT

Wydział Parkowania
telefon: 22 55 89 283/104/254
e-mail: kancelaria@zdm.waw.pl

Uwaga! Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl