Informacja o rozliczaniu w ZDM środków z kont Veturilo (2021-23) - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

01-06-2023

Informacja o rozliczaniu w ZDM środków z kont Veturilo (2021-23)

Kobieta wypożycza rower ze stacji Veturilo

W związku z wdrożeniem w życie na wiosnę 2023 r. nowej odsłony Veturilo, czyli Warszawskiego Roweru Publicznego, użytkownicy mieli do wykonania prostą formalność niezbędną do aktywacji konta w tegorocznym sezonie. Do wyboru były trzy opcje – przypisanie dotychczasowego konta tylko wyłącznie do korzystania z rowerów Veturilo w Warszawie, przeznaczenie go do korzystania ze wszystkich systemów rowerowych firmy Nextbike (w tym z systemu Veturilo) lub całkowite zamknięcie konta i  związana z tym konieczność jego pełnego rozliczenia tj. otrzymanie zwrotu wpłaconych środków lub obowiązek uregulowania ewentualnych zaległości wobec operatora.

Pierwotny termin na aktywację lub zamknięcie konta wyznaczony na koniec marca 2023 r. został ostatecznie wydłużony dla wygody użytkowników aż do końca maja 2023 r.. Przez cały ten czas podmiotem odpowiedzialnym za bezpośrednie prowadzenie procesu był operator systemu, czyli firma Nextbike.Czas na wybranie jednej z trzech dróg co do przyszłości konta minął wraz z końcem maja. Zgromadzone środki osób, które dotychczas nie podjęły żadnej decyzji są jednak całkowicie bezpieczne. Wszystkie nierozliczone środki oraz niezbędne informacje o nich zostaną przez operatora przekazane do Zarządu Dróg Miejskich, gdzie bezterminowo i w pełnej wysokości będą oczekiwać na właścicieli powiązanych z nimi starych kont Veturilo.

Oznacza to, że obecnie możliwe jest już jedynie wystąpienie o zwrot środków. Osoby zainteresowane dalszym korzystaniem z Veturilo powinny niezależnie od tego założyć nowe konto, w nowej edycji systemu.

Poniższy proces jest jedynym związanym z kontami użytkowników Veturilo, który obsługiwany jest bezpośrednio przez ZDM. Wszystkie inne sprawy takie jak np. zgłaszanie uszkodzeń rowerów, składanie reklamacji czy innego rodzaju zapytania i uwagi związane z aktywnym kontem użytkownika należy kierować bezpośrednio do firmy Nextbike.

Ponadto takie rozliczenie środków z ZDM dotyczy tylko i wyłącznie kont użytkowników, które zostały zmigrowane w latach 2021, 2022 lub 2023 do m.st. Warszawa (Veturilo-ZDM).W przypadku gdy konto zostało zmigrowane do Nextbike o zwrot środków, jeśli chce się zamknąć konto, należy wciąż zgłosić się bezpośrednio do firmy Nextbike.

Jak wystąpić o zwrot środków

Począwszy od 1 czerwca 2023 r. w kwestii zwrotu nierozliczonych środków ze starej edycji systemu Veturilo (tzn. konta zmigrowane w latach 2021, 2022 lub 2023) należy kontaktować się z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Środki te będą zwracane po przesłaniu do ZDM w wypełnionego w całości i poprawnymi danymi krótkiego formularza, który pobrać można u dołu strony. Formularz trzeba następnie przekazać do ZDM w jeden z następujących sposobów:

  • osobiście – w kancelarii urzędu (czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30)

  • listownie – nadając przesyłkę na adres Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

  • mailowo – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres kancelaria@zdm.waw.pl

  • poprzez ePUAP – adres skrzynki i link pozwalający na wysłanie sprawy za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP znajduje się w zakładce „Dane adresowe”

Na rozpatrzenie sprawy urząd ma standardowo do 30 dni.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl