JAKA BĘDZIE AL. WOJSKA POLSKIEGO? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

JAKA BĘDZIE AL. WOJSKA POLSKIEGO?

Aleja Wojska Polskiego się zmieni. Publikujemy raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące projektu z budżetu partycypacyjnego 2017 „Rewitalizacja alei Wojska Polskiego na Żoliborzu”.

W marcu 2017 roku spotykaliśmy się z mieszkańcami, aby wysłuchać ich uwag i potrzeb dotyczących rewitalizacji al. Wojska Polskiego na odcinku od Cytadeli do ulicy Boguckiego.  Podczas spaceru konsultacyjnego i dwóch spotkań warsztatowych a także mailowo i w punkcie konsultacyjnym, otrzymaliśmy kilkadziesiąt uwag dotyczących alei Wojska Polskiego. Na tej podstawie powstała koncepcja którą w maju zaprezentowaliśmy mieszkańcom. Mieszkańcy ponownie mogli wnieść swoje uwagi, które pozwoliły udoskonalić koncepcję. Teraz prezentujemy jej ostateczną wersję oraz raport po konsultacjach.

Celem przygotowanego opracowania jest zaprezentowanie docelowej, przyszłościowej wizji rewitalizacji historycznej alei położonej w ważnym miejscu dla dzielnicy i miasta oraz akceptowanej przez mieszkańców.

Budżet przewidziany na ten rok obejmie realizację centralnego ciągu pieszego z wyposażeniem w ławki, kosze i pojemniki na psie odchody. Ponadto mają powstać przejścia dla pieszych na odcinkach dróg przecinających ciąg centralny oraz ograniczenia prędkości i zakaz zatrzymywania dla samochodów na tych odcinkach. Pozostałe elementy prezentowanej koncepcji mogą być realizowane w przyszłości,  w zależności od środków przeznaczonych na ten cel.

Poniżej raport zawierający listę uwag zgłoszonych przez mieszkańców, propozycję kształtowania przestrzeni placyków, wizualizację oraz koncepcję.

Weekendowy remont

Oprócz tego, jeszcze w tym roku planowana jest wymiana nawierzchni jezdni na odc. od ul. Popiełuszki do placu Inwalidów. Zostanie położona nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na siatkach wzmacniających, pojawią się nowe opaski i krawężniki, miejscami remont przejdą też chodniki.

Powered by Projectic.pl