Plac Na Rozdrożu się zmieni. Zobacz raport z konsultacji - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

27-07-2018

Plac Na Rozdrożu się zmieni. Zobacz raport z konsultacji

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy pl. Na Rozdrożu. Dzięki uwagom od mieszkańców i użytkowników placu projekt będzie lepiej odpowiadał ich potrzebom. Przebudowa placu, obejmująca m.in. budowę wind na przystanki autobusowe, jest planowana w przyszłym roku.

Plac Na Rozdrożu to jeden z najbardziej problematycznych węzłów przesiadkowych dla osób z ograniczoną mobilnością. Na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej można się dostać tylko po bardzo długich schodach. Na górnym poziomie placu również nie brakuje barier – zwłaszcza po zachodniej stronie, gdzie brakuje naziemnego przejścia przez wlot ul. Koszykowej.

Chcemy to zmienić. Planowana przebudowa placu ma obejmować budowę wind na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej oraz przebudowę schodów i samych przystanków. Perony zostaną poszerzone, wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Przystanki wyposażone zostaną w tablice SIP.

Zmian doczeka się również górny poziom węzła. Wyznaczymy brakujące przejście dla pieszych po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich, przez wlot ul. Koszykowej. Planujemy również powiększyć przestrzeń dla pieszych, likwidując powierzchnie wyłączone z ruchu i uporządkować ruch rowerowy na placu.

Konsultujemy zmiany

Chcemy aby planowana inwestycja jak najlepiej służyła jej użytkownikom. Dlatego zdecydowaliśmy skonsultować koncepcję zmian z mieszkańcami i użytkownikami placu. W konsultacjach, w różnej formie, udział wzięło ponad 100 osób. Były wśród nich także osoby z ograniczoną mobilnością, których głos na temat proponowanych rozwiązań likwidujących bariery jest szczególnie cenny. Informacje o przebudowie placu i o konsultacjach społecznych były dostępne w autobusach przejeżdżających przez plac, a także w okolicznych lokalach usługowych, sklepach i innych miejscach publicznych. Mieszkańcy okolicy otrzymali ulotki do skrzynek pocztowych, akcja informacyjna odbyła się również w internecie.

Dzięki temu w punktach konsultacyjnych odwiedziło nas ponad 100 osób, zapoznając się z projektem czy wyrażając swoje zdanie na jego temat. W przeważającej większości odbiór zmian był pozytywny, choć nie brakowało głosów krytykujących poszczególne rozwiązania. Najwięcej uwag dotyczyło potrzeby pogodzenia ruchu rowerów z pieszymi, przesiadającymi się z autobusów. Dlatego w dalszych pracach będziemy szukać rozwiązań, które zniwelują sytuacje konfliktowe.

Pełen raport z konsultacji jest dostępny TUTAJ

Przebudowa w przyszłym roku

Opierając się na opiniach zebranych podczas konsultacji, a także na uwagach wynikających z opinii innych jednostek miejskich, projektant inwestycji pracuje nad docelowym, szczegółowym projektem przebudowy. Po ukończeniu dokumentacji, planujemy przetarg na wykonanie robót. Jeżeli uda się znaleźć wykonawcę, przebudowa nastąpi w I poł. 2019 r.

Powered by Projectic.pl