Zarząd Dróg Miejskich

Jaka będzie strefa płatnego parkowania na Woli?

Jaka będzie strefa płatnego parkowania na Woli?

Od 14 października do 10 listopada odbywają się konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Woli. Mieszkańcy mogą zapoznać się z koncepcją zmian podczas spotkań, a także zgłosić uwagi drogą mailową.
Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z planowanym otwarciem kolejnych stacji metra na Woli, co zmieni sytuację parkingową w tej części miasta. Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów. Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy strefy mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.
Zarząd Dróg Miejskich analizuje objęcie strefą płatnego parkowania tych obszarów, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Do analizy wskazano obszar pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ul. Okopową i Towarową. Koncepcja zmian została poprzedzona analizą stanu obecnego i pomiarem ile samochodów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia. Koncepcja dotyczy oznakowania miejsc postojowych – jako że zgodnie z przepisami płatne miejsca postojowe powinny być wyznaczone. Tam gdzie to uzasadnione, rozważamy również wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy budowę dodatkowych zatok.
Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta po konsultacjach społecznych przez Radę m.st. Warszawy.

Jak wziąć udział?

Obszar analizy podzieliliśmy na 7 podobszarów. Każdemu z nich poświęcone jest osobne spotkanie, tak aby móc skoncentrować się na poszczególnych ulicach i zebrać opinie mieszkańców do proponowanych rozwiązań. Dodatkowo, przewidziano dwa spotkania podsumowujące.

Spotkania w tygodniu zaczynają się o 18.00:

• 14.10 (poniedziałek)  Obszar 1 Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
• 17.10 (czwartek)  Obszar 2 Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczch nr 2, ul. Jaktorowska 6
• 21.10 (poniedziałek) Obszar 3 Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, ul. Syreny 5/7
• 22.10 (wtorek) Obszar 4 XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76
• 23.10 (środa) Obszar 5 Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, ul. Żytnia 40
• 28.10 (poniedziałek) Obszar 6 Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a
• 30.10 (środa) Obszar 7 Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3

7.11 (czwartek) Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego, ul. Grabowska 1

Spotkanie w sobotę zaczyna się o 11.00:

9.11 (sobota) Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30
Uwagi do projektów można zgłaszać mailowo na adres sppnwola@zdm.waw.pl do 10 listopada 2019 r.

 

 

 

Pliki do pobrania

Stopka

Powered by Projectic.pl