Jaka strefa płatnego parkowania na Woli? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Jaka strefa płatnego parkowania na Woli?

Kilkaset osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ i Woli. Pomysł cieszył się dużym poparciem. Opracowaliśmy właśnie raport z konsultacji. Na dalszym etapie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu strefy podejmie Rada m.st. Warszawy.

Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z planowanym otwarciem kolejnych stacji metra na Woli, co zmieni sytuację parkingową w tej części miasta. Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów. Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy strefy mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zarząd Dróg Miejskich analizuje objęcie strefą płatnego parkowania tych obszarów, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Do analizy wskazano obszar pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ul. Okopową i Towarową. Koncepcja zmian została poprzedzona analizą stanu obecnego i pomiarem ile samochodów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia. Koncepcja dotyczy oznakowania miejsc postojowych – jako że zgodnie z przepisami płatne miejsca postojowe powinny być wyznaczone. Tam gdzie to uzasadnione, rozważamy również wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy budowę dodatkowych zatok.

Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta po konsultacjach społecznych przez Radę m.st. Warszawy.

Jak wziąć udział?

Obszar analizy podzieliliśmy na 7 podobszarów. Każdemu z nich poświęcone jest osobne spotkanie, tak aby móc skoncentrować się na poszczególnych ulicach i zebrać opinie mieszkańców do proponowanych rozwiązań. Dodatkowo, przewidziano dwa spotkania podsumowujące.

Spotkania w tygodniu zaczynają się o 18.00:

• 14.10 (poniedziałek) Obszar 1 – Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
• 17.10 (czwartek) Obszar 2 – Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczch nr 2, ul. Jaktorowska 6
• 21.10 (poniedziałek) Obszar 3 – Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, ul. Syreny 5/7
• 22.10 (wtorek) Obszar 4 – XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76
• 23.10 (środa) Obszar 5 – Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, ul. Żytnia 40
• 28.10 (poniedziałek) Obszar 6 – Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55a
• 30.10 (środa) Obszar 7 – Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3
• 7.11 (czwartek) Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego, ul. Grabowska 1

Spotkanie w sobotę zaczyna się o 11.00:

• 9.11 (sobota) Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30

Uwagi do projektów można zgłaszać mailowo na adres sppnwola@zdm.waw.pl do 10 listopada 2019 r.

Pełny raport z konsultacji dostępny jest pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/sppn_wola.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl