Plac Pięciu Rogów – odpowiadamy na pytania - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

31-07-2018

Plac Pięciu Rogów – odpowiadamy na pytania

W czerwcu 2020 r. prezentowaliśmy projekt przebudowy pl. Pięciu Rogów. Po spotkaniu, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób, zebraliśmy wasze pytania i wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Dzięki waszym sugestiom, zdecydowaliśmy się uzupełnić plac o założenie wodne.

Miejsce, w którym spotykają się ulice Bracka, Chmielna, Zgoda i Szpitalna, to jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych Śródmieścia. Obecny sposób zagospodarowania placu daleki jest od pełnego wykorzystania jego walorów. Z pomiarów ruchu wynika, że ruch pieszy jest tu obecnie ponad 2-krotnie większy niż ruch samochodowy. Mimo tego, większość powierzchni zajmują jezdnie i powierzchnie niezagospodarowane. Zdominowany przez samochody, plac pełni przede wszystkim funkcję komunikacyjną. Chcemy to zmienić.

Przebudowa placu jest zaplanowana na przyszły rok. Jej podstawowym założeniem jest uporządkowanie przestrzeni i utworzenie prawdziwego placu, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd przez plac zostanie zachowany dla autobusów i rowerów w ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej, a nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy. Na placu pojawią się również drzewa i spójna mała architektura, w tym kilkadziesiąt siedzisk.

Jak zmieni się ruch?

Proponowane zmiany zebrały dużo komentarzy, zarówno pozytywnych jak i krytycznych. Najwięcej pytań dotyczyło zmian w organizacji ruchu. Dlatego przedstawiamy wyniki pomiarów i symulacji ruchu, które potwierdzają że wybrany wariant jest korzystniejszy dla ruchu niż wariant z utrzymaniem przejazdu przez plac.

Istniejący potok ruchu kołowego na ul. Szpitalnej i Zgoda nie przekracza 1400 pojazdów w obu kierunkach. Znacznie większy jest ruch pieszy: w ciągu ul. Chmielnej, w szczytowej godzinie, wynosi 2000 osób na godzinę, zaś w ciągu Zgody/Szpitalnej i Kruczej – 900 osób na godzinę.

Przebudowa placu znacznie odciąży zakorkowane ulice w otaczającym plac kwartale. Według symulacji na ulicach Jasnej, Zgoda, Kruczej, Szpitalnej i placu Powstańców Warszawy natężenie ruchu spadnie odpowiednio o: 200 P/h, 300 P/h, 1000 P/h, 700 P/h, 500 P/h. Tylko na ul. Brokla ruch wzrośnie (o ok. 100 P/h) w związku z tym że to tędy poprowadzony zostanie ruch autobusów i dojazd do posesji przy ul. Szpitalnej i Górskiego.

Nieznacznie wzrośnie natężenie na bardziej oddalonych ulicach, którymi kierowcy będą omijać plac. Wzrost przewiduje się na rondzie Dmowskiego, Królewskiej, Grzybowskiej, Świętokrzyskiej, Tamce, Wybrzeżu Kościuszkowskim, Wioślarskiej i Marszałkowskiej – ale zmiany te będą niewielkie w porównaniu do obecnego natężenia ruchu na tych ulicach (odpowiednio o: 300 P/h, 100 P/h, 100 P/h,100 P/h, 50 P/h, 50 P/h, 50 P/h). Zwiększenie ruchu będzie na tyle rozproszone, że nie wpłynie znacząco na warunki ruchu samochodowego panujących na tych ciągach ulicznych. Według analiz alternatywne trasy będą miały wystarczającą przepustowość aby obsłużyć nieznacznie zwiększony ruch samochodowy.

Woda na placu

Bardzo wiele uwag dotyczyło uzupełnienia placu o założenie wodne: fontannę, sadzawkę, kurtynę wodną itd. W związku z tymi uwagami, planujemy uwzględnić wodę na placu. Szczegółowe rozwiązanie będzie musiało zostać dopasowane do projektu placu: m.in. lokalizacji drzew, instalacji podziemnych, dróg dojścia i dojazdu. Założenie wodne będzie dodatkowym elementem, który sprawi że plac będzie bardziej przyjazny dla pieszych.

Wszystkie uwagi jakie otrzymaliśmy, wraz z odpowiedziami, znajdują się w sprawozdaniu ze spotkania informacyjnego. Zamieszczamy również raport z konsultacji społecznych, jakie odbyły się w 2016 r. i poprzedzały konkurs architektoniczny na przebudowę placu. Poniżej znajdziecie również wyniki analiz ruchu, które są podstawą do do decyzji dotyczących zmian na placu i w jego okolicy.

Relacja z przebiegu konsultacji

Relacja ze spotkania informacyjnego

Wizualizacje przebudowy

Plac po przebudowie

 

 

Pełny raport z konsultacji społecznych dostępny jest pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-plac-pieciu-rogow

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl