Przygotowujemy projekt zmian na ul. Sokratesa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

09-09-2020

Przygotowujemy projekt zmian na ul. Sokratesa

We wtorek 8 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany. Zaprezentowaliśmy na nim najnowszą wersję projektu zmiany organizacji ruchu. Celem jest wypracowanie we współpracy z mieszkańcami koncepcji ulicy zarówno bezpiecznej, jak i funkcjonalnej.

W spotkaniu oprócz radnych i przedstawicieli zarządu dzielnicy uczestniczyli urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Polityki Mobilności. Prezentacja była otwarta dla mieszkańców oraz transmitowana na żywo w internecie. W dyskusji udział brali również przedstawiciele okolicznych wspólnot mieszkaniowych. Zapis przeszło dwugodzinnych rozmów jest dostępny na oficjalnym profilu Urzędu Dzielnicy na portalu społecznościowym Facebook.

To już druga koncepcja zmian na ulicy Sokratesa. Pierwotny projekt był prezentowany na analogicznym spotkaniu w styczniu tego roku. Zarówno wtedy, jak i teraz, radni oraz mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag do zaprezentowanej koncepcji. Zaktualizowana wersja projektu jest w dużej mierze wynikiem odniesienia się przez zespół projektowy do otrzymanych wtedy uwag. Warto pamiętać, że w oczekiwaniu na realizację docelowych zmian ZDM jesienią zeszłego roku doraźnie poprawił bezpieczeństwo, montując progi zwalniające.

Aktualne założenia projektu

Planowana jest zmiana przekroju ulicy Sokratesa na jednopasmowy. Zwiększy się bezpieczeństwo, ponieważ nie będzie już fizycznej możliwości wyprzedzania przed przejściami dla pieszych. Wszystkie przejścia dla pieszych będą poprowadzone przez ulicę jednopasmową i wyposażone dodatkowo w azyle. Odzyskana przestrzeń jezdni wciąż będzie służyć kierowcom. Zostanie bowiem wykorzystana do stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych.

Jezdnia między pasami ruchu wykonana będzie z kostki kamiennej i częściowo przejezdna. Zapewnimy możliwość skrętu, w tym w lewo, do każdego garażu i parkingu. Zostaną wprowadzone tzw. skrzyżowania skanalizowane, czyli takie, gdzie kierunki ruchu są fizycznie rozdzielone. To rozwiązania znane w Warszawie z ul. Potockiej na Bielanach.

Dodatkowo po północnej stronie zostanie wyznaczony zupełnie nowy przebieg drogi dla rowerów. Chcemy, żeby została odsunięta od chodnika i poprowadzona wzdłuż miejsc postojowych w sposób analogiczny jak na ul. Krasińskiego na Żoliborzu. Przestrzeń odzyskana po likwidacji starego przebiegu drogi dla rowerów zostanie przeznaczona na poszerzenie chodnika. Będzie mniej sytuacji konfliktowych, zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pieszych. Pozostawienie drogi dla rowerów na północy jest potrzebne ze względu na znajdujące się tam liczne osiedla mieszkaniowe i punkty usługowe. Stanowią ważne cele podróży dla osób używających roweru w celu transportowym. Dlatego ewentualne przeniesienie trasy rowerowej na drugą stronę ulicy nie sprawiłoby wcale, że przeniosą się tam również wszyscy rowerzyści.

Poniżej prezentujemy roboczą wersję projektu, która została przedstawiona na spotkaniu z radnymi i mieszkańcami. W trakcie obrad komisji padło wiele wartościowych pytań, uwag i sugestii. Przedstawionego rysunku nie należy traktować jako ostatecznego kształtu organizacji ruchu. Projekt jest obecnie w trakcie opiniowania z zarządcą ruchu, czyli Biurem Polityki Mobilności.

Już pracujemy

W tle projektowanych zmian toczą się już prace związane z kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego. W ramach programu “SOWA” wymieniamy całe okablowanie oraz wszystkie słupy latarni i oprawy oświetleniowe. Stare betonowe słupy zostaną zastąpione lekkimi i estetycznym metalowymi konstrukcjami o wzorze uzgodnionym z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. Z kolei sodowe oprawy oświetleniowe ustąpią miejsca nowoczesnym i energooszczędnym diodom LED. Doświetlone zostaną też wszystkie przejścia dla pieszych.

We wtorek ogłosiliśmy też wieloczęściowy przetarg na realizację projektów z budżetu obywatelskiego. Obejmuje on m.in. wdrożenie zmian w ramach pomysłu zatytułowanego “Bezpieczne ulice Conrada, Sokratesa i Przy Agorze”, na który głosowało ponad 1700 mieszkańców. Celem jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie kolejnych 5 przejść dla pieszych na ul. Conrada i przy Agorze. Pozostałe przejścia z projektu objęte są zakresem zapowiedzianych zmian na ul. Sokratesa. Przyjęte rozwiązania projektowe zakładają m.in. odgięcie toru jazdy w celu uspokojenia ruchu przed przejściami, poszerzenie azyli dla pieszych oraz likwidację powierzchni wyłączonych z ruchu. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę to prace z budżetu obywatelskiego powinny zostać zrealizowane do połowy grudnia.

Artykuł jest aktualny na moment publikacji tj. 9 września 2020 r.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl