ZIELONA ŚWIĘTOKRZYSKA - Raport z konsultacji - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

ZIELONA ŚWIĘTOKRZYSKA – Raport z konsultacji

Za nami konsultacje społeczne dotyczące zmian na ul. Świętokrzyskiej i pl. Powstańców Warszawy. Projekty te zostaną zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 2016.

Zarówno na Świętokrzyskiej jak i na pl. Powstańców Warszawy ma się pojawić dużo więcej zieleni. To głównie drzewa, ale też krzewy i trawy. Nowe nasadzenia pojawią się na ul. Świętokrzyskiej (od ul. Kopernika do ronda ONZ) oraz na pl. Powstańców Warszawy. Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania mieszkańców w stosunku do tak ważnej przestrzeni w centrum miasta, nasadzenia poprzedziliśmy konsultacjami społecznymi. Na zlecenie ZDM prowadziła je Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Konsultacje projektu trwały przez cały czerwiec. W tym czasie odbyła się debata o zieleni przyulicznej, warsztaty projektowe nad koncepcjami zagospodarowania oraz konsultacje uliczne. W związku z tym, że zieleń zostanie nasadzona w gruncie, przeprowadziliśmy również warsztaty dotyczące sposobu wykorzystania donic dotychczas funkcjonujących w tym miejscu.

Podstawą konsultacji były różne warianty aranżacji zieleni, przygotowane przez zespół projektowy RS Architektura. Obie propozycje mają wspólne założenie, którym jest dosadzenie dużej liczby drzew na odcinku od ul. Kopernika do Ronda ONZ. Koncepcje różniły się aranżacją zieleni niskiej oraz małej infrastruktury.

Opinie mieszkańców były zgodne – na Świętokrzyskiej należy wprowadzić jak najwięcej zieleni. Podkreślano istotność zarówno drzew, jak i roślinności niskiej: krzewów czy rabat kwiatowych.

Ulica przed przebudową

Ulica Świętokrzyska

Uczestnicy konsultacji nie mieli wątpliwości co do tego, że ulica Świętokrzyska ma bardzo duży potencjał do zmian. W trakcie konsultacji zwracano uwagę na to, że zieleń przyuliczna może pełnić funkcje barier, które zapobiegną nieprawidłowemu parkowaniu wzdłuż drogi. Ważnym tematem okazał się wątek proporcji pomiędzy projektowaną zielenią, a terenami dla pieszych, rowerzystów oraz miejscami na ogródki gastronomiczne. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom uda się pogodzić te funkcje. Wzdłuż ulicy pojawi się ok. 200 nowych drzew. PROJEKT – WARIANT 2

Plac Powstańców Warszawy

Uczestnicy konsultacji społecznych przychylili się do pomysłu by oprócz łąki kwietnej na placu Powstańców Warszawy pojawiły się również drzewa. Tu największym poparciem cieszył się pomysł wydzielenia terenu placu drzewami posadzonymi po jego obwodzie. W trakcie warsztatów dyskutowano w jaki sposób pogodzić potrzebę wprowadzenia zieleni na teren placu z możliwościami jego użytkowania jako miejsca wydarzeń miejskich. PROJEKT – WARIANT2

Co dalej?

Wszystkie uwagi z konsultacji zostały zebrane i rozpatrzone. Potem projekt został skierowany do uzgodnień z gestorami sieci podziemnych – to najtrudniejszy etap, jednak udało się już uzyskać porozumienie i wstępną akceptację dla proponowanych rozwiązań. Obecnie trwają prace nad wykonaniem projektu budowlanego oraz wykonawczego. Zgodnie z planem nasadzenia powinny się pojawić do końca roku.

Relacja z przebiegu konsultacji 

Efekt przebudowy

 

Pełny raport z konsultacji społecznych znajduje się pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zielona-swietokrzyska.

Powered by Projectic.pl