Jaka strefa płatnego parkowania na Ochocie? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Jaka strefa płatnego parkowania na Ochocie?

Konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania na Ochocie odbyły się w październiku i listopadzie 2020 r. Raport podsumowujący konsultacje społeczne został opublikowany 2 marca 2021. Raport, wraz z odpowiedziami na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji, jest do pobrania na dole strony.

Przedłużenie terminu wynikało z konieczności drobiazgowego sprawdzenia wszystkich złożonych uwag. Ich liczba była bardzo duża (ponad 500 wiadomości e-mail i wypełnionych formularzy z uwagami), zaś większość uwag dotyczyła szczegółowych rozwiązań projektowych na poszczególnych ulicach. Ich analiza wymagała dodatkowego czasu, dzięki czemu możliwe jest uwzględnienie jak największej liczby uwag.

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmują radni m.st. Warszawy. Zanim dojdzie do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, skonsultowaliśmy je z mieszkańcami.

Mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania na ulicach Ochoty, a także wynikami pomiarów zapełnienia miejsc postojowych i ich rotacji.

Aby ułatwić dyskusję, dzielnica została podzielona na 5 mniejszych obszarów:

Mapa przedstawia podział dzielnicy Ochota na pięć obszarów na potrzeby konsultacji społecznych. Obszar numer jeden ograniczony jest: ul. Kopińską (od zachodu), ul. Wawelską (od południa), Alejami Jerozolimskimi (od północy), ul. Raszyńską (od wschodu). Obszar numer dwa dla ograniczony jest: ul. Raszyńską (od zachodu), ul. Wawelską (od południa), Alejami Jerozolimskimi (od północy), ciągiem ul. Chałubińskiego i alei Niepodległości (od wschodu) Obszar numer trzy ograniczony jest: Alejami Jerozolimskimi (od zachodu), ciągiem ulic Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Banacha - Batorego (od południa), ciągiem ulic Kopińska - Wawelska (od północy), aleją Niepodległości (od wschodu). Obszar numer cztery ograniczony jest: linią torów kolejowych kolejowej linii obwodowej (od zachodu), linią torów kolejowych kolejowej linii obwodowej (od południa), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (od północy), ul. Grójecką (od wschodu). Obszar numer pięć ograniczony jest: ul. Grójecką (od zachodu), linią torów kolejowych kolejowej linii obwodowej (od południa), ul. Banacha (od północy), ul. Żwirki i Wigury (od wschodu).

Jak można było wziąć udział w konsultacjach?

Każdemu z 5 obszarów poświęcone było osobne spotkanie on-line transmitowane na portalu YouTube, podczas którego można było zadawać pytania na czacie. W drugiej części spotkania na platformie Zoom można było porozmawiać z urzędnikami i projektantami. Do dyspozycji mieszkańców były również dyżury telefoniczne, na których projektanci i urzędnicy odpowiadali na pytania.

Projekty w wersji elektronicznej są dostępne na naszej stronie, załączniki do pobrania znajdują się na dole strony. Od 28 października projekty w wersji papierowej były też dostępne w 5 bibliotekach na terenie dzielnicy Ochota:

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., w dniach od 9 do 29 listopada br. biblioteki na terenie dzielnicy Ochota były zamknięte. Projekty w wersji papierowej zostały wtedy przeniesione do nowych lokalizacji. Można się było tam z nimi zapoznać od 10 listopada do końca konsultacji.

Porozmawiajmy

na spotkaniu on-line

od godziny 17:30

Każdemu z pięciu obszarów poświęcone było osobne spotkanie on-line.

Spotkania składały się z dwóch części.

CZĘŚĆ I

od godz. 17:30 – spotkanie na YouTube

Podczas pierwszej części można było obejrzeć prezentacje oraz zadawać pytania i dyskutować na czacie.

CZĘŚĆ II

od ok. godz. 19 – moderowana dyskusja na platformie Zoom

W drugiej części można było porozmawiać z urzędnikami i projektantami. Ta cześć nie była transmitowana na YouTube. Osoby chcące dołączyć do dyskusji na ZOOM przesyłały swoje zgłoszenie na adres e-mail dedykowany dla danego obszaru.

Do dyspozycji mieszkańców były również dyżury telefoniczne, na których projektanci i urzędnicy będą odpowiadali na pytania.

na dyżurze telefonicznym z projektantami i urzędnikami

pod numerem 509 690 364, w godzinach 10:00 – 14:00

  • obszar 1 – 30 października (piątek)
  • obszar 4 – 6 listopada (piątek)
  • obszar 5 – 7 listopada (sobota)
  • obszar 3 – 10 listopada (wtorek)
  • obszar 2 – 16 listopada (poniedziałek)

Można też było przesłać swoje uwagi do projektów:

mailowo na adres sppnochota@zdm.waw.pl

lub za pomocą formularza elektronicznego

w terminie do 20 listopada 2020 roku włącznie

Pełny raport z konsultacji społecznych znajduje się pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/sppn_ochota.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl