Jaka strefa płatnego parkowania na pl. Hallera i Szmulowiźnie? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Jaka strefa płatnego parkowania na pl. Hallera i Szmulowiźnie?

Konsultacje społeczne dotyczące zmian na ulicach Pragi-Północ w związku z ewentualnym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w okolicach pl. Hallera i na Szmulowiźnie trwały od 29 października do 19 grudnia 2021 r. Złożyło się na nie 6 wydarzeń, w których udział wzięły 134 osoby. Raport, wraz z odpowiedziami na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji, jest do pobrania na dole strony.

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmują radni m.st. Warszawy. Zanim dojdzie do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, skonsultowaliśmy je z mieszkańcami.

Podczas konsultacji mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania w okolicach pl. Hallera i na Szmulowiźnie oraz zgłosić do niej uwagi. Mogli również poznać wyniki pomiarów zapełnienia miejsc postojowych i ich rotacji.

Ze względu na sytuację epidemiczną, daliśmy mieszkańcom możliwość wzięcia udziału w spotkaniach zarówno w formie otwartej jak i spotkań online.

 

Jak można było wziąć udział w konsultacjach?

Aby ułatwić dyskusję, dla obu obszarów – okolicom pl. Hallera i Szmulowiźnie – zorganizowaliśmy osobne dwa spotkania online i dwa dyżury konsultacyjne, a także organizacyjne spotkanie otwierające (8 listopada). Każde spotkanie online było transmitowane na portalu YouTube, podczas którego można było zadawać pytania na czacie. W drugiej części spotkania na platformie Zoom można było porozmawiać z urzędnikami i projektantami. Do dyspozycji mieszkańców był również dyżur telefoniczny, na którym projektanci i urzędnicy odpowiadali na pytania.

Porozmawiajmy

Spotkania online składały się z dwóch części.

CZĘŚĆ I

od godz. 17:00 – spotkanie na YouTube

Podczas pierwszej części można było obejrzeć prezentacje oraz zadawać pytania i dyskutować na czacie.

CZĘŚĆ II

od ok. godz. 18:15 – moderowana dyskusja na platformie Zoom

W drugiej części można było porozmawiać z urzędnikami i projektantami. Ta cześć nie była transmitowana na YouTube. Osoby chcące dołączyć do dyskusji na ZOOM przesyłały swoje zgłoszenie na adres e-mail dedykowany dla danego obszaru.

Można też było przesłać swoje uwagi do projektów:

mailowo na adres sppnpragapln@zdm.waw.pl

w terminie do 19 grudnia 2021 roku włącznie

Mapa abonamentów rejonowych – pokazuje zasięg abonamentu rejonowego powiększonego o wirtualne parkomaty (aby wyświetlić zasięg wirtualnego parkomatu, należy w lewym górnym rogu wpisać numer parkomatu np. 204).

Jednocześnie przypominamy, że podobny proces odbył się na Pradze-Północ w 2019 r. Wówczas konsultacje dotyczyły zmian w organizacji ruchu na ulicach Starej i Nowej Pragi, na których od września 2020 r. obowiązuje strefa płatnego parkowania. W ramach konsultacji społecznych padło wiele głosów popierających objęcie SPPN także pozostałych terenów dzielnicy: rejonu pl. Hallera i Szmulowizny. ZDM zobowiązał się wówczas przeprowadzić konsultacje również dla tych rejonów.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl