Jaka strefa płatnego parkowania na pl. Hallera i Szmulowiźnie? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Jaka strefa płatnego parkowania na pl. Hallera i Szmulowiźnie?

Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian na ulicach Pragi-Północ w związku z ewentualnym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w okolicach pl. Hallera i na Szmulowiźnie.

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmują radni m.st. Warszawy. Zanim dojdzie do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, konsultujemy je z mieszkańcami.

Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania w okolicach pl. Hallera i na Szmulowiźnie oraz zgłosić do niej uwagi. Będą mogli również poznać wyniki pomiarów zapełnienia miejsc postojowych i ich rotacji. Chcemy też przybliżyć zasady korzystania ze strefy i możliwości jakie mają osoby mieszkające w strefie płatnego parkowania. Konsultacje nie dotyczą samego wprowadzenia SPPN – decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta przez Radę m.st. Warszawy.

Ze względu na sytuację epidemiczną, chcemy dać mieszkańcom możliwość wzięcia udziału w spotkaniach zarówno w formie otwartej jak i spotkań online.

Jednocześnie przypominamy, że podobny proces odbył się na Pradze-Północ w 2019 r. Wówczas konsultacje dotyczyły zmian w organizacji ruchu na ulicach Starej i Nowej Pragi, na których od września 2020 r. obowiązuje strefa płatnego parkowania. W ramach konsultacji społecznych padło wiele głosów popierających objęcie SPPN także pozostałych terenów dzielnicy: rejonu pl. Hallera i Szmulowizny. ZDM zobowiązał się wówczas przeprowadzić konsultacje również dla tych rejonów.

 

Porozmawiajmy

Spotkania online składać się będą z dwóch części.

CZĘŚĆ I

od godz. 17:00 – spotkanie na YouTube

Podczas pierwszej części będzie można obejrzeć prezentacje oraz zadawać pytania i dyskutować na czacie.

CZĘŚĆ II

od ok. godz. 18:15 – moderowana dyskusja na platformie Zoom

W drugiej części będzie można porozmawiać z urzędnikami i projektantami. Ta cześć nie będzie transmitowana na YouTube. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na sppnonline@gmail.com i poinformuj nas, w którym spotkaniu (o którym podobszarze) chcesz uczestniczyć. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Do 19 grudnia 2021 r. możesz przesłać swoje uwagi do projektów na sppnpragapln@zdm.waw.pl.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl