Abonament mieszkańca tylko z PIT-em rozliczonym w Warszawie prawomocny - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

17-01-2022

Abonament mieszkańca tylko z PIT-em rozliczonym w Warszawie prawomocny

Od 1 lutego abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania będą mogły wyrobić tylko osoby rozliczające podatek PIT w Warszawie. W życie wejdzie także kilka innych zmian upraszczających procedury dotyczące parkowania, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.

Zmiany w zasadach działania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) Rada m.st. Warszawy przyjęła 9 grudnia. Uchwała, zawierająca szereg poprawek w regulaminie strefy korzystnych dla mieszkańców, właśnie się uprawomocniła. Wojewoda mazowiecki nie zakwestionował tego aktu prawnego.

Zachęcenie do płacenia PIT w stolicy

Uchwała wejdzie w życie 1 lutego. Najważniejszą nowością będzie powiązanie abonamentu mieszkańca z podatkiem PIT. Abonament będzie przysługiwał wyłącznie osobom, które rozliczyły się z fiskusem za poprzedni rok w Warszawie. Zmiana służy zachęceniu do płacenia PIT w stolicy i ograniczeniu dostępu do przywilejów parkingowych dla osób, które unikają płacenia podatków.

W okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3 (złożony w 2021 lub 2022 roku), w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego. Dzięki temu osoby przenoszące rezydencję podatkową do Warszawy nie będą musiały czekać na abonament do momentu pierwszego rozliczenia podatkowego.

Wszystkie wydane dotychczas abonamenty zachowują swoją ważność. Dopiero gdy wygasną, ich posiadacze występując o przedłużenie uprawnień będą zobowiązani udowodnić rozliczenie podatku PIT w Warszawie.

Podstawowym warunkiem uzyskania abonamentu pozostaje meldunek (stały lub czasowy) na terenie SPPN. Dzięki temu abonamenty dostają tylko faktyczni mieszkańcy strefy.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Od 1 lutego również będą obowiązywać nowe zasady Karty N+, dającej osobom niepełnosprawnym możliwość darmowego postoju ich pojazdu w całej płatnej strefie. Termin ważności Karty N+ zrównujemy z terminem ważności niebieskiej karty parkingowej (będącej podstawą wydania Karty N+), czyli maksymalnie do 5 lat. Wnioskując o Kartę N+, nie trzeba będzie przynosić orzeczenia o niepełnosprawności – wystarczy ważna karta parkingowa.

Karta N+ przysługiwać będzie również wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. Osoby niepełnosprawne nierozliczające podatku w Warszawie mogą w korzystać z bezpłatnego postoju na tzw. kopertach, wykładając za szybą niebieską kartę parkingową.

Inne usprawnienia

Prostsza będzie procedura reklamacji. Od 1 lutego do jej złożenia posłuży specjalny formularz, który umieścimy na naszej stronie internetowej. Zmiana ma ułatwić i przyspieszyć procedurę składania i obsługi reklamacji.

Rezygnujemy z zaświadczeń o zameldowaniu przez osoby wnioskujące o abonament – meldunek sprawdzamy sami w rejestrze ewidencji ludności. Wprowadzamy również na stałe możliwość uzyskiwania abonamentu mieszkańca drogą elektroniczną.

Wezwania do zapłaty i monity, w przypadku niewniesienia opłaty dodatkowej w terminie, będą wysyłane drogą elektroniczną, o ile wcześniej użytkownik strefy się na to zgodzi.

Łatwiej będzie też parkować Honorowym Obywatelom m. st. Warszawy. Otrzymają oni Kartę Honorową, odczytywaną przez e-kontrolę. Dzięki temu nie będzie ryzyka zarejestrowania opłaty dodatkowej przez e-kontrolę i konieczności jej późniejszego reklamowania.

Uproszczenie procedur

Celem zmian jest uproszczenie procedur związanych z parkowaniem w SPPN. Uchwałę w tej sprawie warszawscy radni podejmowali ponownie. Poprzednio zapisy te znajdowały się w uchwale, którą wojewoda mazowiecki uchylił – ale z innych powodów. Samo uzależnienie wydawania abonamentu czy Karty N+ od podatku PIT nie budziło jego wątpliwości. Rozwiązanie takie funkcjonuje już zresztą np. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie (abonament mieszkańca), czy w Poznaniu, Szczecinie (identyfikator osoby niepełnosprawnej). Prawidłowość uzależnienia uzyskania abonamentu od rozliczania podatku w danym mieście została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 8 stycznia 2019 r.

Powered by Projectic.pl