Alkomat - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

06-09-2012

Alkomat

W związku z licznymi skargami na kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, jakoby pełnili służbę pod wpływem alkoholu, uprzejmie informujemy, że nasi kontrolerzy SPPN są poddawani kontroli trzeźwości codziennie rano przed służbą oraz po służbie.

W związku z licznymi skargami na kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, jakoby pełnili służbę pod wpływem alkoholu, uprzejmie informujemy, że nasi kontrolerzy SPPN są poddawani kontroli trzeźwości codziennie rano przed służbą oraz po służbie.

Zarzut pełnienia pracy pod wpływem alkoholu jest oskarżeniem o ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Alkomat został zakupiony w celu uniknięcia pomówień, konsekwencją których byłoby rozwiązanie stosunku pracy. W przypadku wątpliwości, co do trzeźwości kontrolera wykonywane są kontrole doraźne. Kontroli poddawane są zarówno patrole piesze, jak i zmotoryzowane.

Powered by Projectic.pl