Automatycznie lub ręcznie - tak mierzymy ruch w mieście - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

12-01-2017

Automatycznie lub ręcznie – tak mierzymy ruch w mieście

Ruch w mieście zmienia się niemal każdego dnia. Chcemy jak najlepiej projektować infrastrukturę drogową, dostosowując ją do specyfiki miasta. Pomagają w tym pomiary ruchu. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wykonywanie takich prac.

ZDM bada ruch na dwa sposoby – za pomocą systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu oraz poprzez pomiary ręczne. System APR to 110 stałych punktów pomiaru (przy głównych trasach), zlokalizowanych w wybranych miejscach na terenie miasta. Pomiar możliwy jest dzięki pętlom indukcyjnym znajdującym się pod warstwą ścieralną drogi. W ten sposób dane trafiają do specjalnego systemu, gdzie są zbierane i analizowane.

Poza tym punktami badamy ruch za pomocą pomiarów ręcznych. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wykonywanie takich pomiarów.

Po co to robimy?

W założeniu pomiary ręczne służą wspomaganiu pomiarów realizowanych za pomocą systemu APR. Wykonujemy je wówczas, gdy potrzebujemy szczegółowych danych o charakterze ruchu i rodzajach przejeżdżających pojazdów. Dzięki pomiarom ręcznym, wykonywanym na skrzyżowaniach i na przekroju ulic, możemy dowiedzieć się jakie pojazdy/uczestnicy ruchu poruszają się w danym miejscu (osobowe, ciężarowe, rowerzyści, piesi), ile ich jest, ale także w którą stronę skręcają (pomiar kierunkowy). Pozwala nam to na bieżąco doskonalić ustawienia programów sterujących sygnalizacją, dostosowywać i usprawniać organizację ruchu, a przede wszystkim poprawiać bezpieczeństwo.

Pomiary ręczne wykonywane są przez wyspecjalizowanych obserwatorów, wyposażonych w liczniki natężenia ruchu drogowego. Mogą oni zbadać ruch w każdym miejscu skrzyżowania, czy przekroju ulicy (pomiar kierunkowy).

Pomiary ruchu wykonywane są także na przejazdach i bocznicach kolejowych (kwiecień-maj lub wrzesień-październik). Dane te, w zestawieniu z pomiarami ruchu pociągów wykonywanymi przez kolejarzy, służą do ustalania natężenia ruchu na przejazdach, a co za tym idzie właściwego ich zabezpieczenia.  

Pomiary ręczne są wykonywane w szczycie porannym, popołudniowym oraz w godzinach 11.00-13.00. Dni pomiarowe to wtorek, środa i czwartek (ruch najbardziej miarodajny). W uzasadnionych przypadkach wykonujemy badania także w sobotę i w niedzielę lub w nocy.

Ogłoszony przez nas przetarg obejmuje lata 2017-2019. Na oferty od potencjalnych wykonawców czekamy do 19 stycznia do godz. 10.00. 

Powered by Projectic.pl